What about then (WAT) – preventing drop out

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Erasmus+ ohjelman logo.

Project leader

Upper-Savo Municipal Federation of Education

Partner organisations

Kauno technikos profesinio mokymo centras, Lithuania
Tallinna tehnikakorgkool, Estonia
Ventspils tehnikums, Latvia

Project objectives

The goal of the project is to share good practices on methods for anticipating and preventing the risk of school dropouts. Students and educational institutions are involved in the evaluation of the methods and the collected feedback is used in the development work.

A special area of development is the piloting of the usability of a system that anticipates dropouts in partner educational institutions; the differences and good practices that emerge from the piloting will be used to further improve and develop the system.

The project encourages the cooperation between the experts from the different educational institutions within the project network. The project includes both virtual events through Teams as well as face-to-face events in each of the partner organisations.

Project duration
1.10.2022 – 30.9.2024

Budget
250,000 euros, YSAO’s contribution is 70,730 euros

Funded by
Erasmus+, KA2

Project Manager
Upper-Savo Vocational College
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Survey for collecting best practises for preventing drop outs in english:


Literature review and national statistics

What about then (WAT) – Opinnoissa pysyvyyden kehittämishanke

Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Kauno technikos profesinio mokymo centras, osatoteuttaja, Lithuania
Tallinna tehnikakorgkool, osatoteuttaja, Estonia
Ventspils tehnikums, osatoteuttaja, Latvia

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on jakaa hyviä käytänteitä keskeyttämisen riskiä ennakoivista menetelmistä sekä opintojen keskeyttämisen ehkäisystä. Opiskelijat ja oppilaitostoimijat osallistetaan menetelmien arviointiin ja palautetta hyödynnetään kehitystyössä.

Erityisenä kehittämiskohteena on pilotoida keskeyttämistä ennakoivan järjestelmän käytettävyyttä partnerioppilaitoksissa; millaisia eurooppalaisia eroavaisuuksia sekä hyviä käytänteitä pilotoinnista nousee parastettavaksi järjestelmän edelleen kehittämiseksi.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä hankeverkosto-oppilaitosten asiantuntijoiden kesken. Hankkeessa järjestetään työpajoja niin Teams-välitteisesti kuin myös vierailemalla kunkin oppilaitoksen luona.

Kesto
1.10.2022 – 30.9.2024

Budjetti
250 000 euroa, YSAOn osuus 70 730 euroa

Rahoittaja
Erasmus+, KA2

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Leena Toivanen
0400 792 830
leena.toivanen@ysao.fi

#Erasmus+

ErasmusDays-tapahtuman kuvake.

Olimme mukana kansainvälisessä Erasmus+-hankkeen #ErasmusDays-tapahtumassa, joka järjestettiin 13.-15.10.2022. Tapahtumapäivien aikana jaettiin tietoa eri puolilla Eurooppaa Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvista koulutus-, nuoriso- ja liikuntahankkeiden kokemuksista ja opeista.

Teemoina olivat

 • ympäristöasiat
 • tasa-arvo ja osallisuus
 • digitaitoja edistävät hankkeet

Musavideo

Heittäydy ”YSAO goes international RALLIENGLANTI” -musiikkivideon tahtiin, joka kannustaa puhumaan, kokemaan ja toimimaan kansainvälisesti.

Paneelikeskustelu

Katso paneelikeskustelu, jossa on aiheina kansainvälinen liikkuvuus, vaihto-opiskelu, kansainvälinen työympäristö ja -yhteisö. Lähetyksen aikana voit esittää kysymyksiä ja pohdintoja kansainvälisyyteen liittyen.

Paneelikeskustelussa mukana
Petra Helenius, ohjelma-asiantuntija, Opetushallitus
Arto Oksman, henkilöstöasiantuntija, Ponsse Oyj
Kirsi Pulkkinen, koulutusjohtaja, vararehtori
Kristiina Hartikainen, opettaja
Sandra Soininen, opiskelija

Paneelikeskustelun ohjelma

 • esittelyvideo
 • tapahtuman ja paneelikeskustelijoiden esittely, Kristiina Hartikainen
 • Arto Oksman kertoo työympäristön muutoksesta, kansainvälisten taitojen tarpeesta työelämässä ja kansainvälisen liikkuvuuden hyödyistä työntekijälle.
 • Sandra Soininen ja Kristiina Hartikainen keskustelevat kokemuksistaan ja hyödyistä, joita ovat kansainvälisessä liikkuvuudessa huomanneet henkilökohtaiselta sekä ammatilliselta näkökulmalta.
 • Petra Helenius kertoo Erasmus+ -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista, rahallisesta tuesta sekä työkaluista niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.
 • Kirsi Pulkkinen kertoo mitä YSAO tarjoaa kansainvälisen liikkuvuuden tueksi opiskelijoille ja opettajille, sekä kuinka tärkeä kansainvälisyys on opiskelussa. Lisäksi hän käy läpi YSAOn strategiaa, jossa kansainvälisyys on yhtenä tärkeänä osana. Puheenvuorossaan hän myös tuo esille kampusten kansainväliset opettajat ja kansainvälisten asioiden koordinaattorin sekä itselearning-kurssit ja YSAOn tarjoaman tuen.
 • Sandra Soininen ja Kristiina Hartikainen vastaavat yleisön esittämiin kysymyksiin.

Katso paneelikeskustelu.

YSAO hallinnoi sekä on mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa, jotka edistävät ja tukevat kansainvälisyyttä.

Kysy lisää

Etleva Moisio, kansainvälisten asioiden koordinaattori
040 621 6112
etleva.moisio@ysao.fi

ErasmusPlus, se on hyvä ajatus!

Click on Climate – digital learning for Transport and Logistics on sustainability

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Erasmus+ ohjelman logo.

Hankkeen hallinnoija

Technical Education Copenhagen (TEC), Tanska

Osatoteuttajat

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Stichting voor educatie en beroepsonderwijs Zadkine, Hollanti
EU SYD, Tanska
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL XABEC, Espanja

Tavoitteet

 • Parannetaan tietoisuutta ja kykyä toimia YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteiden
  mukaisesti sekä johto-, sidosryhmä- että opetustasolla kumppanioppilaitoksissa.
  Tämä toteutuu luomalla ja
  testaamalla uusia työkaluja sekä innovoimalla uusia kestäviä ratkaisuja.
 • Keskitymme yhteen koulutusalaan – kuljetus- ja logistiikkasektoriin.
  Varmistamme yhdessä kehittämisen ja toimenpiteiden osuvuuden ja halutut tulokset.
  Helpotamme monialaista innovointia ja mallin soveltamista myös muille koulutusaloille.
  Valmennamme opiskelijoita kansainväliseen työelämään tarjoamalla heille taitoja
  työskennellä kulttuurisesti kestävän kehityksen mukaisesti.

”Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä”

Kesto
1.9.2020 – 31.8.2023

Budjetti
55 547 € (YSAO) / 297 766 € (koko hanke)


Rahoittaja
Erasmus+

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Inkeri Taurula
040 1772 832
inkeri.taurula@ysao.fi

INNOVET – Fostering INNOvation in VET through the exchange of good practices

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Erasmus+ ohjelman logo.

Hankkeen hallinnoija

EfVET, Bryssel, Belgia

Osatoteuttajat

SEPR, Lyon, Ranska
TEC, Kööpenhamina, Tanska
UNISER, Bologna, Italia
Incoma, Sevilla, Espanja
Roc Da Vinci, Dordrecht, Alankomaat
Heilig Hartinstituut, Heverlee, Belgia
YSAO, Iisalmi. Suomi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida EfVETin eri temaattisten työryhmien yhteistyönä
suunniteltua ja toteutettua ”one-stop-shop-conference” -mallia.

Konferenssimalli on tapahtuma-alusta, jossa eri maista tulevat opettajat, muu henkilöstö ja
koulutusorganisaatioiden johto voivat jakaa parhaita käytäntöjä ja yhteiskehittää ammatillisen
koulutuksen uusia jatkuvan oppimisen innovaatioita.

Pitkän ajan tuloksena hanke edistää opettajien jatkuvaa oppimista ja uusia oppimismenetelmiä.
Opettajien tiivistynyt yhteistyö ja kansainvälinen yhteiskehittely lisää opetuksen laatua.
Hankkeessa kehitetty uusi konferenssimalli tarjoaa tulevaisuudessakin hyvän yhteistyöskentelyalustan käytäntöjen jakamiselle.

”Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä”

Kesto
1.11.2021-1.11.2023

Budjetti
141 560 €, josta YSAOn osuus 18 295 €


Rahoittaja
Erasmus+

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Inkeri Taurula
040 1772 832
inkeri.taurula@ysao.fi

VLEFACT

Kuvio, jonka päällä teksti YSAO kehittää sekä Erasmus+ ohjelman sekä Opetushallitus rahoittaa hanketta -logot.

Hankkeen hallinnoija

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Mercantec, Viborg, Tanska
Carl Benz Schule, Gaggenau, Saksa
Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio

Tavoitteet

Tavoitteena on järjestää opiskelumahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen opiskelijoille
hyödyntämällä fyysisiä ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä kumppaniorganisaatioissa.

Tavoitteena on virtuaalisten oppimismoduulien luominen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja opettajille. Samalla jokainen hankkeessa mukana oleva kumppanuusoppilaitos voi tarjota laajemman valikoiman Teollisuus 4.0:n liittyviä kursseja.

Hankkeessa toteutetaan Eurooppalaisena yhteistyönä englanninkielinen ”Sustainable smart manufacturing and
solutions” -online-kurssi. Kurssi koostuu viidestä eri moduulista, jotka suunnitellaan yhteistyössä. Koulutus toteutetaan paikallisesti kumppaneiden omalla kielellä.

Kesto
1.11.2021 – 1.11.2023

Budjetti
174 327 euroa, YSAOn osuus 49 235 euroa


Rahoittaja
Erasmus+

Hankepäällikkö
Ylä-Savon ammattiopisto
Inkeri Taurula
040 1772 832
inkeri.taurula@ysao.fi