Talent Hub Eastern Finland

Hankkeen hallinnoija

Itä-Suomen yliopisto

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-amk, Riveria, Karelia-amk, Ylä-Savon seutukunnan yritykset

Taustat

Itä-Suomen oppilaitoksissa jo olevien kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittyminen ja työllistyminen alueelle on heikkoa. Opiskelijat eivät tunne paikallisia työmahdollisuuksia, eivätkä kaikki yritykset työvoimapulasta huolimatta osaa hyödyntää kansainvälisten opiskelijoiden tarjoamaa osaamispotentiaalia. Itäsuomalaiset koulutuksenjärjestäjät ovatkin nyt yhdessä kehittämässä niin opiskelijoiden opinto- ja uraohjauksen palveluja kuin työpaikoilla järjestettävän oppimisen ja suomen kielen oppimisen palveluja työnantajille, jotta osaajat saataisiin työllistymään ja jäämään Itä-Suomen alueelle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kv-opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä heti opintojen alusta asti. Opiskelijan osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen sekä paikallisen työelämän osaamistarpeiden täsmällisempi ymmärtäminen auttavat oppilaitoksia ohjaamaan opiskelijoita osuvammin työpaikkoihin. Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille tarjotaan sparraavaa yrittäjyyskoulutusta ja täydentävää valmennusta. Työnantajat puolestaan kaipaavat apua kv-työntekijöiden vastaanottamiseen, ohjaamiseen sekä työssä tarvittavan suomen kielen oppimiseen.

YSAOn roolina on yhdessä muiden verkoston ammatillisen koulutuksenjärjestäjien kanssa kehittää erityisesti työpaikkaohjaajakoulutusta huomioiden kv-opiskelijoiden erityispiirteet. Lisäksi YSAO toimii Ylä-Savon osalta opiskelijoiden työelämäkontaktien koordinaattorina.

Projektityöntekijät

projektipäällikkö Mirja Iskanius
mirja.iskanius@ysao.fi p. 040 5585 454

asiantuntija Minna Jääskeläinen (tavoitettavissa ma-ke)
minna.jaaskelainen@ysao.fi p. 050 300 7102

Kesto
1.9.2023-30.6.2027
Budjetti
489 247 €
Rahoittaja
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Talent Hubin julkaisut sosiaalisessa mediassa:

Grand Opening Iisalmessa 21.2.2024, Instagram

Grand Opening Kuopiossa 12.2.2024, Instagram