Tämä tutkinnonosa sopii sinulle, joka olet jo tehnyt työtä sosiaali- ja terveysalalla tai työvalmennuksen parissa ja haluat lisätä tietotaitoasi tukeaksesi asiakkaan mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia.

Tässä koulutuksessa pääset opiskelemaan kuinka ennaltaehkäistä ja toimia haastavissa tilanteissa. Tutkinnon osan suorittaneena osaat edistää asiakkaan mielenterveyttä sekä antaa tukea ja ohjausta asiakkaan mielenterveyden ongelmissa. Opit myös antamaan tukea itsemääräämiseen, ennaltaehkäisemiseen ja toimiin asianmukaisesti haastavissa tilanteissa. Osaat tukea ja ohjata asiakkaan hakemaan apua erityiskysymyksissä moniammatillista verkostoa hyödyntäen.

Tutkinnon osa

Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen

Koulutuksen sisältö

Syksy 2024:
ke 21.8.2024 Yleisimmät mielenterveydenhäiriöt
– Mielenterveys ja siihen vaikuttavat tekijät
– Mielenterveyden häiriöt

Mahdollisuus osallistua myös Insights-koulutukseen 4.-5.9.2024 lähiopetuksena Sankariniemen kampuksella

to 3.10.2024 Päihteet, ennaltaehkäisevä päihdetyö ja riippuvuudet
– Ennakkotehtävä
– Orientaatio suomalaisten päihteiden käytön ja päihdetyön historiaan
– Päihteet, päihteiden käyttä ja riippuvuudet
– Päihdekuntoutujan tuki ja ohjaus
– Ennaltaehkäisevä päihdetyö

ti 26.11.2024 Asiakkaan tukeminen mielenterveyden ongelmissa
– Tuen tarpeiden tunnistaminen
– Kuinka tukea mielenterveyttä

ke 27.11.2024 Ratkaisukeskeinen työyhteisö
– Ratkaisukeskeisyys – mitä se on?
– Ratkaisukeskeinen lähestymistapa
– Motivaatio ja Coaching

Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

3-6 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Alakohtaiset erityisvaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
25.06.2024