YSAO aloittaa englanninkielisen koulutuksen

Koulutuspäällikkö Jarkko Ruotsalainen teknologia-alan oppimisympäristössä.

YSAOlle järjestämislupa englanninkieliselle kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnolle.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan kone- ja tuotantotekniikan englanninkieliselle koulutukselle 1.1.2024 alkaen. Tämä on merkittävä asia, joka parantaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kykyä turvata ja vahvistaa alueen työvoiman saatavuutta ja yritysten elinvoimaisuutta.

– Saatu järjestämislupa vastaa työelämän tarpeeseen, sillä teknologia-ala on yksi Ylä-Savon kärkitoimialoista ja osaajia tarvitaan, kertoo kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Useat alan yritykset toimivat myös kansainvälisessä toimintaympäristössä, ja englanninkielisten osaajien kysyntä on jatkuvasti kasvussa. Järjestämislupa mahdollistaa myös entistä paremmin opiskelumahdollisuudet alalla Ylä-Savon alueella muista maista hakeutuville opiskelijoille. Vieraskielisille opiskelijoille tarjotaan myös kattavat suomen kielen opiskelumahdollisuudet, vaikka he opiskelevatkin englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa.

Koulutuksen markkinointi on tarkoitus aloittaa vuodenvaihteeseen mennessä, ja koulutus on tarkoitus käynnistää syksyyn 2024 mennessä.

Järjestämislupahakemuksemme sai laajaa tukea alueen eri toimijoilta: yrityksiltä, järjestöiltä, kunnilta, kauppakamarilta, ELY-keskukselta, maakuntaliitolta ja oppilaitoksilta. Saimme myös vahvaa tukea alueemme päättäjiltä ja kansanedustajilta.

– Olemme iloisia siitä, että voimme jatkossa tarjota alueen nuorille ja aikuisille uudenlaisen mahdollisuuden opiskella ja työskennellä alueemme kansainvälisissä yrityksissä, iloitsee Kari Puumalainen.

Iisalmessa 7.11.2023

Lisätietoja ja haastattelut:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
puh. 040 1778 600

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen kumppanuuspöytä

Graafinen kuvitus kumppanuuspöydästä.

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen kumppanuuspöytä ti 23.5. klo 13 – 16.

Tervetuloa Ylä-Savon osaamisen kehittämisen kumppanuuspöytään. Iltapäivän aikana kuulemme seudullisen ennakointiryhmän näkemyksiä Ylä-Savon tulevaisuudesta ja keskustelemme tulosten pohjalta yhteisistä tavoitteista. Lisäksi kuulemme Savon Yrittäjien odotuksia toiminnasta ja kuinka Kestech palvelee yläsavolaisia teknologia-alan yrityksiä käytännössä.

Tilaisuuden ohjelma:

  • Ylä-Savon kumppanuuspöytä ja sen taustat: Kari Puumalainen, YSAO
  • Ylä-Savon tilannekuva 2023, miltä tulevat vuodet näyttävät: Kari Puumalainen & tiimi
  • Yrittäjien odotukset Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallille: Kalevi Hilli, Savon Yrittäjät
  • Missä mennään nyt: CASE-esimerkit: Kestech, EMill: Reijo Hynynen, Savonia
  • Keskustelua mukaan tulevista uusista aloista (maatalous ja logi/maarakennus)

Ilmoittaudu alla olevasta linkistä viimeistään ke 17.5.

Tervetuloa
Ylä-Savon osaamisen kehittämisen tiimi

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan puheenjohtajaksi Kari Puumalainen

YSAOn rehtori Kari Puumalainen nojaa pöytää vasten.

Opetusministeri Li Andersson kutsui ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Kari Puumalaisen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymästä vuodelle 2023. Hän on toiminut toimikunnan puheenjohtajana myös vuosina 2021 ja 2022.

Toimikunnan jäseninä toimivat:

Toimitusjohtaja Mika Palosara, Harjun oppimiskeskus
Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Kirsi Rasinaho, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Asiantuntija Riina Nousiainen, Suomen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, Jussi-Pekka Rode, Sivistystyöantajat ry
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry
Erityisasiantuntija Eira Bani, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Puheenjohtaja Venla Tilli, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Pääsihteeri Noora Luukka, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry
Osaamisaluejohtaja Mika Saranpää, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Vt. johtaja /rehtori Anu Raudasoja, Järviseudun ammatti-instituutti JAMI
Palkintotoimikunnan sihteereinä toimivat opetusneuvos Riikka Vacker, opetusneuvos Anne Liimatainen ja opetusneuvos Tarja Heikkinen Opetushallituksesta.

