Työvalmennus asiakasprosessissa on tutkinnon osa, joka sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita työvalmennuksesta ja asiakasprosessien ohjaamisesta. Tämä osa sopii erityisesti niille, jotka haluavat työskennellä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen parissa. Opiskelijat oppivat arvioimaan, suunnittelemaan ja käynnistämään asiakkaan työvalmennusprosessin sekä käyttämään vaihtoehtoisia valmennus- ja arviointimenetelmiä. Lisäksi he perehtyvät tietosuoja- ja eettisiin kysymyksiin asiakkaan valmennusprosessissa.

Työvalmennus asiakasprosessissa on tutkinnon osa, joka kuuluu Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon työvalmennuksen osaamisalaan. Koulutuksen avulla opit:

– arvioimaan, suunnittelemaan ja käynnistämään asiakkaan työvalmennusprosessin.
– käyttämään vaihtoehtoisia valmennus- ja arviointimenetelmiä.
– dokumentoimaan asiakkaan valmennusprosessin tietosuoja- ja eettiset kysymykset huomioiden.
– arvioimaan ja kehittämään omaa työvalmennuksellista työotettaan työvalmennusprosessissa

Tutkinnon osa

Työvalmennus asiakasprosessissa

Koulutuksen sisältö

Syksy 2024
Sisältö:
1. Insights (2 pv, 9/24)
2. Valmennus ja arviointimenetelmät (10/24)
3. Yksilö ja ryhmäohjaus (10/24)
4. Työvalmennusprosessin vaiheet (11/24)
5. Kestävä kehitys – itsenäinen verkkokurssi

Koulutuksen aikana kuvaat/ työstät toimintaasi asiakkaan työvalmennusprosessissa.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

3-6 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Tämä tutkinnon osa suoritetaan monimuoto-opintoina ja vaatii opiskelijalta työpaikan, jossa voi tehdä työvalmennustyötä. Opiskelijalle tehdään koulutus- tai oppisopimus. Tutkinnon osa sopii henkilöille, jotka toimivat ohjaajina tai työvalmentajina tai toimivat työvalmennuksen vastuuhenkilöinä, asiantuntijoina ja alan kehittämistehtävissä keskittyen erityisesti henkilöihin, jotka tarvitsevat tukea työelämään siirtymisessä, työelämässä pysymisessä tai työhön palaamisessa.

Alakohtaiset erityisvaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
25.06.2024