Opintojen rahoittaminen ja tuet

Alaikäisen opiskelijan toimeentulosta, elatuksesta ja huolenpidosta vastaavat ensisijaisesti vanhemmat tai
huoltaja. Rahoittaakseen opintojaan opiskelijan on myös mahdollista hakea opintoetuuksia
Kansaneläkelaitokselta (Kela).

Koulumatkatuki

Koulumatkatuen hakeminen:

 • Koulumatkatukihakemus jätetään suoraan Kelaan verkkohakemuksella OmaKelan kautta.
 • OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella https://mobiilivarmenne.fi/
 • Hakemuksen täyttämistä varten tarvitset kalenterin ja tiedon koulun työ- ja loma-ajoista, jotka löytyvät alta
 • Lähetettyään koulumatkatukihakemuksen, opiskelija voi välittömästi siirtyä ostamaan matkalipun lipunmyyjän verkkokaupasta.
 • Lisätietoa tarvittaessa https://www.kela.fi/koulumatkatuki tai puhelimitse 020 692 209.

Lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajat

Aloittavien opiskelijoiden lähiopetus alkaa 9.8.2023 ja jatkavien opiskelijoiden 14.8.2023.
Syysloma 16. – 22.10.2023
Syyslukukausi päättyy 22.12.2023

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024
Talviloma 4. – 10.3.2024
Kevätlukukausi päättyy 31.5.2024
Huom! Yksilölliset erot aloilla mahdollisia!

Lippujen ostaminen

 • Kaikki Matkahuollon kausi- ja sarjaliput siirtyvät matkakorteilta
  Ylä-Savon alueella Reitit ja Liput -sovellukseen ja
  Kuopion seudulla Waltti-sovellukseen
 • Koulumatkatuetun lipun hankkiminen sovelluksesta onnistuu, kunhan opiskelija on ensin hakenut verkossa OmaKela-palvelussa koulumatkatukea ja saanut osto-oikeuden. Osto-oikeus tarkistetaan jokaisen lipun oston yhteydessä. Lipun hankkiminen edellyttää lisäksi vahvaa tunnistautumista sovelluksessa osto-oikeuden varmentamiseksi.
 • Ostettu lippu on voimassa 30 päivää. Lipun voi ostaa aikaisintaan kaksi viikkoa ennen lukuvuoden alkamista. Lippu tulee sovellukseen näkyville, kun osto-oikeus on myönnetty ja vahva tunnistautuminen tehty.

Opintotuki

Opintotuki on tavallisin päätoimisen opiskelijan toimeentuloturva. Opintotuki koostuu opintotuesta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuki on valtion rahoittama avustus, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintotuki on veronalaista tuloa. Pankki päättää Kelan takaaman opintolainan myöntämisestä. Opintotuen hakulomakkeita saa opiskelijapalveluista, Kelan toimistosta ja Kelan sivuilta.

Opintotuen hakeminen:
Opintotukea voi hakea koko ammatillisen tutkinnon opiskeluajalle, silloin kun opinnot ovat päätoimisia. Katso lisää: http://www.kela.fi/opiskelijat
Tee hakemus: https://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet
Kun hakemus on käsitelty, tukea koskeva päätös tulee kotiin.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana on oikeus saada opintotukea ja muita opintososiaalisia
etuisuuksia kuten ateriakorvaus ja koulumatkatuki, silloin, kun opiskellaan koulutussopimuksella.

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa

Opiskelija-alennukset julkisissa kulkuneuvoissa
Opiskelun aikana on mahdollista saada opiskelija-alennusta kuljetuspalveluja järjestävien toimijoiden
määrittelemin perustein. Lisätietoa saa opiskelijapalveluista, Matkahuollosta ja VR:n verkkosivuilta.

YSAOn ammatillisen perustutkinnon, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä Tuvan opiskelijat voivat hakea maksuttoman ja digitaalisen Slice-opiskelijakortin, jolla saa etuja valtakunnallisesti. Opiskelija-alennuksen saa myös SAKKI ry:n tai OSKU ry:n opiskelijakorteilla.
Lisätietoa: www.sakkiry.fi & www.osku.info

Oppisopimus

Oppisopimusopiskelijan pääasiallinen toimeentulo on työstä saatava palkka. Oppisopimusopiskelija voi
saada tutkintokoulutuksen päiviltä opintososiaalista etuutta (päivärahaa), jos työnantaja ei maksa
koulupäiviltä palkkaa. Päivärahan lisäksi oppisopimusopiskelija, jolla on alaikaisiä huollettavia, voi saada
perheavustusta koulupäiviltä sekä matkakorvausta kodin ja oppilaitoksen välisiin matkoihin, jos matkan pituus on yli 10 km. Lisätietoja oppisopimuksesta löydät täältä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki voi olla mahdollinen päätoimisesti opiskelevalle aikuiselle, joka jää opintovapaalle
työstään opintojen ajaksi. Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustuen. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta
ja sen saamisen ehdoista löytyy mm.työllisyysrahaston sivuilta.

Jos opiskelija on ollut työtön työnhakija ennen opiskelun alkamista ja hän on täyttänyt 25-vuotta, hänellä
voi olla oikeus opiskella työttömyysturvalla. Työttömyysturvalla opiskeluoikeudesta pitää hakea ja saada
päätös ennen opintojen aloittamista
. Työttömyysturvalla opiskelusta lisätietoa antaa TE-palvelut
osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Opintojen aikaseen toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat kuraattorit. Lisätietoa
löytyy myös Kelan sivuilta osoitteesta www.kela.fi sekä opiskelijapalveluista.

Kuntoutusraha

Tarkista Kelan sivuilta, onko sinulla mahdollisuus saada kuntoutusrahaa.
Nuoren kuntoutusraha - tarkista tästä
Kuntoutusraha - tarkista tästä. Lisää tietoa Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/koulutus-kuntoutuksena

Ammatillinen kuntoutus vakuutusyhtiön tuella

Jos sinulle on tullut terveydellinen rajoite nykyiseen työhösi, sinulla voi olla mahdollisuus saada eläkevakuutusyhtiön kautta ammatillista kuntoutusta. 

Ammatillinen kuntoutus voi olla uudelleen koulutusta, jolloin eläkevakuutusyhtiö maksaa sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea opintojen aikana. Selvitä tämä mahdollisuus omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi ennen kuin aloitat opintoja.

Esimerkiksi KEVAn sivuilla lisätietoja tästä linkistä. https://www.keva.fi/henkiloasiakkaalle/kuntoutus/