Tarjouspyyntö ajoharjoitteluradan toimistorakennuksen julkisivun maalausurakasta

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjousta kokonaishintaurakkana Ajoharjoitteluradan toimistorakennuksen (os. Sonkajärventie 114, Iisalmi) julkisivun maalauksesta tarjouspyyntö-asiakirjojen mukaisesti. Koulualueella on tupakointikielto. Urakassa tulee huomioida, että urakka-alueen läheisyydessä olevalla ajoharjoitteluradalla voi olla toimintaa.

Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella esittää aikatauluehdotus työn aloituspäivämäärän ja valmistumispäivämäärän tarkkuudella. Urakka on aloitettava viimeistään viikolla 26. Urakka tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 4.8.2023, mutta tavoiteaikataulu on 14.7. mennessä.

Hankintapäätöksen perusteella tehdään pienurakkasopimus, joka tulee voimaan osapuolten allekirjoitettua sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan Yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat liitteenä 3. Maksut maksetaan työn edistymisen mukaan sopimuksessa mainitulla tavalla.

Tarjouksen valintaperusteet

Annetuista urakkatarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Urakkahinnan tulee sisältää kaikki urakassa tarvittavan työn, materiaalit, välineet, purku- ja suojaustyöt sekä siivous- ja jätekustannukset. Urakkatarjous tulee antaa arvonlisäverottomana urakkatarjouksena arvonlisävero eriteltynä. Tilaaja harjoittaa rakentamispalvelua, jolloin hinta tulee antaa ilman veroja (käännetty verovelvollisuus AVL 8 c §). Tarjous annetaan liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava liitteineen kuntayhtymälle viimeistään 12.6.2023 kello 14.00 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla “Tarjous ajoharjoitteluradan maalausurakasta”. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Lisätietokysymykset ja -vastaukset
Lisätietokysymykset tulee lähettää 6.6.2023 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Vastausten yhteenveto julkaistaan tällä sivulla viimeistään 7.6.2023 klo 15 mennessä. Tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot tältä sivulta ja otettava ne tarjouksessaan huomioon. Muita lisätietoja ei katsota hankintayksikköä sitoviksi. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ei vastata puhelimitse.

Yhteenveto lisäkysymyksistä vastauksineen:

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö
Liite 1 Tarjouslomake
Liite 2 Yksikköhintaluettelo
Liite 3 Yleiset sopimusehdot
Liite 4 Turvallisuusasiakirja
Liite 5 Julkisivun maalaustyöselitys
Liite 6 Pienurakkasopimusluonnos
Liite 7 Ulkomaalauksen arviointi
Liite 8 Valokuvat
Liite 9 Pohjapiirustukset päämitoin; pohja-, leikkaus- ja julkisivu

Tarjouspyyntö Peltoniemen Villa Laguksen vesikaton maalausurakasta

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjousta kokonaishintaurakkana Iisalmen Peltoniemen kampuksella (os. Kotikyläntie 254, Iisalmi) sijaitsevan Villa Laguksen vesikaton maalauksesta alla liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Rakennuskohde käsittää Peltoniemen 2021 saneeratun Villa Laguksen peltikaton maalausurakan. Vesikatto on pellitetty kaksoissaumattuna rivipeltikatteena aluskatteen ja alusrakenteen päälle. Peltinä on käytetty 0,6 mm:n paksuista kuumasinkittyä peltiä.

Urakka-alue sijaitsee koulualueella, jossa on myös eläimiä. Toimintaa on 24/7 joka tulee huomi-oida urakkatoteutusta suunniteltaessa. Koulualueella on tupakointikielto.

Tilaaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut urakkakohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen antamista eikä urakoitsijalla ole tältä osin oikeutta myöhemmin vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin. Urakkakohteeseen tutustuminen 12.6. 2023 klo 13.00, johon ilmoittautuminen viimeistään 12.6.2023 klo 10.00. mennessä osoitteella kirjaamo@ysao.fi sekä pirkko.myllynen@ysao.fi. Tapaamispaikka Kotikyläntien varressa oleva parkkipaikka, os. Kotikyläntie 254, Iisalmi.

Urakka on aloitettava viimeistään viikolla 33 (2023). Urakka tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään viikolla 37 (2023). Hankintapäätöksen perusteella tehdään pienurakkasopimus, joka tulee voimaan osapuolten alle-kirjoitettua sopimuksen. Sopimuksessa noudatetaan Yleisiä sopimusehtoja, jotka ovat liitteenä 4. Maksut maksetaan työn edistymisen mukaan sopimuksessa mainitulla tavalla.

Tarjouksen valintaperusteet

Annetuista urakkatarjouksista valitaan kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Urakkahinnan tulee sisältää kaikki urakassa tarvittavat työt, materiaalit, välineet, telineet, nosturit, purku- ja suojaustyöt sekä siivous- ja jätekustannukset.
Urakkatarjous tulee antaa arvonlisäverottomana urakkatarjouksena arvonlisävero eriteltynä. Tilaaja harjoittaa rakentamispalvelua, jolloin hinta tulee antaa ilman veroja (käännetty verovelvollisuus AVL 8 c §). Tarjous annetaan liitteenä olevalla tarjouslomakkeella.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous on toimitettava liitteineen kuntayhtymälle viimeistään 27.6.2023 klo 15.30 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ysao.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla “Tarjous Villa Laguksen vesikaton maalausurakasta”. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 1 Tarjouspyyntö
Liite 2 Tarjouslomake
Liite 3 Yksikköhintaluettelo
Liite 4 Sopimusehdot
Liite 5 Turvallisuusasiakirja
Liite 6 Maalaustyöselostus
Liite 7 Pienurakkasopimusluonnos
Liite 8 Villa Lagus korjausselostus (tiedoksi tehty korjauslaajuus)
Liite 9 Valokuvat
Liite 10 Vesikattopiirustus
Liite 11 Julkisivut
Liite 12 1.kerros
Liite 13 2.kerros
Liite 14 Kellarikerros
Liite 15 Leikkaukset