Englannin kielen opettaja, haku 13.6. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme innostunutta ja osaavaa englannin kielen päätoimista tuntiopettajaa sijaiseksi, ajalle 1.8.2022-31.7.2023. Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri toimipaikoissa.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on englannin kielen oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Osaamisesi mukaan voit toimia myös muiden yhteisten tutkinnon osien opetuksen tehtävissä, jolloin työtä voi olla kokoaikaisestikin. Tehtäviin kuuluu kiinteästi kehittämistyö yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus).

Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa. Päätoimisen tuntiopettajan vuosityöaika on vähintään 800 tuntia ja se voi vaihdella vuosittain.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä digitaitoja. Arvostamme laajaa kielitaitoa, sekä osaamista ja halukkuutta myös muiden yhteisten tutkinnon osien oppimisen ohjaukseen.

Edellytämme asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien englannin kielen opettajan kelpoisuutta.
Huomioimme myös muut osaajat kelpoisten hakijoiden puuttuessa. Tehtävä voisi sopia myös opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle.

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 13.6.2022 klo 15.

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 5 kk koeaikaa.

Kysy lisää

Koulutuspäällikkö Teija Strandman
040 8239913
teija.strandman@ysao.fi

Opetusmaatilojen ammatinohjaaja, haku 7.6.2022 mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme osaavaa ja tekevää, maatilan toimintaympäristön tuntevaa tekijää oppimisympäristöinä toimivien opetusmaatilojen ammatinohjaajaksi, ensisijaisesti Peltoniemeen Iisalmeen. Tehtävä täytetään heti oikean osaajan löydyttyä.

Tehtäväkuvaus

Ammatinohjaajana ohjaat opiskelijoita käytännön työtehtävissä itsenäisesti tai avustaen opettajaa oppimistilanteissa. Annat opiskelijalle palautetta hänen oppimisprosessissaan ja arvioit osaamista näytöissä. Tilanteen ja tarpeen mukaan voit ohjata opiskelijoita myös muilla työpaikoilla, jos opiskelija tarvitsee tavanomaista enemmän tukea ja ohjausta.

Tehtäviisi kuuluu myös maatilan toiminnan mukaiset tehtävät, kuten peltotyöt ja maatilan yleisestä siisteydestä ja toimivuudesta huolehtiminen. Vastaat myös kaluston kunnossapidosta.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa maatalousalan koulutusta ja työkokemusta maatilan vuosikierron mukaisista töistä. Voit olla hakemamme tekijä, jos Sinulla on vahva maatilan sekä navetan koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltotaito. Eduksi katsotaan osaaminen karjanhoitotyöstä.

Valinnassa korostamme vastuunottoa, sitoutuneisuutta ja oma-aloitteista työotetta, sekä joustavuutta erilaisten opetusmaatilan työtehtävien hoitamisessa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää myös ohjauksellista työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tietoteknisiä valmiuksia. Englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Näin haet

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 7.6.2022 klo 15.

Kysy lisää

Opetusmaatilan työnjohtaja Arto Tikkanen
040 6834090
arto.tikkanen@ysao.fi

Katso muut avoimet työpaikat TÄSTÄ.

TUVA-koulutuksen tuntiopettaja, haku 7.6.2022 mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme monipuolista osaajaa päätoimiseksi tuntiopettajaksi TUVA -koulutukseen, vahvistukseksi nivelvaihekoulutusten tiimiimme. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.8.2022-31.7.2023.

Tehtäväkuvaus

TUVA -koulutus on uusi nivelvaiheen joustava koulutus, joka antaa valmiuksia toisen asteen opintoihin ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa oman henkilökohtaisen TUVA -opintopolun kautta. Koulutukseen voivat hakeutua ilman toisen asteen koulutusta olevat nuoret ja aikuiset.

Ensisijainen tehtäväsi on oppimisen ohjaus ja palautteen antaminen, sekä osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Oppimisen ohjaustyö kohdistuu laajasti TUVA -koulutuksen sisältöihin, painottuen matemaattisten ja digitaalisten valmiuksien vahvistamiseen.

Tehtäviin voi sisältyä osaamisesi mukaan myös muita oppimisen ohjaamisen- tai kehittämistehtäviä, jolloin työtä voi olla täydelle työajalle.

Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa. Päätoimisen tuntiopettajan työtuntimäärä on 800-1500 tuntia vuodessa, ja se voi vaihdella vuosittain.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyö- ja verkostotaitoja sekä vahvoja digitaitoja. Arvostamme erityisen tuen osaamista, koulutusjärjestelmän ja eri ammattien vaatimusten tuntemusta, sekä halua ja kykyä ohjata oppimista laajasti TUVA -koulutuksen sisällöissä.

Edellytämme asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista opettajan kelpoisuutta (joko ammatillisen tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus).

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n mukaan. Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Virkasuhteessa noudatetaan 5 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteesta www.kuntarekry.fi 7.6.2022 klo 15 mennessä.

Kysy lisää

Lisätietoa voit kysyä puhelimitse seuraavina ajankohtina:
pe 27.5. klo 12-16
ti 31.5. klo 13-17
to 2.6. klo 15-17

opiskeluhyvinvointipäällikkö Kaj Jääskeläinen
040 1772831
kaj.jaaskelainen@ysao.fi

Katso muut avoimet työpaikat TÄSTÄ.

Matemaattisten aineiden opettajan vakituinen virka, haku 31.5. mennessä

Henkilö tähystää horisontiin.

Haemme osaavaa ja monipuolista matemaattisten aineiden opettajaa 1.8.2022 alkaen vakituiseen virkaan, ensisijaisesti Iisalmeen. Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri toimipaikoissa. Tehtävän painopisteenä on matematiikka.

Tehtäväkuvaus

Ensisijainen tehtäväsi on matemaattisten aineiden oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, opiskelijoiden erilaiset taustat ja oppimistavoitteet huomioiden. Tehtäviin kuuluu kehittämistehtävät yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus). Osaamisesi ja kiinnostuksesi mukaan tehtäviin voi kuulua myös muuta opetustyötä. Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa.

Toivotut ja vaaditut osaamiset

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Arvostamme fysiikan ja kemian sekä erityisen tuen osaamista.

Edellytämme asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien (matemaattiset aineet) opettajan kelpoisuutta.

Näin haet

Liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C:n mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi viimeistään 31.5.2022 klo 15.

Kysy lisää

koulutuspäällikkö Teija Strandman
040 8239913
teija.strandman@ysao.fi