Tulevaisuuden kasvun rakentajat: Ponssen Juha Vidgrén uskoo työyhteisöjen moninaisuuden voimaan

Ponsse-polun koneasentaja asentaa metsäkonetta.

Ponssen menestystarinan tuntee Suomessa lähes jokainen. Innovatiivinen metsäkonevalmistaja on ponnistanut Vieremältä yhdeksi maailman suurimmista alallaan ja työllistää 2000 henkilöä Suomessa ja ulkomailla. Yrityksen suurin omistaja ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Juha Vidgrén kertoo, mitä hän ajattelee Itä-Suomen mahdollisuuksista menestyä ja kansainvälisten osaajien roolista siinä.

Ponssen henkilöstöstä puolet työskentelee Suomen toimipisteissä ja koostuu pääasiassa suomalaisista ammattilaisista. Yrityksen kansainväliset osaajat palvelevat asiakkaita tytäryhtiöissä ympäri maailman. Ponssen metsäkoneita viedään 39 maahan.

Yrityksen menestys perustuu sitoutuneeseen työntekoon, joka kumpuaa yhteisistä arvoista: asiakaslähtöisyys, rehellisyys, Ponsse-henki ja innovatiivisuus. Miten arvot ja työn tekemisen kulttuuri saadaan välitettyä samanlaisina toimipisteissä ympäri maailman? Juha Vidgrénin mukaan läsnäololla ja valitsemalla yrityksen johtoon ihmisiä, jotka jakavat saman arvopohjan.

– Arvot pitää elää työelämän arjessa, niitä pitää käydä läpi sekä peilata toimintaan ja tuloksiin säännöllisesti. Käytännön kokemus on osoittanut, että siellä missä arvot on sisäistetty osaksi toimintaa, myös liiketoiminnan tulokset ovat parempia, Juha kertoo.

Juha korostaa erilaisten taustojen ja osaamisen yhdistämistä. Hyvänä esimerkkinä hän nostaa Uruguayn, jossa perinteisen maatalouden korvautuminen uusilla elinkeinoilla yhdistettynä elintason nousuun kasvattaa ihmisten motivaatiota uuden oppimiseen ja menestymiseen.

Tarvitsemme uusia tekijöitä elinvoiman takaamiseksi

Kansainvälisten osaajien rooli on Itä-Suomen menestyksessä keskeinen, ei vain yritysten vaan koko alueen kannalta. Juha kannustaa itäsuomalaisia yrityksiä olemaan avoimia uusille mahdollisuuksille ja kumppanuuksille.

– Työnantajien on oltava valmiita oppimaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä, ja oppilaitosten rooli on tärkeä tukipilari tulevaisuuden osaajien kouluttamisessa. Tarvitsemme täsmäkoulutusta, työssäoppimista ja räätälöityjä työelämäpolkuja.

Juha visioi Suomen ja erityisesti Itä-Suomen tulevaisuutta globaalissa kilpailussa, ja hänen sanomansa on selvä: menestys syntyy pitkäjänteisestä yhteistyöstä koulutuksen ja työelämän välillä, nuorten mahdollisuuksista uuden luomiseen ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä avoimesta dialogista yritysten ja oppilaitosten välillä.

Työelämän monimuotoisuus voi olla voimavara, joka kantaa pitkälle ja luo menestystä niin yrityksille kuin koko yhteiskunnallekin.

Itä-Suomen oppilaitokset kehittävät palveluita työnantajien tarpeisiin

Syksyllä 2023 käynnistynyt Talent Hub Eastern Finland -yhteistyöverkosto pyrkii edistämään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja osaavan työvoiman löytymistä alueen työnantajien tarpeisiin. Kuusi oppilaitosta Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta kehittää työnantajille palveluja kansainvälisten työntekijöiden vastaanottamiseen ja perehdyttämiseen sekä suomen kielen oppimiseen työpaikalla.

Apua pyritään tarjoamaan helposti, tiivistetysti ja työpaikoille jalkautuvina täsmäkoulutuksina.

– Alueelta löytyy myös yrityksiä ja yhteisöjä, joille kansainvälisten osaajien rekrytointi on jo arkipäivää. Osaamisen jakaminen yritykseltä yritykselle, yhteisöltä yhteisölle ja oppilaitokselta oppilaitokselle on tärkeä osa kokonaisuutta, Ylä-Savon ammattiopiston projektipäällikkö Mirja Iskanius avaa.

Kansainväliset opiskelijat toivovat apua ammatillisten verkostojen luomisessa sekä tietoa oman alan yrityksistä. Yritysyhteistyötä tehdään toimialakohtaisesti niin, että alan opiskelijat ja työnantajat kohtaavat.

– Yhtenä esimerkkinä tästä on hankkeessa Karelia-ammattikorkeakoulun johdolla pilotoitava firmatiimimalli, joka auttaa työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisessä.

Yhteistyö alueella toimivien toimialaverkostojen kanssa mahdollistaa jo olemassa olevien viestintä- ja yhteistyökanavien tehokkaan käytön ja toimialalle sopivien koulutusratkaisujen räätälöimisen. Yhteinen tekeminen avaa myös alan yrityksille väylän oman alan koulutuksen kehittämiseen.

Talent Hub Eastern Finland on Itä-Suomen yliopiston, Karelian, Savonian, Riverian, Sakkyn ja YSAOn yhteistyöverkosto. Tavoitteemme on, että alueellemme saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen. Autamme kansainvälisiä opiskelijoita konkreettisesti tutustumaan suomalaiseen työelämään, rakentamaan verkostoja, oppimaan kieltä ja löytämään harjoittelu- ja työpaikkoja sekä mahdollisuuksia yritystoimintaan. Työnantajille tarjoamme tukea ja työkaluja kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kielen oppimiseen työpaikalla sekä suomalaiseen työkulttuuriin sopeutumiseen. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Voit lukea lisää sivuiltamme.