Hevostalouden perustutkinto, Valjassepän perusopinnot


Valjassepän perusopinnot on suunnattu hevosvarusteiden korjaamisesta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Tämän koulutuksen myötä saat hyvät valmiudet huoltaa, korjata ja valmistaa hevosurheilun eri varusteita.
Näiden opintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan Hevostalouden ammattitutkinnon, Valjassepän opintoihin.

Tutkinnon osa

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen

Koulutuksen sisältö

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp
Hevosvarusteiden valmistaminen ja sovittaminen, 40 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Koulutus on sopiva sinulle, mikäli sinulla on jo soveltuva ammatillinen perustutkinto, kuten maatalousalan tai hevostalouden perustutkinto ja/tai omaat riittävän hevosalan osaamisen.
Sinulla on tuntemusta hevosurheilun eri lajeista (mm. ratsastus- ja raviurheilu) ja niissä käytettävistä varusteista.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on yhdeksän ja ne ovat kestoltaan 4-5 pv, sisältäen näytöt.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu, hevosvarusteiden valmistus ja korjaus vaativat hyvää aikataulun organisointia.

K: Harjoitustöihin tarvittavat työvälineet ja materiaalit?
V: Opintojen alussa opiskelija saa käyttöönsä täyden ammattityövälineistön, jolla hän pystyy etäjaksoilla tekemään opintoihin liittyvät hevosvarusteiden valmistus ja korjaus harjoitustyöt. Opiskelijalla on mahdollisuus lunastaa käytössään olevat ammattityövälineet itselleen opintojen aikana.
Harjoitustöihin tarvittavat materiaalit saa koululta ja omat harjoitustyöt saa lunastaa itselleen materiaalien hinnalla.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 11 kk. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutus on maksuton.

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on maksuton.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen, 20 osp, Hevostalouden perustutkinto


Koulutus on tarkoitettu sinulle ratsastuksenohjaaja, -opettaja ja hevosharrastepalveluja tai hevosavusteisia palveluja tarjoava talliyrittäjä, jolla on jo hevososaamista ja kokemusta erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista. Koulutus sopii myös sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jolla on riittävä hevososaaminen.

Tässä koulutuksessa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelukokonaisuuden erityisryhmälle.
Saat valmiudet erityisryhmien hevospalvelujen avustamiseen, hevosen eri käyttömuotoihin sekä osaamista valita palveluun ja asiakasryhmän tarpeisiin sopivat hevoset. Lisäksi tässä koulutuksessa opetellaan kommunikoimaan erilaisten asiakkaiden kanssa, käyttäen yleisimpiä puhetta tukevia viestintämenetelmiä.

Tutkinnon osa

Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen

Koulutuksen sisältö

– avustettavat asiakasryhmät
– turvallisuusasiat, apuvälineet
– hevosen eri käyttömuodot asiakastyössä

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

12

Koulutuksen suunniteltu kesto

6-9 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

K: Voiko ottaa hevosen mukaan lähijaksolle?
V: Kyllä voi ottaa. Hevosen majoitus Vierastallissa on maksullinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä

Valjasseppä


Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä -koulutus on suunnattu sinulle, joka olet suorittanut valjassepän perusopinnot ja haluat vahvistaa sekä laajentaa ammattitaitoasi monipuolisesti valjas- ja satulasepän työssä.

Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä -koulutuksessa kehität hevosvarusteiden korjaamisen ja valmistamisen osamistasi sekä opit huoltamaan ja sovittamaan erilaisia satuloita.

Koulutukseen sisältyy yritystalouden opintoja, jolloin saat osaamista yrittäjyyden kiemuroihin sekä opit huolehtimaan hevosten hyvinvoinnista ja käsittelemään niitä turvallisesti.
Koulutuksen aikana luot kontakteja alan ammattilaisten kanssa ja hankit osaamista monipuolisesti hevostalouden eri osa-alueista.

Osaamisala

Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
– Hevosten varusteiden valmistaminen ja korjaaminen 40 osp
– Satuloiden sovittaminen, toppaaminen ja korjaaminen 40 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

8

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Pohjakoulutus vaatimuksena on Hevostalouden perustutkinnon Hevosvarusteiden valmistamisen suuntautumisopinnot, Valjassepän perusopinnot.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.
Pakolliset tutkinnon osat on mahdollista suorittaa ohjatusti verkossa.
Valjas- ja satulatyöt edellyttävät lähijaksoille osallistumista.
Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu edellyttää hyvää oman aikataulun organisointia.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on 2–4 pv/kk ja ne toteutetaan arkipäivisin.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva viikoittainen harjoittelu (hevosvarusteiden valmistaminen, korjaaminen, satulatyöt ja satulansovitukset) vaatii hyvää aikataulun organisointia.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 14 kk. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutuksen hinta on 400€ (sis. lähi- ja etäopetus sekä näytöt, ei erillistä näyttömaksua).

