Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyllä toteutettavaan konseptinavetan KVR-urakan hankintaan

Tämä osallistumispyyntö on julkaistu 28.4.2023 Hilma-hankintailmoituskanavassa. Osallistumispyyntö koskee Peltoniemen kampusalueelle KVR-urakkana toteutettavaa konseptinavetan rakennusurakkaa. KVR-urakkaan sisältyy uuden navetan ja siihen liittyvien rakennusten ja rakennelmien suunnittelun ja rakentamisen LVISA- töineen täysin käyttövalmiiseen kuntoon, maanrakennus-, piha- ja aluetöineen sekä asiakirjojen mukaisine kalusteineen, varusteineen, laitteineen ja koneineen sekä tarvittavine rakenteineen ja liittymineen (avaimet käteen-periaatteella). KVR-urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut, jotka koskevat sivu-urakoitsijoita ja rakennuttajan hankintoja.

Tavoiteaikataulu on, että hanke alkaa 20.9.2023 mennessä ja urakka valmistuu 30.11.2024 mennessä.

Saapuneet osallistumishakemukset avataan välittömästi osallistumishakemuksille varatun määräajan päättymisen jälkeen. Osallistumishakemusten perusteella valitaan tarjoajiksi enintään kolme (3) soveltuvuusvaatimukset täyttävää ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin kolme (3), tarjoajaksi valitaan kolme (3) eniten pääsuunnittelijan navettakohdereferenssikohdassa pisteitä saanutta ehdokasta. Hankintayksikkö voi menettelyn aikana pyytää tarjoajilta uusia neuvottelujen perusteella mukautettuja tarjouksia. Vaiheittaisten neuvottelujen kuluessa hankintayksikkö voi myös muuttaa tarjouspyyntöä tai neuvottelukutsua. Tilaaja valitsee lopullisten tarjousten perusteella yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Osallistumishakemukset tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi viimeistään 11.5.2023 klo 15.30 mennessä. Hankinnasta on mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Hankintayksikkö vastaa vain
kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Kysymykset on toimitettava Hankintayksikölle suomen kielellä osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi 5.5.2023 klo 13.00 mennessä. Mahdollisten lisätietopyyntöjen vastaukset julkaistaan tällä sivulla 8.5.2023 klo 15 mennessä. Ehdokkaan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sivuilla sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja osallistumishakemusta jättäessään.

Liite 1A Osallistumispyyntö
Liite 1B Osallistumishakemuslomake

Mahdolliset lisätietopyyntöjen vastaukset:

Alustava tarjouspyyntöluonnos liitteineen:
Luonnosasiakirjoja voidaan muuttaa ja selventää hankintamenettelyn aikana.

 1. Tarjouspyyntökirje KVR, luonnos
 2. Tarjouslomake KVR, luonnos
 3. Tarjousten vertailuperusteet
 4. Urakkaohjelma navettahanke Peltoniemi, luonnos
 5. Navetan suunnitteluohjelma, luonnos
 6. Navetan nykytilanne asemapiirros, luonnos
 7. Navetan viitteellinen asemapiirros, luonnos
 8. Perustamistapalausunto ja kairauspisteet, luonnos
 9. Turvallisuusasiakirja
 10. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
 11. Suunnittelun tehtäväluettelot
 12. Lypsyrobotin vaatimukset, luonnos
 13. Navetan nykytilanne ja viitteellinen asemapiirros.dwg, luonnos
 14. Esisopimusluonnos
 15. Urakkasopimusluonnos
 16. Sähköjärjestelmäkuvaus, luonnos
 17. Nykytilanne asemapiirros LV, saatavissa pyynnöstä, luonnos
 18. Nykytilanne asemapiirros sähkö- ja kuitu, saatavissa pyynnöstä, luonnos
 19. Vaihtoehtoinen sijoittelualuepiirros, luonnos