Laatupalkintotoimikunnan tehtävänä on toteuttaa laatupalkintoa hakeneiden organisaatioiden arviointi sekä tehdä esitys laatupalkintojen ja kunniamainintojen saajiksi.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita kokonaisvaltaiseen, jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tarkoitus myös löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Laatupalkinnolla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, arvostusta ja vetovoimaisuutta.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on voittanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuonna 2017.

Lisätietoa
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja / rehtori
puh./tel. +358 40 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi

Infra-alan seminaari 6.2.2023

Nyt on infra-alan imagon nostamisen aika! Infra-alan yrittäjillä ja rakennuttajilla on suuria haasteita löytää osaavaa työvoimaa. Alalta poistuu osaavaa työvoimaa eläköitymisen johdosta, eikä yksistään koulutuksen kautta saada tarpeeksi osaajia. Tarvitaan yhteistyötä ja vuoropuhelua kaikkien infra-alan toimijoiden kanssa.

Tervetuloa mukaan YSAOn infra-alan seminaariin maanantaina 6.2.2023 klo 12-14.30. 
Seminaari järjestetään Teamsin välityksellä, eikä vaadi erillistä ilmoittautumista

Ohjelma
klo 12 Väestön kehitys, haasteet, työperäinen maahanmuutto? Ammatillisen koulutuksen muutokset 2024?
Kari Puumalainen, rehtori, YSAO
klo 12.10 Eduskunnan terveiset, Seppo Eskelinen
klo 12.25 Infra ry, Infra-alan koulutuksen määrät ja tarve tulevaisuudessa. Tilastot, Antti Knuutila
klo 12.35 Infra ry toimitusjohtaja, väylärahoitus ja korjausvelka, Paavo Syrjö
klo 12.50 Tekemisen laatu, verkostojen korjausvelka, Marko Kuitunen, liiketoimintapäällikkö, Lining Oy
klo 12.40 Tilaajan näkökulma osaamisen tasosta, työvoiman saatavuus ja infra-alan pitovoima,
Tero Toivanen, Joensuun kaupungin insinööri
klo 12.50 Työvoiman tarve, Antti Pehkonen, liiketoimintajohtaja, Savon Kuljetus Oy
klo 13.00 Mistä käsiä infra-alalle? Miten saadaan nuorille 16-18 vuotiaille taattua haluttu opiskelupaikka?
Jarmo Hirvonen, JPH-Maanrakennus Oy, Infra ry Pohjois-Karjala, puheenjohtaja Linkki INFRA ry:n sivuille.
klo 13.10 Työvoiman tarve? Seppo Saarelainen, Koneyrittäjät, Maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja
klo 13.20 Miten TE-palvelujen siirtyminen kunnalliselle puolelle vaikuttaa työvoiman ja koulutuksien saavutettavuuteen?
Pohjois-Karjalan Ely ja TE-palvelut TE-toimisto, Christa Kettunen, rekry- ja täsmäkoulutukset
klo 13.35 Infra-alan koulutukset, YSAO, koulutuspäällikkö Ossi Räty
Luonnonvara osaaminen, YSAO, vs. koulutuspäällikkö Tarmo Voutilainen
Infra-alan koulutukset Ylämylly, oppimisympäristöt esittely, YSAO, vastuuohjaaja Peter Torn
klo 14.00 Kommenttipuheenvuorot
klo 14.30 Päätös

Tiedustelut
Peter Torn
opettaja
peter.torn@ysao.fi
puh. 0400 792 825

Kari Pitkänen
opettaja
kari.pitkänen@ysao.fi
puh. 0400 799 839

Jarmo Vänttinen
tuntiopettaja
puh. 040 593 1290

YSAO Peltoniemen oppimisympäristö kehittyy  

Peltoniemi navettamiljöö.

Tiedote

Kumppania haetaan kilpailutuksella.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän (YSAO) yhtymähallitus päätti 2.11.22 käynnistää uuden maidontuotannon opetusnavetan kilpailutuksen. Rakennuttaminen ajoittuu vuodelle 2023. Peltoniemen kampus on Pohjois-Savon alueen käytännön oppimis-, tutkimus ja kehitysympäristön maataloudessa, eläintenhoidossa, maanrakennuksessa ja logistiikassa.  

”Panostamme vahvasti myös opetussisältöjen kehittämiseen sen lisäksi, että uudistamme rakennuksia ja infraa. Maataloudessa vahvistamme sisällöissä mm. eläinten, maatilan henkilöstön ja luonnon hyvinvointi -näkökulmia sekä prosessiajattelua osana maatalousyrittäjyyttä”, koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen.  

Maatilayrittäjyyden ytimessä ovat alati uudistuvat tuotantotavat, kestävä kehitys ja teknologian hyödyntäminen sekä tuotannossa että johtamisessa. YSAOn oppimisympäristöissä panostetaan teknologiaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Peltoniemessä myös alueellinen aurinkosähköenergiaratkaisu on tavoite käyttöönottaa vuoden 2023 aikana. ”Uuden opetusnavetan teknologiaratkaisuihin tulemme panostamaan sekä tuotannon että opetuksen näkökulmista. Peltoniemen alueelle kartoitamme myös biovoimalan tai -keruupisteen toteutusmahdollisuuksia ja jätevesihuoltoratkaisun uudistamista pidemmällä tähtäimellä”, koulutusjohtaja Virpi Rautiainen

Opetusmaatilan työmenetelmiin ja -tapoihin haetaan myös yhä vahvemmin maatilayrittäjyyden näkökulmaa. Juuri nyt haemme kumppania sekä opetusmaatilan arjen toimintoihin että kehitysyhteistyöhön. Tarjouspyyntö on julkaistu ja hankintapäätös on tavoite tehdä vielä kuluvan vuoden puolella.  

YSAO on laatupalkittu kouluttaja, joka tarjoaa nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta sekä yksittäisiä kursseja taitojen syventämiseen. Meillä opiskellaan noin kolmeenkymmeneen eri ammattiin. Lisäksi teemme kehitys- ja yhteistyötä osaamisen ja elinkeinoelämän turvaamiseksi Ylä-Savon seutukuntien alueella. Toimipaikkamme sijaitsevat Iisalmessa, Kiuruvedellä, Siilinjärvellä, Vieremällä ja Liperissä.  Maatalouden oppimisympäristömme on Iisalmessa Peltoniemen kampuksella, os. Kotikyläntie 254. 

Lisätiedot: 

  • opetussisällöt ja opetus; koulutusjohtaja Kirsi Pulkkinen, puh. 0400 793 030 
  • oppimisympäristöt; koulutusjohtaja Virpi Rautiainen, puh. 040 660 3075 
  • opetusmaatilapalvelun kilpailutuksen lisätiedot tarjouspyynnössä mainituin määräajoin kirjaamo@ysao.fi 

Samiedu ja YSAO syventävät yhteistyötään seutukuntien elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO sekä niiden tytäryhtiöt Sami-Palvelut Oy ja EduSavo Oy solmivat kumppanuussopimuksen strategisen liittouman muodostamiseksi 9. marraskuuta 2022. Nyt allekirjoitettu sopimus syventää vuonna 2016 tehtyä yhteistyösopimusta.

Yhteistyön syventämisen tavoitteena on kehittää toimintoja ja koulutustarjontaa vastaamaan entistä paremmin työelämän ja opiskelijoiden muuttuviin osaamistarpeisiin sekä vahvistaa seudullisten oppilaitosten asemaa koulutuksen järjestäjäkentässä. Yhteistyöllä valmistaudutaan myös väestö- ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.

Yhteistyötä tehdään myös kestävien ja aluevaikuttavuudeltaan tehokkaiden kehittämishankkeiden toteuttamiseksi niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Organisaatioiden henkilöstöresursseja ja asiantuntijaosaamista hyödynnetään opiskelija- ja muiden asiakasryhmien palveluiden edelleen kehittämiseksi sekä alueiden elinvoimaisuuden edistämiseksi. Erityistä osaamista vaativissa, kapean erityissektorin koulutuksissa ja valmennuksissa hyödynnetään molempien organisaatioiden osaajia ja tehdään mahdollisesti myös yhteisrekrytointeja.

Koulutustoiminnassa yhteistyö mahdollistaa asiakkaiden laaja-alaisemman palvelemisen ja järjestäjäkohtaisen osaamisen laajentamisen. Samiedu, YSAO, Sami-Palvelut ja EduSavo toimivat toistensa kumppaneina erilaisissa työelämän koulutustarpeissa ja tarjouskilpailuissa. 

Sopimusosapuolet tekevät jatkossa tiiviimpää edunvalvontayhteistyötä vaikuttaakseen seutukunnalliseen ammatilliseen koulutukseen kohdistuviin negatiivisiin rahoitusmuutossuunnitelmiin. Menossa olevalla hallituskaudella oli valmisteltu rahoituslain muutos, jossa oppivelvollisten rahoitusosuus olisi kiinnitetty 50 prosenttiin kokonaisrahoituksesta. Tämä olisi pitkällä aikajänteellä vähentänyt merkittävästi YSAOn ja Samiedun rahoitusta. Oppivelvollisten osuus molemmilla koulutuksen järjestäjillä on noin 20-30 prosenttia. Edunvalvonnalla on erityistä merkitystä seuduilla oleville koulutuksen järjestäjille, koska tämäntyyppiset lakimuutokset yleensä heikentävät seutujen saamaa rahoitusta ja sitä kautta niiden elinvoimaisuutta.

– Ylä-Savossa on onnistuttu muodostamaan tiivis ja toimiva yhteistyöverkosto sekä yhteinen tahto seutukunnan kehittämiseksi. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä on siinä koulutuksen järjestäjänä merkittävä rooli. Olemme monella tapaa samantyyppisiä seutukuntia ja koulutuksen järjestäjiä, joten meidän kannattaa ottaa toisiltamme oppia, Jukka Mustonen Itä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja sanoo.

– Syvemmällä yhteistyöllä Samiedun ja Sami-Palvelut Oy:n kanssa voimme kehittää uusia koulutus- ja muita palveluita opiskelija- ja elinkeinoelämän asiakkaillemme, etenkin verkossa tapahtuvan oppimisen ja toiminnan osa-alueella. Samalla vahvistamme yhteistä osaamistamme muun muassa digitaalisten palvelukonseptien kehittämisessä, toteaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Lisätietoja antavat:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu: Jukka Mustonen, kuntayhtymän johtaja, puh. 044 550 6300
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO: Kari Puumalainen, kuntayhtymän johtaja, puh. 040 1778 600

Kuvateksti: Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat kuntayhtymän johtajat Jukka Mustonen ja Kari Puumalainen, yhtymähallitusten puheenjohtajat Kyösti Kauppinen ja Petri Lajunen sekä EduSavo Oy:n toimitusjohtaja Mira Repo ja Sami-Palvelut Oy:n hallituksen jäsen Tuukka Suomalainen keskiviikkona 9.11.2022.

Jouluinen valmistujaisjuhla

Sininen joulupallo ja kaksi lahjapakettia harmaalla pöydällä.

Valmistutte maailmaan, jossa teitä tarvitaan.

Onneksi olkoon kaikki valmistuneet opiskelijat sekä hyvää joulua kaikille koulun opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille!

Juhlistamme valmistujaisia kaikilla kampuksilla alla olevan aikataulun mukaisten jouluisten tapahtumien merkeissä ja videolla, joka julkaistaan tiistaina 20.12 klo 10.
Kiitos kaikille videon teossa mukana olleille ja opiskelijoille, jotka jakoivat kanssamme oman tarinansa. Valmistuneiden opiskelijoiden nimet, jotka ovat valmistuneet ajalla 21.5.- 12.12.2022, löytyvät videon lopusta. Lämmin kiitos myös stipendien lahjoittajille, sekä yhteistyökumppaneille.

Juhlahumua, pientä jouluista syötävää, ohjelmaa, onnenpyörä, musiikkiesityksiä.

Tästä stream-linkistä pääset seuraamaan Sankariniemen kampuksen juhlaa.

JouluTour Peltoniemi ti 13.12. klo 9.00-12.00
JouluTour Vieremä ke 14.12. klo 10.00-12.00
Hingunniemi valmistautuu jouluun to 15.12. klo 8.00-16.00
JouluTour Toivala ma 19.12. klo 9.00-11.00
Joulujuhla Sankariniemi ti 20.12. klo 10.30-12.00

”Ylä-Savon ammattiopiston vuosi on kaikista maailman epävarmuustekijöistä huolimatta, sujunut varsin hyvin. Olemme ylittäneet aiempia ennätyksiä opiskelijamäärissä sekä opiskelijoiden hakeutumisessa. Meillä onkin ollut opiskelijoita yli 200 kunnasta eri puolilta Suomea. Tärkeä tehtävä on varmistaa, että osaajia riittää tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa.”

Kari Puumalainen rehtori, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä tuloksellinen vuosi 2021

Tiedote. Julkaistu: 04.04.2022, 13:27
YSAO Ylä-Savon ammattiopisto

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän 59. toimintavuosi oli ammatillisen koulutuksen neljäs uuden lainsäädännön mukainen toimintavuosi.

Vuonna 2020 alkanut koronaepidemia jatkui koko vuoden 2021 ajan, mutta uudistettujen toimintatapojen avulla pystyimme toteuttamaan koulutustoimintaa ”uuden normaalin” -mallien mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ammatillinen koulutus uudistui koko Suomessa nopeassa ajassa erilaisten hybridi-opiskelumallien osalta ja digitaalisuus-osaaminen kasvoi oppilaitoksissa merkittävästi. Vaikka kansantaloudellisesti korona on ollut haastavaa aikaa, se on kuitenkin pakottanut eri organisaatiot uudistamaan toimintaansa nopeammin, kuin mitä ilman koronaa olisi todennäköisesti tapahtunut.

Toiminnallisesti ja laadullisesti Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän vuosi 2021 oli hyvä.

-Saavutimme ja osittain ylitimme laadulliset tavoitteemme. Erityisesti opiskelijapalautteiden osalta tulokset olivat erinomaisia. Olemme erityisen tyytyväisiä myös siihen, että saimme pidettyä opintojen keskeyttämisen alhaalla huolimatta siitä, että valtakunnallisesti opintojen keskeyttäminen kasvoi, kertoo Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen.

Korona vaikutti opintojen läpimenoaikaan ja perustutkintojen osalta keskimääräinen läpimenoaika pidentyi n. 8,6%:lla aiempiin vuosiin verrattuna. Läpimenoaika vuonna 2021 valmistuneilla oli keskimäärin 2,26 vuotta.

-Ylitimme myös opiskelijavuositavoitteemme, vuoden aikana kertyi yhteensä 1585 opiskelijavuotta (tavoite 1550) vuotta, Puumalainen lisää. Tutkintoja syntyi yhteensä 625.

Hakeutuminen Ylä-Savon ammattiopistoon oli hyvää ja vuoden aikana oppilaitoksen ammatillisiin tutkintokoulutuksiin haki yhteensä 1874 henkilöä (yhteishaku ja jatkuva haku). Näiden lisäksi hakijoita oli VALMA -koulutukseen sekä erilaisiin lyhyt koulutuksiin.

Kuntayhtymän toimintatuotot vuonna 2021 olivat 21,4 milj. euroa (102 % budjetoidusta), joka on edellisen vuoden tasolla ja toimintamenot 19,2 milj. euroa (99 % budjetoidusta), joka on 0,5 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 0,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,0 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa parempi kuin syksyllä 2021 päivitetyssä talousarviossa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulos on n. 1 M€ parempi kuin valmistelussa syksyllä 2020 arvioitiin.

Oppilaitoksessa opiskeli vuoden aikana yhteensä n. 4000 opiskelijaa, jotka tulivat yhteensä 175:stä kunnasta eri puolelta Suomea. Omistajakuntien ulkopuolelta tuli noin kolmasosa kaikista opiskelijoista. Kaikista opiskelijavuosista n. 33 % oli alle 20 vuotiaiden suorittamia ja 77 % yli 20-vuotiaiden suorittamia.

Lisätietoja
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja
040 1778 600
kari.puumalainen@ysao.fi