Osaaminen Näkyviin -viikon tavoite on auttaa huomaamaan osaamista, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. Missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta !

Nostamme Osaaminen näkyviin -viikon aikana somekanavissamme ja info tv:ssä esiin aihetta. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta, olipa se sitten vapaa-ajalla, harrastuksissa, työelämässä, arjessa, perhe-elämässä tai koulutuksessa syntynyttä osaamista. Osaamisen huomaaminen tai siitä kertominen ei ole aina helppoa. Itse ei aina näe omia vahvuuksiaan, ja usein keskitymme siihen mitä emme osaa tai ajattelemme että muut osaavat kuitenkin paremmin. Muut huomaavat osaamisemme joskus paremmin kuin me itse, ja toisaalta osaamisemme saa usein merkityksen suhteessa muihin ihmisiin. Avun pyytäminen, palautteen antaminen ja toisen osaamisen ääneen sanoittaminen auttaa huomaamaan omaa osaamista ja tekee myös yhteisön osaamista näkyväksi. Muut ovat meille arvokas peili ja jokainen voi olla myös peilinä muille.”

Kannustamme huomaamaan taitoja, vahvuuksia ja kykyjä, sillä elämän varrella reppuun kertyy monenlaista osaamista. Meillä on jo valtavasti osaamista ja taitoja, valjastetaan ne käyttöön. Osaaminen synnyttää onnellisuutta!