Avoinna matemaattisten aineiden opettajan virka 1.8.2024 alkaen

Haemme matemaattisten aineiden opettajaa vakituiseen virkaan 1.8.2024 alkaen. Viranhoito edellyttää liikkumista eri toimipaikoissamme.

Opetat ja ohjaat opiskelijoiden oppimista monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, huomioiden heidän erilaiset oppimisvalmiutensa ja -tavoitteensa. Kannustat, annat palautetta oppimisesta ja arvioit heidän saavuttamaa osaamista. Osaamisesi mukaan voit toimia myös muiden yhteisten tutkinnon osien opetuksen tehtävissä. Muita opetustehtäviä voisivat olla esim. yhteiskunnalliset aineet, työelämätaidot ja YTO -pajat. Opettajan tehtäviin kuuluu kiinteästi kehittämistyö yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus).

Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa.

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä digitaitoja. Arvostamme monipuolista matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamista, sekä osaamista ja halukkuutta myös muiden yhteisten tutkinnon osien oppimisen ohjaukseen.

Virka edellyttää asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien matematiikan opettajan kelpoisuutta. Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Työsi tueksi saat osaavan tiimin sekä koko YSAO yhteisön tuen. Saat käyttöösi asianmukaiset monipaikkaisen työn työvälineet, sekä YSAOn hyvinvointietuudet.

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C, KL 1 mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Lisätietoja virasta antaa vs. koulutuspäällikkö Iliana Kashevskiy 17.-18.6.2024, 0400 793369, iliana.kashevskiy@ysao.fi

                     Toimita vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi osoitteeseen

                     kirjaamo@ysao.fi 24.6.2024 klo 12 mennessä.

                     Viestin otsikoksi ’Hakemus matemaattisten aineiden opettaja’