Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittaja toimii esihenkilötehtävissä, jossa on vähintään yksi alainen.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittamalla päivität tietosi nykypäivän työelämän tarpeita vastaaviksi. Sinulla on mahdollisuus osallistua koulutuksen tarjonnan mukaisille asiantuntijaluennoille ja saada opettajilta palautetta työelämälähtöisten harjoitustehtävien palautteessa. Koulutuksen tavoitteena myös sinun kasvamisesi esimiehenä.
Hallitset toimintaympäristösi tuotanto ja / tai palveluprosessit ja seuraat alasi kehitystä. Huomioit ympäristössä tulevat muutokset ja kansainvälisyyden. Teet tulosyksikössä toimintasuunnitelmia, osaat tulkita ja noudattaa alan lainsäädäntöä ja sopimuksia. Osaat opastaa ja ohjata työntekijöitä esimerkilläsi sekä hallita kustannuksia.

Koulutuksen sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

– suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittää päivittäistä toimintaa erilaisten majoitus- ja ravitsemisalan yritysten ja organisaatioiden tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti.
– suunnitella, organisoida ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen.
– mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan.
– opastaa, ohjata ja valvoa henkilöstöään muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuuden huomioiden
omaa alaansa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset siten, että pystyy johtamaan ja valvomaan työtä.
– johtaa omalla esimerkillään ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä.
– toimia palveluhenkisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien
hoitaa asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita.
– työskennellä sitoutuneesti, vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja luottamuksellisesti.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa

Terveyssuositukset

Huomioithan, että työ on pääsääntöisesti seisomatyötä ja vaatii hyvää fyysistä kuntoa sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

.

K: Onko koulutus maksuton?
V: Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Muutoin opiskelumaksu on 250€ tai 150€ osatutkinnossa.

K: Miten verkkokoulutuspäivät toteutetaan?
V: Käytämme Teams-ympäristöä.

K: Kuinka usein koulutuspäiviä on?
V: Tutkintokoulutuksen määrä ja tarve suunnitellaan opintojen alussa. Tutkintokoulutusta on tarjolla YSAOlla Iisalmessa lähiopetuksena tai verkko-opintoina.

K: Miten tutkinnon osan näytöt toteutetaan?
V: Näytöt toteutetaan aidoissa työtilanteissa työpaikalla.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin