Matemaattisten aineiden opettajan vakituinen virka, haku 31.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme osaavaa ja monipuolista matemaattisten aineiden opettajaa 1.8.2022 alkaen vakituiseen virkaan, ensisijaisesti Iisalmeen. Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri toimipaikoissa. Tehtävän painopisteenä on matematiikka.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on matemaattisten aineiden oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Tehtäviin kuuluu kehittämistehtävät yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus). Osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan tehtäviin voi kuulua myös muuta opetustyötä. Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Arvostamme fysiikan ja kemian sekä erityisen tuen osaamista.

Edellytämme asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien (matemaattiset aineet) opettajan kelpoisuutta.

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 31.5.2022 klo 15.

Kysy lisää

koulutuspäällikkö Teija Strandman
040 8239913
teija.strandman@ysao.fi

Treenikaistan ohjaaja ajalle 1.8.2022- 31.5.2023, haku 23.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme oma-aloitteista ja osaavaa ohjaajaa vahvistukseksi nivelvaihekoulutusten tiimiin ajalle 1.8.2022- 31.5.2023. Työaika on 6 h/pv (78% yleistyöajasta).

Tehtäväkuvaus

Työskentelet ohjaajana ensisijaisesti YSAOn Treenikaistalla (oppimisvalmiuksia tukevat opinnot), sekä joustavasti TUVA -koulutuksessa (tutkintokoulutukseen valmistava koulutus). Tehtäviäsi ovat opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen opiskelussa joko itsenäisesti, tai avustaen opettajaa eri oppimistilanteissa. Voit tilanteen ja tarpeen mukaan ohjata opiskelijoita myös työpaikoilla tai koulutusaloilla, jos opiskelija tarvitsee tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta. Työskentelet etenkin maahan muuttaneiden opiskelijoiden kanssa. Myös kehittämistehtävät yhdessä tiimin kanssa kuuluvat tehtäviisi.

Vaaditut ja toivotut osaamiset

Valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto sekä kokemusta ohjaustyöstä. Arvostamme erityisesti kokemusta maahan muuttaneiden ohjauksesta. Tehtävässä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä tarvitaan myös tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, sekä kykyä ja halua toimia monenlaisten oppijoiden kanssa. Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESn mukaan.
Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt rikosrekisteriotteen (L504/2002). Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 23.5.2022 klo 15.

Kysy lisää

opiskeluhyvinvointipäällikkö Kaj Jääskeläinen
040 1772831
kaj.jaaskelainen@ysao.fi

TUVA-koulutuksen vakituinen ohjaaja, haku 23.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme aktiivista ja oma-aloitteista ohjaajaa vahvistukseksi nivelvaihekoulutusten tiimiin. Tehtävä on vakituinen 1.8.2022 alkaen.

Tehtäväkuvaus

Työskentelet ohjaajana ensisijaisesti alkavassa TUVA -koulutuksessa (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus), sekä joustavasti YSAOn Treenikaistalla (oppimisvalmiuksia tukevat opinnot). Tehtäviäsi ovat opiskelijoiden ohjaaminen ja tukeminen opiskelussa joko itsenäisesti tai avustaen opettajaa eri oppimistilanteissa. Voit tilanteen ja tarpeen mukaan ohjata opiskelijoita myös työpaikoilla tai koulutusaloilla tutustumisjaksoilla, jos opiskelija tarvitsee tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta. Myös kehittämistehtävät yhdessä tiimin kanssa kuuluvat tehtäviisi.

Vaaditut ja toivotut osaamiset

Valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva tutkinto sekä kokemusta ohjaustyöstä. Arvostamme kokemusta erityistä tukea tarvitsevien ohjauksesta.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä tarvitaan myös tieto- ja viestintäteknisiä taitoja, sekä kykyä ja halua toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, myös eri kulttuuritaustat huomioiden. Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaan. Työaika on sovittavissa 85%-100% yleistyöajasta.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt rikosrekisteriotteen (L504/2002). Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 23.5.2022 klo 15.

Kysy lisää

Opiskeluhyvinvointipäällikkö Kaj Jääskeläinen
040 1772831
kaj.jaaskelainen@ysao.fi

Opetusmaatilan työnjohtajan vakituinen tehtävä, hae 23.5. mennessä

Haemme opetusmaatilan työnjohtajaa vakituiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen. Hingunniemen ja Peltoniemen opetusmaatilat toimivat hevostalouden, maatilatalouden sekä eläintenhoidon (seura-, harraste- ja tuotantoeläimet) oppimisympäristöinä. Opetusmaatilan työnjohtaja toimii molempien tilojen henkilöstön ja toimintojen vastuullisena esimiehenä, tiiviissä yhteistyössä luonnonvaraosaamisen koulutuspäällikön ja opetushenkilöstön kanssa.

Tehtäväkuvaus

Keskeiset tehtävät ovat:

 • opetusmaatiloilla toimivien ammatinohjaajien esimiestehtävät
 • oppimisympäristöjen kehittäminen opetuksen tarpeiden mukaan
 • opetusmaatilojen hankinnat
 • opetusmaatilojen koneiden, kaluston, eläinten, metsien, tilojen ja toimintojen suunnittelu, ylläpito ja kehittäminen
 • viljelysuunnitelmista ja toteutuksen organisoinnista vastaaminen
 • maataloustukihakemuksista vastaaminen.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Valittavalla tulee olla tehtävään soveltuva koulutus ja vahva alan osaaminen sekä esimieskokemus.

Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa osaamista ja kokemusta maatilojen eri toiminnoista, sekä näkemystä toimintojen kehittämisestä yhä laadukkaammiksi oppimisympäristöiksi. Maatilojen automaation ja teknologioiden, sekä digitalisaation mahdollisuuksien ymmärrys on edellytys tehtävässä onnistumiselle. Kyky ja soveltuvuus toimia esimiehenä, yhteistyötaidot, kyky oppia uutta ja toimia joustavasti erilaisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tehtävässä menestymisen edellytyksiä.

Kysy lisää

koulutuspäällikkö Riina Huttunen
0400 793 129
riina.huttunen@ysao.fi

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän rikosrekisteriotteen (L504/2002). Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 23.5.2022 klo 15.

Äidinkielen opettajan vakituinen virka, hae 23.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme osaavaa ja innostunutta äidinkielen opettajaa 1.8.2022 alkaen vakituiseen virkaan, mikäli virkaa hoitava opettaja irtisanoutuu alustavan ilmoituksensa mukaisesti. Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri toimipaikoissa.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on äidinkielen oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Osaamisesi mukaan toimit myös erityisen tuen sekä muiden yhteisten tutkinnon osien opetuksen tehtävissä. Tehtäviin kuuluu kiinteästi kehittämistyö yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus). Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Arvostamme osaamista ja halukkuutta myös muiden yhteisten tutkinnon osien oppimisen ohjaamiseen.

Edellytämme asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien (äidinkieli) opettajan kelpoisuutta. Hakijalle eduksi on erityisopettajan kelpoisuus.

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi 23.5.2022 klo 15 mennessä.
Viestin otsikoksi ’Hakemus äidinkielen opettaja’.

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Johtamisen päätoimisen tuntiopettajan vakituinen virka, hae 20.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme vahvaa johtamisen ja esihenkilötyön osaajaa päätoimisen tuntiopettajan vakituiseen virkasuhteeseen 1.9.2022 alkaen.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on johtamisen ja esihenkilötyön oppimisen ohjaaminen ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin, myös digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Toimit johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon vastuuohjaajan ja tutkintovastaavan tehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu johtamisen ja esimiestyön kaikkien tutkintojen koordinointi, tavoitteena rakentaa ja jatkuvasti kehittää yhtenäistä mallia toteuttaa opetusta ja ohjausta monipuolisesti ja tehokkaasti Itslearning oppimisympäristössä. Myös muut kehittämistehtävät yhdessä tiimin ja muiden asiantuntijoiden kanssa kuuluvat kiinteästi opettajan työhön.

Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa. Päätoimisen tuntiopettajan vuosityöaika on 800-1500 tuntia, ja se voi vaihdella vuosittain.
Tehtävässä edellytetään vahvoja yhteistyötaitoja opiskelija- ja yritysasiakkaiden kanssa, sekä kehittävää ja itsenäistä työotetta. Erityiseksi eduksi hakijalle on kokemus kehittämistehtävistä, vahva osaaminen nykyaikaisesta johtamis- ja esihenkilötyöstä sekä verkkopedagogiikan osaaminen. Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, verkosto- ja yhteistyötaitoja sekä digiosaamista.

Kelpoisuusvaatimus ammatillisen opettajan kelpoisuusasetuksen 1150/2017, luku 5 mukaan (soveltuva korkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot ja 3 vuoden työkokemus alalta). Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot OVTES osio C mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

Kysy lisää

vs. koulutuspäällikkö Tarmo Voutilainen
0400 793 187
tarmo.voutilainen@ysao.fi

Näin haet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelosi sähköpostitse kirjaamo@ysao.fi 20.5.2022 klo 15 mennessä.
Viestin otsikoksi ’Hakemus johtamisen päätoiminen tuntiopettaja’.

Määräaikaisen asiantuntijan tehtävä Uukkari-hankkeeseen, haku 25.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme palveluohjauksen asiantuntijaa kehittämään YSAOlle uusia tapoja ohjata opiskelijoita löytämään vaihtoehtoja ja keinoja opintojen loppuunsaattamiseen. Tehtävä sisältyy EU -rahoitteiseen Uukkari –hankkeeseen, jonka kehittämisteemat ovat opiskelijoiden yksilöllinen tuki elämäntilanteiden selkiyttämisessä ja opintojen jatkamisessa, opiskelu tai osatutkinnon suorittaminen työvalmennussäätiöllä, sekä palveluverkostoyhteistyön kehittäminen.

Tarjoamme työsi tueksi osaavat työkaverit, sekä esim. ePassi etuudet.

Tehtäväkuvaus

Asiantuntijan keskeiset tehtävät ovat

 • ohjata keskeyttämisvaarassa olevaa opiskelijaa oikean tukipalvelun piiriin opetus- ja ohjaushenkilöstön tukena
 • kontaktoida opiskelijaa nopeasti opintojen etenemiseen liittyvien haasteiden ilmetessä
 • tukea opiskelijaa tukipalvelujen suunnittelussa ja vastaanottamisessa
 • selvittää saatavilla olevia tukipalveluja sekä neuvotella eri tahojen kanssa palvelujen kehittämisestä
 • selvittää vaikuttavuuden arvioinnin keinoja, käynnistää yhdessä muun henkilöstön kanssa vaikuttavuuden mittari
 • osallistua työpainotteisen valmennuspalvelun kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
 • suunnitella opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstön osaamisen kehittämistä erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaan (esim. Z-sukupolvi).

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävässä onnistuminen edellyttää vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, verkostoitumistaitoja sekä kehittävää ja itsenäistä työotetta. Voit olla etsimämme osaaja, jos edellisten lisäksi sinulla on laaja osaaminen sosiaalipalveluista, sekä palveluohjauksesta.
Eduksi katsotaan osaaminen ja kokemus opiskelija-asiakkaiden kohtaamisesta sekä ohjaamisesta.

Valittavalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan soveltuva korkeakoulututkinto.

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen. Tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa.

Lisätietoja

Leena Toivanen, hankepäällikkö
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 25.5.2022 klo 15. Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Sähköalan päätoimisen tuntiopettajan virka, haku 26.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme vahvaa sähköalan osaajaa päätoimisen tuntiopettajan vakituiseen virkasuhteeseen Iisalmeen 1.8.2022 alkaen.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on alan oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, myös digitaalisuutta ja erilaisia opetusteknologioita hyödyntäen (eKampus). Kehittämistehtävät yhdessä osaamisalan kanssa ovat kiinteä osa opettajan tehtäviä. Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa. Päätoimisen tuntiopettajan vuosityöaika on vähintään 800 tuntia ja se voi vaihdella vuosittain.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Arvostamme monipuolista osaamista ja kokemusta sähkö- ja automaatioalalta, erityisesti sähköasennustöistä. Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, verkosto- ja yhteistyötaitoja sekä digiosaamista. Sähkötöiden urakointivastaavan pätevyys katsotaan hakijalle eduksi.

Kelpoisuusvaatimus ammatillisen opettajan kelpoisuusasetuksen 1150/2017, luku 5 mukaan (soveltuva korkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot ja 3 vuoden työkokemus alalta).
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot OVTES osio C mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

Lisätietoja

Jarkko Ruotsalainen, koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 26.5.2022 klo 15.

Hankeasiantuntijan tehtävä EMill-ennakointihankkeeseen, haku 19.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Tule toteuttamaan verkostoyhteistyössä Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia – yläsavolaiset yrittäjät sekä laaja yhteistyöverkosto odottavat sinua!

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä hakee asiantuntijaa EMill – ennakointimalli – hankkeeseen ajalle 1.6.2022- 31.12.2023. Tehtävä täytetään, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Oletko tulevaisuuden ennakoija, osaamisen kehittämisen asiantuntija ja koulutuskentän tuntija? EMill -hanke tukee Ylä-Savon osaamisen kehittämisen toimintamallin kehittymistä ja vakiintumista. Mallin alueellisessa yhteistyössä yrittäjät saavat ennakoivaa tietoa liiketoimintansa sekä osaamisensa kehittämiseen.

Tarjoamme työsi tueksi osaavat työkaverit, mahdollisuudet monipaikkaiseen työhön, sekä esim. ePassi etuudet.

Tehtäväkuvaus

Hankeasiantuntijan tehtäviä ovat

 • ennakointitietojen kerääminen työelämästä sekä koulutuksen tulevaisuuden näkymistä
 • ennakointitietojen koostaminen, analysointi ja visualisointi osaamisen kehittymistarpeiksi
 • ennakointityöpajojen järjestäminen mikro- ja pk-yrityksille
 • toimiala-/ ilmiöpohjaisten jatkotyöpajojen järjestäminen yrityksille
 • työpajojen tulosten viestintä seudullisissa, maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa
 • ennakointitietojen jalostaminen osaamistarpeiksi Ylä-Savon osaamisen kehittämisen malliin
 • tarvittavien koulutuspalvelujen sekä muiden osaamisen kehittämisen keinojen koordinointi seudulle sekä kumppanuuksien solmiminen näiden toteuttamiseksi
 • hankkeen seuranta ja arviointi, raportointi ja hankintojen kilpailutus

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Voit olla hakemamme osaaja, jos Sinulla on

 • kokemusta ja osaamista ennakointityöstä ja sen menetelmistä, erityisesti mikro- ja pk-yrityksissä
 • kokemusta ryhmien ja prosessien fasilitoinnista
 • projektijohtamiskokemusta sekä osaamista EU-hankkeen hallinnasta (aikatauluttaminen, suunnitelmien toteuttaminen, kokonaisuuksien hahmottaminen, seuranta, muutoksenhallinta, raportointi)
 • itsenäinen- ja oma-aloitteinen työote
 • täsmällisyyttä, tarkkuutta ja paineensietokykyä
 • osaamista ja näyttöä tuloksellisesta yritysyhteistyöstä sekä monialaisesta sidosryhmä- ja verkostoyhteistyöstä
 • vahvat viestintä-, vuorovaikutus- ja tiedottamistaidot (kirjallinen ja suullinen)
 • suomalaisen koulutusjärjestelmän syvällistä tuntemusta
 • erinomaiset tietotekniset taidot, kyky ottaa uusia ohjelmistoja käyttöön
 • soveltuva korkeakoulututkinto
  Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

Niina Puumalainen, kehitysjohtaja
0400 793 026
niina.puumalainen@ysao.fi

Leena Toivanen, hankepäällikkö
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 19.5.2022 klo 15.