Infra-alan työnjohtajakoulutus

Hinta

250 € kurssimaksu on veroton maksu, eikä sisällä arvonlisäveroa.

Voit hakea Infra-alan työnjohtajakoulutukseen, mikäli olet infra-alan yrittäjä, kokenut infra-alan työntekijä, valmistunut amk opiskelija: insinööri ja/tai rakennusmestari tai tulet työskentelemään työnjohtajana infra-alan urakoinnissa.

Saat infra-alan koulutuksen kautta lisäosaamista infra-alan urakointiin kuten muun muassa infra-alan urakoinnin kokonaisvaltaiseen kustannustehokkaaseen johtamiseen ja yrityksen tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi saat osaamista infra-alan työmaan perustamiseen, työturvallisuussuunnitelman laatimiseen infra-alan urakoinnissa, työturvallisuus johtamiseen infra-alalla, laadunvarmistamiseen, määrälaskentaan, hinnoitteluun ja tarjouksien laatimiseen, johtamistaitoon, työmaan organisointiin, neuvottelutaitoihin, 5 S Lean ajatteluun, työmaamittauksiin, työmaan kirjanpitoon ja dokumentointiin.

Koulutuksen sisältö

1. Infra-alan urakoinnin yleisosaaminen:
Markkinointityö, urakkamuodot, urakkatarjouspyynnöt, infra-alan urakoitsijan velvoitteet ja kelpoisuusehdot, urakkatarjoukset, urakkasopimukset. Luvat infra-alan urakoinnissa. Suunnitelmien tulkinta (kunnallistekniset suunnitelmat), kunnallistekniset työt, pientalon maarakennustyöt, maa- ja kiviainekset, paalutustyöt ja pohjan vahvistaminen, Ympäristöopas, kestävä kehitys infra-alalla, vedenvaikutus maarakentamiseen, maarakennuskoneet ja infra-alan lyhenteet. Infra-alan yleisosaaminen. Ratarakentaminen. Hiilijalanjälki laskenta.

2. Infra-alan sopimukset:
YSE 1998 (Yleiset sopimusehdot) ja reklamointi rakentamisessa, infra-alan työehtosopimukset. Tilaajavastuut rakentamisessa, RALA – rakentamisen laatu.

3. Työturvallisuussuunnitelmat ja työturvallisuus infra-alalla:
Turvallisuus infra-alalla, aluesuunnitelma infra-alan työmaasta, työmaan perustaminen ja käynnistäminen. Riskien ja vaarojen tunnistaminen, työmaakohtaiset työturvallisuussuunnitelmat, kulunvalvonta, liikenteenohjaus työmaalla, MVR-mittaus, perehdytykset, koneiden käyttöönottotarkastukset.

Lyhytkorttikoulutukset: Tieturva 1 ja Tieturva 2, Työturva, Tulityöt, rataturva, hätä EA, Vesityökortti (Vesijohtoverkostot), Muoviputkien hitsaus 2 pv valvojakoulutus, Reak-koulutus, ennakoiva-ajo.


4. Laadunvarmistussuunnitelmat:
Työmaakohtainen laadunvarmistussuunnitelma, työvaihekohtainen laadunvarmistus. Infra RYL rakentamisen yleiset laatuvaatimukset infra-alan töissä, Määrämittausohjeet InfraRYL, Infra-alan työmaan laatukansio ja - työmaakansio.

5. Määrälaskenta, hinnoittelu ja jälkilaskenta:
Massakertoimet, digitaalinen ja manuaalinen määrälaskenta, massalaskenta, hintatietous, maksuerätaulukon laatiminen infra- alan työmaasta, lisä- ja muutostyöt ja tarjouksen tekeminen infra- alan työmaasta, taloudellinen loppuselvitys työmaasta, jälkilaskenta.

6. Johtamistaito ja työmaan organisointi:
Työryhmän johtaminen, työmaan resurssien tehokas suunnittelutyö, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. aikataulu, resurssien ennakointi työnsuunnittelussa, johtamis- ja esimiestaidot, henkilö – ja projektijohtaminen, työmaan aloitus- ja lopetustoimet, ongelmienratkaisukyky.

7. Neuvottelutaito ja vuorovaikutustaidot:
Työmaakokouksissa toimiminen, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot, verkostoituminen.

8. Infratyömaan mittaukset:
Tietomallintaminen, rakennus-infra-alan työmaalla.
Korkeuden ja sijainnin mittaustyöt infra-alan työmaalla, Mittaustyöt: tasolaserin -, putkilaserin käyttö ja vaaituskoneen käyttö tarkemittaukset infra-alan työmaalta ja mittausten dokumentointi, maarakennuskoneiden 3D-mittauksen perusteet, kartoitussauvan käyttö ja täkymetrin käytön perusteet. Tiiveysmittaukset, Kantavuusmittaukset, muut infra-alan mittaukset.

9. Työmaan kirjanpito ja dokumentointi:
Työmaapäiväkirjan laatiminen, katselmukset, tarkastukset, todistukset, mittaukset, sähköinen dokumentaatio ja tilaajan järjestelmät, urakan itselleen luovutus, rakennuttajalle luovutettavat dokumentit.

10. 5S Lean ajattelu ja hukkien poistaminen, kustannustehokkuus:
Ennakkosuunnittelu, kustannustehokkuus, hukkien poistaminen, ylituotanto, odottaminen, turhat kuljetukset ja siirrot, yliprosessointi tai väärä prosessointi (väärä työmenetelmä ja/tai –kone), ylisuuret varastot, turhat liikkeet, askeleet, haut, välikäännökset jne. (työjärjestelyt), virheet, henkilöstön luovuuden käyttämättömyys, keskijohdon muutosvastarinta.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Olet kokenut infra-alan työntekijä, infra-alan yrittäjä, valmistunut amk opiskelija: insinööri ja/tai rakennusmestari tai tulet työskentelemään työnjohtajana infra-alan urakoinnissa.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Hinta sisältää

Opiskelumateriaalin käytön itslearning -verkko-oppimisympäristössä, InfraRYL käytön ja opetuksen. Lyhytkorttikoulutukset: Tieturva 1 ja Tieturva 2, Työturva, Tulityöt, Rataturva, Hätä EA, Vesityökortti (Vesijohtoverkostot), Muoviputkien hitsaus 2 pv valvojakoulutus, Reak-koulutus, Ennakoiva ajo.

Muut mahdolliset kustannukset

Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista

Muuta huomioitavaa

Työssäoppiminen infra-alan yrityksissä ajalla 24.3.2025 - 19.6.2025 oppisopimuksella, yrittäjän oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Tässä koulutuksessa on mahdollista suorittaa myös pelkän teoriajakson.

Työssäoppimisen aikana oppimisen ohjaukseen nimetään infra-alan yrityksesta työpaikkaohjaaja tai mentori.

K: Kuinka monta lähipäivää kuuluu koulutukseen?
V: Noin 4-6 lähipäivää Liperin kampuksella.
K: Sisältyykö korttikoulutusten maksut koulutuksen sisältöön?
V: Kyllä sisältyy.
K: Koulutuksen toteutus?
V: Infra-alan työnjohtaja koulutuksen toteutus, monimuotokoulutus, verkko-opetus Teamsin ja itslearning verkkoympäristön kautta ajalla 09.12.2024 - 21.3.2025.

Lisätietoja antaa

Peter Torn (0400792825 / peter.torn@ysao.fi)

Lisätietoja koulutukseen ilmoittautumisesta

Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen viikkoa ennen koulutuksen alkamista on maksuton. Peruutus viikon sisällä ennen koulutusta, veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuspäivänä, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan, jos ei ole esittää lääkärintodistusta.

Koulutuksen järjestäjä

Ylä-Savon ammattiopisto

Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Huom.
Työssäoppiminen infra-alan yrityksissä ajalla 24.3.2025 - 19.6.2025 oppisopimuksella, yrittäjän oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Tässä koulutuksessa on mahdollista suorittaa myös pelkän teoriajakson.

Työssäoppimisen aikana oppimisen ohjaukseen nimetään infra-alan yrityksesta työpaikkaohjaaja tai mentori.
Tämä tuotekortti on tarkastettu
27.03.2024

Osallistujia: