Opintojen rahoittaminen ja tuet

Opiskelun rahoittamiseen löytyy useita eri vaihtoehtoja. Hakijan kannattaa selvittää tukimahdollisuudet ennen koulutukseen hakeutumista. Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opintotuki

Opintotuki on tavallisin päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva. Jos saat lapsilisää, työttömyysetuutta tai muuta koulutustukea, sinulle ei ole oikeutta opintotukeen.  Opintotuki koostuu opintotuesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Lisätietoa opintotuesta ja opintotuen hakemisesta Kelan sivuilta.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. Voit saada koulumatkatukea, jos opiskelet päätoimisesti, asut Suomessa ja sinulla on pitkä koulumatka.

Lisätietoa koulumatkatuesta ja tuen hakemisesta  Kelan sivuilta.

Koulumatkatuen hakeminen ja lipun ostaminen
Täytä koulumatkatukihakemus OmaKelan kautta. Hakemista varten tarvitset:
- verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen
- tiedon koulun työ- ja loma-ajoista löydät opiskelijaintrasta, jotka löydät täältä.
Kun olet lähettänyt hakemuksen ja saanut OmaKela palvelussa osto-oikeuden, voit välittömästi siirtyä ostamaan matkalippua lipunmyyjän verkkokaupasta:
- Ylä-Savon alueella Reitit ja liput-sovelluksesta
- Kuopion seudulla Waltti-sovelluksesta.

Huomioithan, että osto-oikeus tarkistetaan jokaisen lipun oston yhteydessä. Lipun hankkiminen edellyttää lisäksi vahvaa tunnistautumista sovelluksessa osto-oikeuden varmentamiseksi. Ostettu lippu on voimassa 30 päivää. Lipun voi ostaa aikaisintaan kaksi viikkoa ennen lukuvuoden alkamista. Lippu tulee näkyviin sovellukseen, kun osto-oikeus on myönnetty ja vahva tunnistautuminen tehty. 

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa

Opiskelun aikana on mahdollista saada opiskelija-alennusta kuljetuspalveluja järjestävien toimijoiden
määrittelemin perustein. Lisätietoa saa opiskelijapalveluista, Matkahuollosta ja VR:n verkkosivuilta.

YSAOn ammatillisen perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä Tuvan opiskelijat voivat hakea maksuttoman ja digitaalisen Slice-opiskelijakortin, jolla saa etuja valtakunnallisesti. Opiskelija-alennuksen saa myös SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorteilla.
Lisätietoa: www.sakkiry.fi & www.osku.info

Aikuiskoulutusraha

Voit hakea opintojen rahoittamiseen aikuiskoulutusrahaa Työllisyysrahastolta omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, mikäli kaikki oheiset ehdot täyttyvät:

  • asut Suomessa ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
  • koulutuksesi kuuluu aikuiskoulutustuen piiriin
  • et saa muuta aikuiskoulutustuen estävää etuutta
  • olet ollut eläkevakuutettuna työelämässä yhteenlaskettuna vähintään kahdeksan vuotta
  • olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkamista
  • jäät työstäsi kokonaan tai osittain palkattomalle opintovapaalle
  • HUOM! Aikuiskoulutustuki lakkaa syksyllä 2024. Lisätietoa täältä.
  • Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Opiskelu työttömänä työnhakijana

Jos olet työttömänä työnhakijana, saat lisätietoa eri tukivaihtoehdoista Työmarkkinatorin sivuilta.

Oppisopimusopiskelija

Jos olet oppisopimusopiskelija, saat lisää tietoa oppisopimusopiskelijan etuuksista.

Kuntoutusraha

Tarkista Kelan sivuilta, onko sinulla mahdollisuus saada kuntoutusrahaa.

Nuoren kuntoutusraha – tarkista tästä
Kuntoutusraha – tarkista tästä.
Lisätietoa kuntoutusrahasta Kelan sivuilta

Ammatillinen kuntoutus vakuutusyhtiön tuella

Jos sinulle on tullut terveydellinen rajoite nykyiseen työhösi, sinulla voi olla mahdollisuus saada eläkevakuutusyhtiön kautta ammatillista kuntoutusta. Ammatillinen kuntoutus voi olla uudelleenkoulutusta, jolloin eläkevakuutusyhtiö maksaa sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea opintojen aikana. Selvitä tämä mahdollisuus omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi ennen kuin aloitat opintoja. Esimerkiksi KEVAn sivuilla lisätietoja tästä linkistä.