Tarjouspyyntö opetusmaatilapalvelusta

Opetusmaatilan navettapalvelun kohteena on Peltoniemen (os. Kotikyläntie 254) maidontuotannon opetusmaatila Iisalmessa. Hankinta sisältää palvelut sopimuskaudelle 16.1.2022 – 31.1.2024. Tarkempi työtehtävien palvelukuvaus on sopimuksessa, joka on tarjouspyynnön liitteenä 1.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee opetusmaatilapalveluihin soveltuvinta kumppania, joka tuottaa palvelun kiinteillä palveluhinnoilla (alv 0): 

  1. opetusmaatilan navettapalvelu, 3200 eur / kk
    – sisältää 15 palvelupäivää, joista 2 lauantaita ja 2 sunnuntaita 
  2. kehitysyhteistyö, 180 eur / kk
    – sisältää 7 h kehitysyhteistyö työskentelyä
  3. lisäpalvelut liitteessä 1 mainitulla tuntihinnalla toteuman perusteella.

Kyseessä on käänteinen kilpailutus, jossa kuntayhtymä on hinnoitellut palvelun etukäteen ja palvelun valintaperusteena on laatu, eli haemme palvelulle soveltuvinta tarjoajaa. Haastattelemme vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat ja haastattelu toimii laadullisena arviona. Hankintayksikön edustajat pisteyttävät haastattelun perusteella laatuarvioinnin osa-alueet. 

Palvelu tuotetaan YSAOn oppimisympäristössä, palveluntarjoaja vastaa oman henkilöstönsä työvaatteista ja -varusteista kustannuksellaan. Palveluntuottaja käyttää opetusmaatilan navettapalvelussa YSAOn kiinteistöä ja siellä sijaitsevia välineitä sekä kalustoa. Palveluajat sovitaan etukäteen kuukausittain. 

Opetusmaatilan esittely

Opetusnavettaympäristön esittely: 8.12. klo 14.30–16
Ilmoittautuminen etukäteen opetusnavetan esittelyyn: 7.12. klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@ysao.fi.

Ennen tarjouksen tekemistä hankintayksikkö järjestää hankinnan kohteena olevan opetusmaatilan navettaympäristön esittelykierroksen. Esittelykierroksia on kaksi samansisältöistä. Kokoontuminen Peltoniemen opetusnavetan edustalla os. Kotikyläntie 254, Iisalmi.

Lisätietokysymykset ja -vastaukset

Lisätietokysymysten jättöaika: 5.12.2022 klo 15, osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi 

Lisätietokysymysten vastausaika: 8.12.2022 klo 16.30. Vastausten yhteenveto julkaistaan kuntayhtymän tällä verkkosivulla: Tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot em. osoitteesta ja otettava ne tarjouksessaan huomioon. Muita lisätietoja ei katsota hankintayksikköä sitoviksi. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ei vastata puhelimitse. 

Tarjousten laatiminen ja jättäminen

Laadi tarjous sekä toimita pyydetyt selvitykset suomen kielellä.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika 16.12.2022 klo 12 

Vähimmäisaika, joka tarjouksen tekijän on pidettävä tarjouksensa voimassa: 28.2.2023. 

Tarjous on toimitettava liitteineen osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla “Tarjous opetusmaatilapalvelusta”. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 

Tarjouspyyntöasiakirjat