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on omakustanteinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja

Hevoshieroja


Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja -koulutus on suunnattu sinulle joka olet hevostalouden ammattilainen ja haluat syventää osaamistasi hevosten hyvinvoinnissa, hevoshieronnassa ja hevosalan yrittäjyydessä.

Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja -koulutuksessa opit hieromaan hevosia klassisen hieronnan periaatteilla ja toimimaan itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Koulutukseen sisältyy yritystalouden opintoja, jolloin saat osaamista yrittäjyyden kiemuroihin sekä opit huolehtimaan hevosten hyvinvoinnista ja käsittelemään niitä turvallisesti.
Koulutuksen aikana luot kontakteja alan ammattilaisten kanssa ja hankit osaamista monipuolisesti hevostalouden eri osa-alueista.

Osaamisala

Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
– Hevosten hierominen, 80 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

12

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Pohjakoulutus vaatimuksena Hevostalouden perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot käytännön elämästä.
Vastaavat tiedot ja taidot tarkoittavat, että henkilöllä on vahva osaaminen hevosten hyvinvoinnista ja käytännön hoitotoimenpiteistä.
Tämä kattaa laajan kirjon taitoja, kuten hevosen päivittäinen hoito, anatomian ymmärtäminen, ruokinnan hallinta, lääkinnän perusteet sekä erilaiset liikutusmuodot.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Pakollisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista aloittaa kaksi kertaa vuodessa, jolloin opiskeluaika vaihtelee 13-21 kk:den välillä.
Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.
Pakolliset tutkinnon osat on mahdollista suorittaa ohjatusti verkossa. Hieronnan lähijaksoille on läsnäolopakko.
Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu (hevosten hieronta) edellyttää hyvää oman aikataulun organisointia ja hevostallien verkostoa/ sen vahvistamista.
Liikkuminen eri talleille edellyttää, että käytössä on kulkuväline ja taloudellinen resurssi käyttää sitä.
Hierottavia hevosia on opintojen aikana hankittava n. 50 ja kutakin hevosta on hierottava 3–4 kertaa.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on 2–4 pv/kk ja ne toteutetaan arkipäivisin.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva viikoittainen harjoittelu (hevosten hieronta) vaatii hyvää aikataulun organisointia, koska hierottavia hevosia on opintojen aikana hankittava n. 50 ja kutakin hevosta on käytävä hieromassa 3-4 kertaa.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 13 – 21 kk, riippuen valitsetko pidemmän vai lyhyemmän opiskeluajan. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutuksen hinta on 400€ (sis. lähi- ja etäopetus sekä näytöt, ei erillistä näyttömaksua).

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on omakustanteinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden ammattitutkinto, Hevospalvelujen tuottaja

Hevospalvelujentuottaja


Koulutus on tarkoitettu sinulle, hevosalan tutkinnon suorittaneelle tai opetus-, kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhoitoalan ammattilaiselle, kun sinulla on em. riittävä osaaminen hevostaloudesta. Koulutus sopii erinomaisesti yrittäjänä toimivalle ratsastuksenohjaajalle, -opettajalle, hevostenhoitajalle ja hevospalveluita tarjoavalle talliyrittäjälle, kun haluat kehittää ja monipuolistaa omaa yritystoimintaasi.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, hevosalan tutkinnon suorittaneelle tai opetus-, kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhoitoalan ammattilaiselle, kun sinulla on em. riittävä osaaminen hevostaloudesta. Koulutus sopii erinomaisesti yrittäjänä toimivalle ratsastuksenohjaajalle, -opettajalle, hevostenhoitajalle ja hevospalveluita tarjoavalle talliyrittäjälle, kun haluat kehittää ja monipuolistaa omaa yritystoimintaasi.
Hevospalvelujentuottaja -koulutuksen myötä opit monialaista osaamista erilaisten hevosavusteisten palvelujen tuottamisesta, erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville asiakkaille.

Osaamisala

Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen, 40 osp
– Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa, 40 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Ammattitutkintoon hakeutuvalta hevostalouden perustutkinto tai hevosalan työelämässä hankitut perustutkintoa vastaavat tiedot ja taidot.

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Osalle koulutuksen lähijaksoille on mahdollista ottaa oma hevonen tai poni mukaan, avustavia harjoituksia varten. Hevosen majoitus oppilaitoksen Vierastallissa on maksullista.

K: Tarvitseeko koulutuksessa omaa hevosta?
V: Kyllä tarvitsee, hevosavusteiseen toimintaan soveltuvan hevosen tai hevosia, poneja. Aasitkin soveltuvin osin.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Peruskengityksen tekeminen, 60 osp, Hevostalouden perustutkinto


Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kavionhoidosta ja kengityksestä ja sinulla on aikaisempaa kokemusta hevosista aikaisempien koulutusten tai harrastusten tai työelämän kautta ja jonkin verran kokemusta myös kavionhoidosta ja kengittämisestä (irtokenkäosaaminen).

Koulutuksen tavoitteena on, että omaksut hyvät kengityksen perustaidot ja opit arvioimaan hevosen rakenteen sekä arvioimaan hevosen terveydentilaa.
Koulutuksen aikana saat valmiudet toimia sivu- tai päätoimisena kengittäjänä sekä saat hyvät lähtökohdat ammatilliseen jatkokouluttautumiseen (Hevostalouden ammattitutkinto).
Opintojen aikana verkostoidut muiden ammattilaisten kanssa ja jaat kokemuksia.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jakautuen lähiopiskeluun Hingunniemessä, verkko-opintoihin ja itsenäiseen etäopiskeluun (kengitysharjoitukset).
Koulutuksen kesto on n. 10 kuukautta ja lähijaksoja on kerran kuukaudessa, jotka ajoittuvat pääasiassa viikonloppuihin (pe-su).
Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kengittää hevosia etäjaksoilla.

Tutkinnon osa

Peruskengityksen tekeminen

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on, että opit tekemään hyvän peruskengityksen hevoselle. Koulutus koostuu kahdesta tutkinnon osasta: Peruskengityksen tekeminen 60 osp ja Hevosten tuntemus 10 osp.

Sisältö:
Hevosten käsittely kengitystilanteissa
Hevosten rakenteen arvioiminen
Hevosten terveyden tilan arvioiminen ja hevosten anatomian tuntemus
Kengitysvälineiden huoltaminen ja käyttäminen
Peruskengityksen tekeminen
Yleisimmät kaviovammat ja –sairaudet

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja syyskuussa. Opiskelupaikat täytetään hakuajan päättyttyä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työn ohessa (mielellään hevosalan työpaikka tai oman työn ohessa) ja merkittävässä roolissa on kengitystyö etäjaksojen aikana. Kengitettäviä hevosia tulisi olla koulutuksen ajan n. 10 kpl ja yksittäisiä kengityksiä yhteensä 50 kpl.

Kielitaitovaatimustaso

A2.2
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Pitääkö olla aikaisempaa kokemusta hevosista ja kengittämisestä?
Suositellaan, että aikasempaa kokemusta olisi ainakin kengän pois ottamisesta ja takaisin laittamisesta. Hevososaamista on hyvä olla, jota olet voinut hankkia hevostalouden perustutkinnosta tai harrastuksen tai työn kautta.

Onko pakko osallistua lähiopetukseen?
Lähiopetusjaksoja on vähän ja niihin osallistuminen on pakollista, jotta opintojen aikana ehtii saavuttaa vaaditun osaamisen.

Pitääkö tehdä näyttö koulutuksen jälkeen?
Tähän koulutukseen kuuluun kaksi tutkinnon osaa ja opiskelijan velvollisuus on osallistua näyttöön. Näytön voi suorittaa heti, kun osaamista on saavuttanut riittävästi.

Paljonko pitää olla kengitettäviä hevosia etäjaksoilla?
Koulutuksen aikana on oltava hevosia niin, että kengityksiä/ vuoluja tulee vähintään 50 kpl koulutuksen aikana. Kengitettävistä hevosista pidetään oppimispäiväkirjaa.

Voinko opiskella oppi- tai koulutussopimuksella?
Kyllä voit. Opintojen alussa sinulle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa suunnitellaan miten hankit lähiopetuksen lisäksi osaamista.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin