Peruskengityksen tekeminen (osatutkinto)


Opettaja ohjaa opiskelijaa hevosen kengityksessä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kavionhoidosta ja kengityksestä ja sinulla on aikaisempaa kokemusta hevosista aikaisempien koulutusten tai harrastusten tai työelämän kautta ja jonkin verran kokemusta myös kavionhoidosta ja kengittämisestä (irtokenkäosaaminen).

Koulutuksen tavoitteena on, että omaksut hyvät kengityksen perustaidot ja opit arvioimaan hevosen rakenteen sekä arvioimaan hevosen terveydentilaa.
Koulutuksen aikana saat valmiudet toimia sivu- tai päätoimisena kengittäjänä sekä saat hyvät lähtökohdat ammatilliseen jatkokouluttautumiseen (Hevostalouden ammattitutkinto).
Opintojen aikana verkostoidut muiden ammattilaisten kanssa ja jaat kokemuksia

Tutkinnon osa

Peruskengityksen tekeminen

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on, että opit tekemään hyvän peruskengityksen hevoselle. Koulutus koostuu kahdesta tutkinnon osasta: Peruskengityksen tekeminen 60 osp ja Hevosten tuntemus 10 osp.

Sisältö:
Hevosten käsittely kengitystilanteissa
Hevosten rakenteen arvioiminen
Hevosten terveyden tilan arvioiminen ja hevosten anatomian tuntemus
Kengitysvälineiden huoltaminen ja käyttäminen
Peruskengityksen tekeminen
Yleisimmät kaviovammat ja –sairaudet

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuksen suunniteltu kesto

9-12 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena työn ohessa (mielellään hevosalan työpaikka tai oman työn ohessa) ja merkittävässä roolissa on kengitystyö etäjaksojen aikana. Kengitettäviä hevosia tulisi olla koulutuksen ajan n. 10 kpl ja yksittäisiä kengityksiä yhteensä 50 kpl.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Muuta huomioitavaa

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on n. 3 pv/kk. ja ovat sekä arkena että viikonloppuna.

K: Mitä etäjaksot pitävät sisällään?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva viikoittainen harjoittelu (hevosten kengittäminen) vaatii hyvää aikataulun organisointia, koska kengitystyötä on tehtävä säännöllisesti viikottain.

K: Pitääkö olla omat kengitystyökalut?
V: Oppilaitoksella on kengitysvälineitä käytössä lähijaksolla, mutta etäjaksolla tulee olla omat välineet. Suositellaan omien välineiden kuljettamista myös lähijaksoille.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
25.06.2024

Hevosjalostus ja kasvatus koulutus, 40 osp, Hevostalouden ammattitutkinto


Nuori henkilö syöttää varsalle ruohoa laitumella.

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle jolla on jo hevosalan perustutkinto tai työelämän kautta hankittuna vastaava ammattitaito.

Hevosjalostus- ja kasvatus koulutus on sinulle, joka haluat lisätä osaamistasi hevosjalostuksesta, tammojen ja varsojen hoidosta sekä varsojen kouluttamisesta. Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle tiedot ja taidot harjoittaa hevoskasvatusta ammattimaisesti joko yrittäjänä, työntekijänä tai yksityisesti. Koulutus antaa mainion mahdollisuuden verkostoitua muiden hevoskasvattajien kanssa. Tämä suosittu koulutus järjestetään jo seisemännettä kertaa. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös työn ohella ja mistä päin Suomea tahansa Teams-etäyhteydellä.

Tutkinnon osa

Hevoskasvatustallin, tammojen ja varsojen hoitaminen

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon, hevoskasvatuspalveluiden tuottamisen osaamisalan ammatilliset tutkinnon osat:
– Hevoskasvatustallin, tammojen ja varsojen hoitaminen, 40 osp
– Varsojen opettaminen ja esittäminen, 40 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

15

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Riittävä hevosalan käytännön osaaminen. Kokemus hevoskasvatuksesta. Motivaatio. Sioutuminen. Riittävä terveys.

Kielitaitovaatimustaso

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Koko tutkinnon suorittamiseen vaaditaan myös Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjänä toimiminen, 25 osp
Niiden suorittaminen on mahdollista aloittaa joustavasti kaksi kertaa vuodessa.
Lisäksi vaaditaan 20 osp:n valinnainen tutkinnon osa joka voi olla tutkinnon osa perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta.

K: Voinko opiskella mistä päin Suomea tahansa?
V: Kyllä voit. Kontaktiopetus toteutetaan Teams- etäyhteydellä.

K: Voinko opiskellla työn ohella?
V: Kyllä voit. Opetusta toteutetaan pääosin ilta-aikaan sekä myös n. 1 krt/kk lauantaisin.

K: Miten tutkinnonosien näytöt toteutetaan
V: Näytöt toteutetaan työelämälähtöisesti. Arviointia suoritetaan mm. erilaisten dokumenttien sekä käytännön toimintasi perusteella.
Mahdollisesti tulemme arvioimaan myös paikan päälle tallillesi.

K: Minulla on jo runsaasti kokemusta Hevoskasvatuksesta- onko koulutuksesta silti hyötyä?
V: Koulutus antaa mainion mahdollisuuden ajantasaistaa sekä syventää osaamistasi. Koulutuksessa myös verkostoidut muiden hevoskasvattajien kanssa. Tutkinnon suorittamisen myötä saat virallisen todistuksen ammattitaidostasi. Koulutusta on järjestetty jo yli viisi vuotta. Mukana on ollut monia kokeneita hevoskasvattajia ja he ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
05.06.2024

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja

Hevostenhoitaja


Hevostenhoitajat taluttavat hevosia.

Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Viihdytkö hyvin hevosten parissa, ja haluat jatkuvasti ylläpitää ja kehittää hevosten käsittelytaitoasi?
Onko sinulla oma-aloitteisuutta ja pidät työstä, jossa tehdään myös fyysistä kuntoa vaativia tehtäviä?
Hevostenhoitaja, hevostalouden perustutkinto tarjoaa hyvän väylän hevosalalle ja hevosalan eri ammatteihin.

Hevostenhoitajana vastaat hevosten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tämän koulutuksen aikana opit huolehtimaan hevosten terveydestä ja hyvinvoinnista, tekemään päivittäisiä tallitöitä, huoltamaan varusteita, ruokkimaan hevosia sekä liikuttamaan hevosia ajaen ja ratsastaen.

Pääset osallistumaan myös siitoshevosten ja varsojen hoitoon oriasemalla. Työtehtäväsi tulevassa ammatissa riippuvat hyvin pitkälti tallista jossa työskentelet. Työskentelymahdollisuuksia hevostenhoitajalle on Suomessa sekä ulkomailla.

Koulutuksen sisältö

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:
Pakolliset tutkinnonosat:
Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen 10 osp
Hevostalouden perustehtävissä toimiminen 20 osp
Hevosten liikunnasta huolehtiminen 20 osp
Hevosten kuljettaminen 5 osp
Hevosalan yrityksessä toimiminen10 osp

Valinnaiset tutkinnonosat yhteensä 80 osp
Yhteiset tutkinnonosat 35 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-3 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Muuta huomioitavaa

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisenkehittymissuunnitelma.
Opinnot voidaan toteuttaa lähiopintoina koulun oppimisympäristöissä tai monimuotoisesti opiskellen alan työpaikoilla.

Työpaikan opiskelija hankkii itse.
Työpaikaksi soveltuu talliyritys, jossa opiskelija pääsee mahdollisimman monipuolisesti harjoittelemaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksia.
Työpaikka voi vaihtua opintojen aikana opiskelijan tarpeiden mukaan. Ravisuuntautuvan opiskelijan työpaikan tulisi olla aktiivisesti toimiva ravitalli.

Hingunniemessä voi majoittua, majoituksien varaaminen lähijaksoille:
https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

Lähijaksoilla asuminen ja ruokailu on maksuton.
Tallipaikka maksullinen.

Oman hevosen voi ottaa mukaan.
Lähijaksoille tuleva opiskelija varaa tallipaikan osoitteessa: https://ysao.fi/tuote/vierastallipaikka-hingunniemi/#main

K: Saako oman hevosen ottaa mukaan koululle?
V: Oman hevosen tuominen on mahdollista.

K: Miten koululta pääsee kulkemaan asuntolalle?
V: Asuntolalle on järjestetty koulun puolesta kyyditykset.

K: Tarvitseeko minulla olla aikaisempaa kokemusta hevosista?
V: Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla.

K: Saako asuntolalle ottaa lemmikin?
V: Tällä hetkellä lemmikin ottaminen asuntolalle ei ole sallittua.

K: Kuinka usein on lähijaksoja, jos opiskelen pääasiassa työpaikalla?
V: Lähijaksojen määrä suunnitellaan HOKS:in yhteydessä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja

Ratsastuksenohjaaja


Ratsastuksenohjaaja ohjaa tuntia.

Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ratsastuksenohjaajan suuntautumisopintoihin on hyvä olla jo aloittamisvaiheessa riittävä ratsastustaito.

Ratsastuksenohjaaja on hevosalan moniosaaja. Koulutuksen aikana opit ratsastamaan paremmin erilaisia hevosia, pitämään turvallisia ja erilaisia asiakasryhmiä kehittäviä ratsastustunteja. Tietosi ja taitosi ovat uusimman tiedon pohjalle rakennettuja. Osaat suunnitella ja toteuttaa hevosten hoidon kokonaisuuden kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kehityt opintojen aikana entistäkin paremmaksi asiakaspalvelijaksi ja verkostoitujaksi.
Opintojen lopuksi pystyt ratsastamaan kouluratsastusta tasolla HeA, esteratsastusta tasolla 105 cm, hyppäämään 80 cm maastoesteitä. Osaat myös ohjata ratsastusta tasolla HeB ja 80cm, sekä vetää maastoryhmiä. Lisäksi pystyt työskentelemään vastuullisena ohjaajana ja hevostenhoitajana ratsastuskoulussa, tai omassa yrityksessä.
Hevostalouden perustutkinnon suorittanut ratsastuksenohjaaja saa SRL:n myöntämän kansainvälisen ratsastuksenopettajan työpassin (kansainvälinen taso I). Tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin ulkomaillekin, ja jo koulun aikana voit suorittaa opintoja ulkomailla.

Koulutuksen sisältö

• Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen 10 osp
• Hevostalouden perustehtävissä toimiminen 20 osp
• Hevosten liikunnasta huolehtiminen 20 osp
• Hevosten kuljettaminen 5 osp
• Hevosalan yrityksessä toimiminen 10 osp
• Ratsastuksenohjaajana toimiminen 30 osp
• Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen 30 osp
• Valinnainen tutkinnonosa 20 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

2,5-3 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Muuta huomioitavaa

Ratsastuksenohjaajan koulutus on antoisa, mutta vaatii jo aloitusvaiheessa riittävän ratsastustaidon ja hevoskokemuksen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittymissuunnitelma.
Opinnot voidaan toteuttaa lähiopintoina koulun oppimisympäristöissä tai monimuotoisesti opiskellen alan työpaikoilla. Hingunniemessä ratsastuksenohjaajaksi opiskeleva ratsastaa ja kilpailee koulun hevosilla, ja pääsee harjoittelemaan ohjaustaitoja pitämällä tunteja vertaisryhmilleen.
Työpaikan opiskelija hankkii itse. Työpaikaksi soveltuu talliyritys, jossa opiskelija pääsee mahdollisimman monipuolisesti harjoittelemaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksia.
Työpaikka voi vaihtua opintojen aikana opiskelijan tarpeiden mukaan. Työpaikalta pitää löytyä hevosia, joiden taso riittää ohjaajan tutkintovaatimukseen HeA, 105cm ja 80cm maastoesteet. Työpaikalla pitää myös olla ratsastustuntitoimintaa riittävästi.
Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua opintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi

K: Voinko ottaa mukaan oman hevosen?
V: Oman hevosen voi ottaa mukaan. Lähijaksoille tuleva opiskelija varaa tallipaikan osoitteessa: https://ysao.fi/tuote/vierastallipaikka-hingunniemi/#main
Päiväopiskelija voi mahdollisesti saada maksullisen tallipaikan ratsutallista. Tiedustelut ammatinohjaajilta puh. 0400 793139.

K: Miten koululta pääsee kulkemaan asuntolalle?
V: Asuntolalle on järjestetty koulun puolesta kyyditykset.

K: Millainen ratsastustaito ohjaajaksi haluavalla pitäisi olla jo hakuvaiheessa?
V: Ratsastustaito pitäisi olla mielellään HeB ja estetaso 80cm.

K: Saako asuntolalle ottaa oman lemmikin?
V: Tällä hetkellä lemmikin ottaminen asuntolalle ei ole sallittua.

K: Kuinka usein on lähijaksoja, jos opiskelen pääasiassa työpaikalla?
V: Lähijaksojen määrä suunnitellaan Hoksin yhteydessä. Pakollisia tutkinnonosia voi opiskella osittain verkossa. Ratsastuksenohjaajan suuntautumisopinnoissa lähijaksoja on yleensä 5 x 5pv.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden perustutkinto, Valjassepän perusopinnot


Hevostalouden perustutkinto tai ammattitutkinto, valjasseppä omaa a hyvät perustiedot ja taidot valjassepän työstä, erilaisten hevosvarusteiden, kuten kuvassa olevien valjaiden, valmistamisesta ja korjaamisesta.

Valjassepän perusopinnot on suunnattu hevosvarusteiden korjaamisesta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Tämän koulutuksen myötä saat hyvät valmiudet huoltaa, korjata ja valmistaa hevosurheilun eri varusteita.
Näiden opintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan Hevostalouden ammattitutkinnon, Valjassepän opintoihin.

Tutkinnon osa

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen

Koulutuksen sisältö

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp
Hevosvarusteiden valmistaminen ja sovittaminen, 40 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Koulutus on sopiva sinulle, mikäli sinulla on jo soveltuva ammatillinen perustutkinto, kuten maatalousalan tai hevostalouden perustutkinto ja/tai omaat riittävän hevosalan osaamisen.
Sinulla on tuntemusta hevosurheilun eri lajeista (mm. ratsastus- ja raviurheilu) ja niissä käytettävistä varusteista.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on yhdeksän ja ne ovat kestoltaan 4-5 pv, sisältäen näytöt.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu, hevosvarusteiden valmistus ja korjaus vaativat hyvää aikataulun organisointia.

K: Harjoitustöihin tarvittavat työvälineet ja materiaalit?
V: Opintojen alussa opiskelija saa käyttöönsä täyden ammattityövälineistön, jolla hän pystyy etäjaksoilla tekemään opintoihin liittyvät hevosvarusteiden valmistus ja korjaus harjoitustyöt. Opiskelijalla on mahdollisuus lunastaa käytössään olevat ammattityövälineet itselleen opintojen aikana.
Harjoitustöihin tarvittavat materiaalit saa koululta ja omat harjoitustyöt saa lunastaa itselleen materiaalien hinnalla.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 11 kk. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutus on maksuton.

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on maksuton.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen, 20 osp, Hevostalouden perustutkinto


Erityisryhmien hevospalveluissa avustamista.

Koulutus on tarkoitettu sinulle ratsastuksenohjaaja, -opettaja ja hevosharrastepalveluja tai hevosavusteisia palveluja tarjoava talliyrittäjä, jolla on jo hevososaamista ja kokemusta erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista. Koulutus sopii myös sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jolla on riittävä hevososaaminen.

Tässä koulutuksessa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelukokonaisuuden erityisryhmälle.
Saat valmiudet erityisryhmien hevospalvelujen avustamiseen, hevosen eri käyttömuotoihin sekä osaamista valita palveluun ja asiakasryhmän tarpeisiin sopivat hevoset. Lisäksi tässä koulutuksessa opetellaan kommunikoimaan erilaisten asiakkaiden kanssa, käyttäen yleisimpiä puhetta tukevia viestintämenetelmiä.

Tutkinnon osa

Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen

Koulutuksen sisältö

– avustettavat asiakasryhmät
– turvallisuusasiat, apuvälineet
– hevosen eri käyttömuodot asiakastyössä

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

12

Koulutuksen suunniteltu kesto

6-9 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

K: Voiko ottaa hevosen mukaan lähijaksolle?
V: Kyllä voi ottaa. Hevosen majoitus Vierastallissa on maksullinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden erikoisammattitutkinto, kengitysseppä

Kengitysseppä


Hevostalouden erikoisammattitutkinto, kengitysseppä -koulutuksen opettaja näyttää miten tulikuuma ja punaisena hehkuva metalli taotaan kengän muotoon alasimella.

Mikäli sinulla on vahva rutiini ja kokemus kengitystyöstä, toimit päätoimisesti kengittäjänä ja haluat kengittämisen erikoisasiantuntemusta (kengittämisen kolmas taso), Hevostalouden erikoisammattitutkinto, kengitysseppä -tutkinto on juuri sinulle.

Haluatko kengityksen erikoisosaajaksi? Tämän tutkinnon suoritettuasi voit toimia kengityksen asiantuntijana ja hallita laadukkaan peruskengityksen lisäksi hevosten erikois- ja sairaskengityksiä sekä kengitysmateriaalien työstämistä. Koulutus antaa syvällistä osaamista hevosten kengityksestä. Tutkinnon suoritettuasi olet kansainvälisen tason huippuosaaja ja asiantuntija hevosten kengityksessä. Hallitset vaativia kengityksiä ja olet pätevä toimimaan itsenäisenä yrittäjänä. Erikoisammattitutkinnon kanssa samanaikaisesti voit suorittaa myös Effan (The European Federation of Farriers Associations) alaisen CE-F tutkinnon.

Osaamisala

Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Suoritettavat tutkinnon osat:
Hevosten kengittäminen ja erikoiskengityksen tekeminen
Kengitysmateriaalien käsitteleminen ja käyttäminen
Sairaskengityksen tekeminen

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Pohjakoulutuksena tarvitset Hevostalouden ammattitutkinnon kengittäjän osaamisalan tai kengityssepän ammattitutkinnon. Sinun tulee olla päätoiminen kengittäjä ja sinulla on oltava laaja asiakaskunta.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Terveyssuositukset

Kengityssepän työ on fyysisesti vaativaa ja hakijalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa.

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Koulutuksen aikana sinulla tulee olla riittävä määrä kengitettäviä hevosia. Kenkien taonnan etäharjoittelua varten tarvitset ahjon ja kengäntaontaan tarvittavat työkalut. Osaamista voit hankkia yrittäjänä, joilloin laaditaan yrittäjän oppisopimus tai koulutussopimuksella yrityksessä/ kengityssepän mukana.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on 3 pv/kk ja ne toteutetaan arkipäivisin.

K: Mitä etäjaksot pitävät sisällään?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyy etäjaksoilla tapahtuva päivittäinen harjoittelu (hevosten kengittäminen), joka vaatii hyvää aikataulun organisointia. Lisäksi taontaa tulee harjoitella viikottain.

K: Pitääkö olla omat kengitystyökalut?
V: Oppilaitoksella on kengitysvälineitä käytössä lähijaksolla, mutta etäjaksolla tulee olla omat välineet. Suositellaan omien välineiden kuljettamista myös lähijaksoille.

K: Minulla ei vielä ole ahjoa. Pitääkö se olla jo hakuvaiheessa?
V: Hakuvaiheessa ei tarvitse olla omaa ahjoa, mutta sen hankinta tulee ajankohtaiseksi jo heti koulutuksen alkuvaiheessa, jolloin pääset harjoittelmaan taontaa etäjaksoilla.

K: Kuinka monta hevosta minun tulee kengittää viikossa tai opiskelun aikana?
V: Tarkkaa kengitettävien määrää ei ole, koska jokainen oppii hieman eri kengitysmäärillä. Kengitystyötä tulee tehdä joko sivu- tai päätoimisesti yrittäjän, jolloin laaditaan yrittäjän oppisopimus. Tai osaamista voit hankkia koulutussopimuksella tai oppisopimuksella kouluttautuneen kengityssepän mukana.

K: Onko Hingunniemessä mahdollisuus ruokailuun lähijaksojen aikana?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on omakustanteinen. Lisäksi asuntolassa on mahdollisuus valmistaa ruokaa.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden perustutkinto, hevospalveluohjaaja

Hevospalveluohjaaja


Henkilö laittaa hevoselle satulaa tallin käytävällä.

Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Viihdytkö hyvin hevosten ja ihmisten parissa, ja haluat jatkuvasti ylläpitää ja kehittää hevosten käsittelytaitoasi ja ohjata ihmisiä hevosharrastusten parissa?
Onko sinulla oma-aloitteisuutta ja pidät työstä, jossa tehdään myös fyysistä kuntoa vaativia tehtäviä?
Hevospalveluohjaaja, hevostalouden perustutkinto tarjoaa hyvän väylän hevosalan osaajaksi ja asiakaspalvelijaksi.
Hevospalveluohjaajana vastaat hevosten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja valitsemastasi hevosen eri käyttömuodosta.
Työtehtäväsi tulevassa ammatissa riippuvat hyvin pitkälti tallista jossa työskentelet.
1) Hevospalveluohjaaja ratsastuskouluun
2) Hevospalveluohjaaja islanninhevosratsastukseen (askellajit)
3) Hevospalveluohjaaja lännenratsastukseen
4) Hevospalveluohjaaja vikellykseen
5) Hevospalveluohjaaja valjakkoajoon
6) Hevospalveluohjaaja hevosretkiin ja vaelluksiin
7) Hevospalveluohjaaja ravi- tai ponikouluun tai monteratsastukseen
8) Hevospalveluohjaaja työ- ja käyttöajoon

Koulutuksen sisältö

Pakolliset tutkinnonosat:
Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen 10 osp
Hevostalouden perustehtävissä toimiminen 20 osp
Hevosten liikunnasta huolehtiminen 20 osp
Hevosten kuljettaminen 5 osp
Hevosalan yrityksessä toimiminen10 osp
Hevospalveluohjaajana toimiminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnonosat yhteensä 40 osp
Yhteiset tutkinnonosat 35 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-3 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Muuta huomioitavaa

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
Opinnot voidaan toteuttaa lähiopintoina koulun oppimisympäristöissä tai monimuotoisesti (lähi- ja etäjaksot) opiskellen alan työpaikoilla, koulutus- tai oppisopimuksella.

Työpaikan opiskelija hankkii itse.
Työpaikaksi soveltuu talliyritys, jossa opiskelija pääsee mahdollisimman monipuolisesti harjoittelemaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksia.
Työpaikka voi vaihtua opintojen aikana opiskelijan opintovalintojen mukaan.

Hingunniemessä voi majoittua, majoituksien varaaminen lähijaksoille:
https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

Lähijaksoilla asuminen ja ruokailu on maksuton.
Tallipaikka maksullinen.

Oman hevosen voi ottaa mukaan.
Lähijaksoille tuleva opiskelija varaa tallipaikan osoitteessa: https://ysao.fi/tuote/vierastallipaikka-hingunniemi/#main

K: Saako oman hevosen ottaa mukaan koululle?
V: Oman hevosen tuominen on mahdollista.

K: Miten koululta pääsee kulkemaan asuntolalle?
V: Asuntolalle on järjestetty koulun puolesta kyyditykset.

K: Tarvitseeko minulla olla aikaisempaa kokemusta hevosista?
V: Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Hevosharrastustaustasta on hyötyä alalle tulevalla.

K: Saako asuntolalle ottaa lemmikin?
V: Tällä hetkellä lemmikin ottaminen asuntolalle ei ole sallittua.

K: Kuinka usein on lähijaksoja, jos opiskelen pääasiassa työpaikalla?
V: Lähijaksojen määrä suunnitellaan HOKS:in yhteydessä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä

Valjasseppä


Hevostalouden perustutkinto tai ammattitutkinto, valjasseppä omaa a hyvät perustiedot ja taidot valjassepän työstä, erilaisten hevosvarusteiden, kuten kuvassa olevien valjaiden, valmistamisesta ja korjaamisesta.

Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä -koulutus on suunnattu sinulle, joka olet suorittanut valjassepän perusopinnot ja haluat vahvistaa sekä laajentaa ammattitaitoasi monipuolisesti valjas- ja satulasepän työssä.

Hevostalouden ammattitutkinto, valjasseppä -koulutuksessa kehität hevosvarusteiden korjaamisen ja valmistamisen osamistasi sekä opit huoltamaan ja sovittamaan erilaisia satuloita.

Koulutukseen sisältyy yritystalouden opintoja, jolloin saat osaamista yrittäjyyden kiemuroihin sekä opit huolehtimaan hevosten hyvinvoinnista ja käsittelemään niitä turvallisesti.
Koulutuksen aikana luot kontakteja alan ammattilaisten kanssa ja hankit osaamista monipuolisesti hevostalouden eri osa-alueista.

Osaamisala

Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
– Hevosten varusteiden valmistaminen ja korjaaminen 40 osp
– Satuloiden sovittaminen, toppaaminen ja korjaaminen 40 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

8

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Pohjakoulutus vaatimuksena on Hevostalouden perustutkinnon Hevosvarusteiden valmistamisen suuntautumisopinnot, Valjassepän perusopinnot.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.
Pakolliset tutkinnon osat on mahdollista suorittaa ohjatusti verkossa.
Valjas- ja satulatyöt edellyttävät lähijaksoille osallistumista.
Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu edellyttää hyvää oman aikataulun organisointia.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on 2–4 pv/kk ja ne toteutetaan arkipäivisin.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva viikoittainen harjoittelu (hevosvarusteiden valmistaminen, korjaaminen, satulatyöt ja satulansovitukset) vaatii hyvää aikataulun organisointia.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 14 kk. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutuksen hinta on 400€ (sis. lähi- ja etäopetus sekä näytöt, ei erillistä näyttömaksua).

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on omakustanteinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja

Hevoshieroja


Hevostenhoitaja antaa hevoselle lämpöhoitoa.

Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja -koulutus on suunnattu sinulle joka olet hevostalouden ammattilainen ja haluat syventää osaamistasi hevosten hyvinvoinnissa, hevoshieronnassa ja hevosalan yrittäjyydessä.

Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja -koulutuksessa opit hieromaan hevosia klassisen hieronnan periaatteilla ja toimimaan itsenäisenä ammatinharjoittajana.
Koulutukseen sisältyy yritystalouden opintoja, jolloin saat osaamista yrittäjyyden kiemuroihin sekä opit huolehtimaan hevosten hyvinvoinnista ja käsittelemään niitä turvallisesti.
Koulutuksen aikana luot kontakteja alan ammattilaisten kanssa ja hankit osaamista monipuolisesti hevostalouden eri osa-alueista.

Osaamisala

Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
– Hevosten hierominen, 80 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

12

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Pohjakoulutus vaatimuksena Hevostalouden perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot käytännön elämästä.
Vastaavat tiedot ja taidot tarkoittavat, että henkilöllä on vahva osaaminen hevosten hyvinvoinnista ja käytännön hoitotoimenpiteistä.
Tämä kattaa laajan kirjon taitoja, kuten hevosen päivittäinen hoito, anatomian ymmärtäminen, ruokinnan hallinta, lääkinnän perusteet sekä erilaiset liikutusmuodot.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Pakollisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista aloittaa kaksi kertaa vuodessa, jolloin opiskeluaika vaihtelee 13-21 kk:den välillä.
Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.
Pakolliset tutkinnon osat on mahdollista suorittaa ohjatusti verkossa. Hieronnan lähijaksoille on läsnäolopakko.
Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu (hevosten hieronta) edellyttää hyvää oman aikataulun organisointia ja hevostallien verkostoa/ sen vahvistamista.
Liikkuminen eri talleille edellyttää, että käytössä on kulkuväline ja taloudellinen resurssi käyttää sitä.
Hierottavia hevosia on opintojen aikana hankittava n. 50 ja kutakin hevosta on hierottava 3–4 kertaa.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on 2–4 pv/kk ja ne toteutetaan arkipäivisin.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva viikoittainen harjoittelu (hevosten hieronta) vaatii hyvää aikataulun organisointia, koska hierottavia hevosia on opintojen aikana hankittava n. 50 ja kutakin hevosta on käytävä hieromassa 3-4 kertaa.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 13 – 21 kk, riippuen valitsetko pidemmän vai lyhyemmän opiskeluajan. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutuksen hinta on 400€ (sis. lähi- ja etäopetus sekä näytöt, ei erillistä näyttömaksua).

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on omakustanteinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hevostalouden ammattitutkinto, Hevospalvelujen tuottaja

Hevospalvelujentuottaja


Ratsastuksenohjausta metsässä.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, hevosalan tutkinnon suorittaneelle tai opetus-, kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhoitoalan ammattilaiselle, kun sinulla on em. riittävä osaaminen hevostaloudesta. Koulutus sopii erinomaisesti yrittäjänä toimivalle ratsastuksenohjaajalle, -opettajalle, hevostenhoitajalle ja hevospalveluita tarjoavalle talliyrittäjälle, kun haluat kehittää ja monipuolistaa omaa yritystoimintaasi.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, hevosalan tutkinnon suorittaneelle tai opetus-, kasvatus-, sosiaali- tai terveydenhoitoalan ammattilaiselle, kun sinulla on em. riittävä osaaminen hevostaloudesta. Koulutus sopii erinomaisesti yrittäjänä toimivalle ratsastuksenohjaajalle, -opettajalle, hevostenhoitajalle ja hevospalveluita tarjoavalle talliyrittäjälle, kun haluat kehittää ja monipuolistaa omaa yritystoimintaasi.
Hevospalvelujentuottaja -koulutuksen myötä opit monialaista osaamista erilaisten hevosavusteisten palvelujen tuottamisesta, erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville asiakkaille.

Osaamisala

Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosavusteisten palvelujen tuotteistaminen, 40 osp
– Hevosen käyttäminen hevosavusteisissa palveluissa, 40 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Ammattitutkintoon hakeutuvalta hevostalouden perustutkinto tai hevosalan työelämässä hankitut perustutkintoa vastaavat tiedot ja taidot.

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Osalle koulutuksen lähijaksoille on mahdollista ottaa oma hevonen tai poni mukaan, avustavia harjoituksia varten. Hevosen majoitus oppilaitoksen Vierastallissa on maksullista.

K: Tarvitseeko koulutuksessa omaa hevosta?
V: Kyllä tarvitsee, hevosavusteiseen toimintaan soveltuvan hevosen tai hevosia, poneja. Aasitkin soveltuvin osin.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Valjastyön perusteet (osatutkinto)


Hevostalouden perustutkinto tai ammattitutkinto, valjasseppä omaa a hyvät perustiedot ja taidot valjassepän työstä, erilaisten hevosvarusteiden, kuten kuvassa olevien valjaiden, valmistamisesta ja korjaamisesta.

Koulutus sopii sinulle hevosalan ammattilainen tai harrastaja, joka olet kiinnostunut tekemään varusteiden korjaustöitä ja valmistamaan pienimuotoisesti hevosvarusteita (esim. ketjuriimunaru tai otsahihna).

Haluatko oppia huoltamaan ja korjaamaan hevosvarusteita kuin alan ammattilainen? Etsitkö uusia palveluita hevosalan yritykseesi? Tule mukaan meidän käytännönläheiseen koulutukseemme! Koulutus antaa sinulle valmiudet ja käytännön taidot korjata hevosvarusteita ja valmistaa yksinkertaisia hevosvarusteita sekä antaa hyvän pohjakoulutuksen jatkaa opintoja aina ammattitutkintoon (valjasseppä) saakka.

Kestävä kehitys ja elinkaariajattelu ovat olennainen osa Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen -koulutusta. Koulutuksen aikana opit, miten hevosvarusteiden huolto ja korjaus voivat pidentää varusteiden käyttöikää, vähentää jätettä ja säästää resursseja. Opit, millainen on laadukas hevosvaruste ja miten pienillä korjauksilla voit tehdä varusteista kestävämpiä ja pidempikäyttöisiä.

Tutkinnon osa

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen

Koulutuksen sisältö

Sisältö:
– Hevosvarusteiden huoltaminen
– Hevosvarusteiden pienimuotoinen valmistaminen (erilaiset työtekniikat)
– Hevosvarusteiden korjaaminen

Koulutus sisältää 6 lähiopetusjaksoa kaksi päivää kerrallaan pe-la (yhteensä 84h). Lähipäivät perjantaisin klo 12-18 ja lauauntaisin 8-16. Etäjaksoilla tehtäviä.
Koulutuspäivät:
30.-31.8.2024
20.-21.9.2024
18.-19.10.2024
1.-2.11.2024
22.-23.11.2024
13.-14.12.2024

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

8

Koulutuksen suunniteltu kesto

3-6 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Hingunniemessä on mahdollisuus majoittua: https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/. Majoitus on maksuton.

K: Mitä kustannuksia koulutuksessa on?
V: Saat lunastaa tekemäsi tuotteet materiaalikustannuksen hinnalla.

K: Tarvitsenko omia työvälineitä?
V: Koululla on työvälineet käytössä koulutuksen aikana ja lainattavissa etäjaksoille.

K: Voiko koululla ruokailla?
V: Lounas on tarjolla perjantaina omakustanteisesti ja asuntolassa on keittomahdollisuus.

K: Onko koulutuksessa kokeita?
V: Koulutukseen sisältyy näyttö eli osaaminen osoitetaan koulutuksen lopussa.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
05.06.2024

Hevostalouden ammattitutkinto, kengittäjä

Kengittäjä


Kengityksen alkeiskurssi perehdyttää kuvassa näkyvien alasimen ja vasaran käyttöön kuin myös hevosen käsittelemiseen kengitystilanteessa, hevosen jalan anatomiaan, kavion rakenteeseen ja mekaniikkaan.

Hevostalouden ammattitutkinto, kengittäjä -koulutus on sinulle, joka haluat vahvistaa osaamistasi kengittämisessä ja sinulla on jo työkokemusta hevosten kanssa työskentelystä ja hallitset kengityksen perustaidot.

Kengittäjän työ on itsenäistä ja voit toimia alan yrityksissä työntekijänä tai yrittäjänä. Tämä koulutus on toinen taso, kun tähtäät kengittämisen ammattilaiseksi.

Hevostalouden ammattitutkinto, kengittäjä -koulutuksessa opit kengittämään hevosia rutiinilla ja toimimaan itsenäisenä ammatinharjoittajana. Saat myös hyvät lähtökohdat jatkaa taidon kehittämistä hevostalouden erikoisammattitutkintoon. Tämä koulutus on toinen taso, kun tähtäät kengittämisen ammattilaiseksi. Koulutukseen sisältyy yritystalouden opintoja, jolloin saat osaamista yrittäjyyden kiemuroihin sekä opit huolehtimaan hevosten hyvinvoinnista ja käsittelemään niitä turvallisesti . Koulutuksen aikana luot kontakteja alan ammattilaisten kanssa ja hankit osaamista monipuolisesti hevostalouden eri osa-alueista.

Osaamisala

Hevosten kengittämisen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjän toimiminen, 25 osp

Hevosten kengittämisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
– Hevosten kengittäminen, 80 osp

Lisäksi 20 osp:n valinnainen
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

12

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimuksena Hevostalouden perustutkinnon tutkinnon osa Peruskengityksen tekeminen tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemus kengittämisestä.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Terveyssuositukset

Kengittäjän työ voi olla fyysisesti vaativaa ja hakijalta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa.

Muut mahdolliset kustannukset

Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Pakollisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista aloittaa kaksi kertaa vuodessa, jolloin opiskeluaika vaihtelee 13-21 kk:den välillä. Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.
Pakolliset tutkinnon osat on mahdollista suorittaa ohjatusti verkossa. Kengittämisen lähijaksoille on läsnäolopakko.
Seuraavat koulutuksen aloituspäivät ovat 5.8.2024 tai 7.1.2025.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on 2–4 pv/kk ja ne toteutetaan arkipäivisin.

K: Mitä etäjaksot pitävät sisällään?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva viikoittainen harjoittelu (hevosten kengittäminen) vaatii hyvää aikataulun organisointia, koska kengitystyötä on tehtävä säännöllisesti viikottain.

K: Pitääkö olla omat kengitystyökalut?
V: Oppilaitoksella on kengitysvälineitä käytössä lähijaksolla, mutta etäjaksolla tulee olla omat välineet. Suositellaan omien välineiden kuljettamista myös lähijaksoille.

K: Onko Hingunniemessä mahdollisuus ruokailuun lähijaksojen aikana?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on omakustanteinen. Lisäksi asuntolassa on mahdollisuus valmistaa ruokaa.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

TESTI Hevostalouden perustutkinto

Automaalari


Eläintenhoitaja


Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Field of expertise

Asfaltoinnin osaamisala
Alkoholijuomien valmistuksen osaamisala

Content of training

OSAAMISALA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

OSAAMISALA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

OSAAMISALA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

OSAAMISALA

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Start of training

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Planned duration of training

2,5-3 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Education-specific selection criteria

TESTI hyvä motivaatio
TESTI hyvä terveysArviointi, linkki, tai työnäyte pidetään pvm ja klo sekä sijainti.

Sector-specific special requirements (SORA legislation)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Language proficiency level

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Health recommendations

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Other considerations

Majoitusmahdollisuus Hingunniemen kampuksella.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry? Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry? Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry? Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
This product card has been checked
27.02.2024

Oppisopimuskoulutus


Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Oppisopimuksella voivat opiskella kaikki 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Voit suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Valittavanasi on yli 160 erilaista tutkintoa ja lukemattomia tutkinnon osia.

Hakeminen oppisopimukseen tapahtuu tältä sivulta ”hae koulutuksiin – jatkuva haku nuorille ja aikuisille” -sinisen painikkeen kautta, josta pääset täyttämään hakulomakkeen.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja palkkaus tessin mukaan.

Kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta!

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Aloituspaikat

Oppisopimuskoulutus

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Kielitaitovaatimustaso


Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tutustu eri aloihin sekä tutkintoihin Opintopolku.fi -palvelussa!

Hevostalouden erikoisammattitutkinto, tallimestari

Tallimestari


Hevostalouden erikoisammattitutkinto, tallimestari -koulutuksen suoritettuasi huolehdit mm. kuvassa olevien suitsien ja valjaiden kunnosta ja varusteiden huoltamisesta hevostallilla.

Onko sinulla hevostalouden perustutkinto tai oletko hankkinut vastaavat tiedot ja taidot käytännössä? Sinulla tulisi lisäksi olla työkokemusta talliyrityksessä toimimisesta. Hevostalouden erikoisammattitutkinto, tallimestari -koulutus sopii mainiosti jos hallinnoit alan yritystä tai suunnittelet yrityksen perustamista. Koulutus soveltuu erityisesti työnjohtotehtävissä toimiville hevosalan ammattilaisille.

Hevostalouden erikoisammattitutinto, tallimestari, hevostallin toiminnan johtamisen osaamisala -tutkinnon suorittanut osaa vastata hevosten hoidosta ja terveydenhuollosta sekä huolehtia talliympäristöstä. Opiskelija voi erikoistua hevosten valmennuksesta huolehtimiseen tai hevosalan kehittäjänä toimimiseen.

Osaamisala

Hevostallin toiminnan johtamisen osaamisala

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Kielitaitovaatimustaso

A2.2
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Sinua saattaa kiinnostaa myös Hevostalouden erikoisammattitutkinto, kengitysseppä -koulutus, tutustu!

Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksenopettaja

Ratsastuksenopettaja (AT)


Hevostalouden perustutkinto, ratsastuksenohjaaja tai hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksen opettaja-opiskelija oppimisympäristössään Kiuruveden Hingunniemen maneesissa ratsastamassa.

Haluatko omalla työlläsi turvata hevosten hyvinvoinnin? Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksenopettaja -koulutus sopii sinulle, mikäli olet hankkinut vahvan työkokemuksen ratsastuksenohjaamisesta ja ratsastuskoulutoiminnasta (ESIM. RATSASTUKSENOHJAAJAN TUTKINTO ja VÄHINTÄÄN 2 VUOTTA TYÖKOKEMUSTA) ja haluat laajentaa osaamistasi alalla.

Onko hevosten hyvinvointi ja niiden turvallinen käsittely sinulle tärkeää? Ratsastuksenopettajan työssä pääset turvaamaan näitä asioita.

Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksenopettaja -koulutuksen suoritettuasi saat vahvan, ammatillisen pätevyyden ja vahvistat ammatillista taitoasi monipuolista, ratsastuksenopettajan työtä varten. Hevostalouden ammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden ammattityöntekijältä vaadittava osaaminen. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia hevosten hyvinvoinnista. Saat myös valmiudet toimia alan yritystoiminnassa työntekijänä tai yrittäjänä.

Hevostalouden ammattitutkinto, ratsastuksenopettaja -osaamisalan suorittanut opiskelija osaa toimia ratsastuksenopettamisen työtehtävissä ja asiakaspalvelussa.

Osaamisala

Ratsastuksenopettamisen osaamisala

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

8

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Kielitaitovaatimustaso

A2.2
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Sinua saattaa kiinnostaa myös Hevostalouden ammattitutkinto, hevoshieroja -koulutus, tutustu!

Hevostalouden ammattitutkinto, ravivalmentaja

Ravivalmentaja


Kuvassa ravihevonen sekä hevostalouden ammattitutkinto, ravivalmentaja-koulutuksen käynyt ravivalmentaja seisomassa ohjat käsissään hevosen vieressä ravitallin käytävällä.

Oletko jo suorittanut hevostalouden perustutkinnon tai onko sinulla vastaavat tiedot ja taidot hankittu käytännössä? Lisäksi olet kerryttänyt työkokemusta myös ravitallilta. Silloin hevostalouden ammattitutkinto, ravivalmentaja -koulutus on juuri sinulle!

Hevostalouden ammattitutkinto, ravivalmentaja -koulutus on juuri sinulle, joka työskentelet ravitalleilla ja sinulla on kokemusta valmennustehtävistä. Laajenna osaamistasi ravihevosten valmentamiseen sekä kilpailuttamiseen, ja hanki siihen ammatillinen pätevyys.

Ravivalmentaja -koulutuksen käytyäsi pääset tekemään monipuolista työtä, jossa voit huolehtia hevosten hyvinvoinnista ja valmentaa sekä kilpailuttaa eri-ikäisiä ravihevosia. Ravivalmentajan työssäsi pääset toimimaan myös eri sidosryhmien kanssa.

Osaamisala

Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen osaamisala

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Kielitaitovaatimustaso

A2.2
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi olla alakohtaisesti tarvittavat mahdolliset työvälineet, työasut, viranomaismaksut (kortit/luvat), opintomatkat. Kysy tarvittaessa lisätietoja alla olevaan kenttään kirjatulta yhteyshenkilöltä.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.

Aloitamme seuraavan kerran tutkintoon valmistavan koulutuksen 1.2.2024. Tutkinnon pakollisia opintoja voit kuitenkin aloittaa jo syyslukukauden 2023 aikana. Opintojen kesto toteutuu yksilöllisesti.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Sinua saattaa kiinnostaa myös Hevostalouden ammattitutkinto, hevoskasvatuspalvelut -koulutus, tutustu!

Hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri

Hevosurheilumanageri


Nämä raviradalla ajavat ravivaljakot ovat hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri -opiskelijan työkenttää hevosurheilun ja valmennuksen saralla.

Tunnetko hevostaloutta monipuolisesti ja olet aktiivinen hevosalan toimija, sekä haluat hyödyntää osaamistasi alan kehittämisessä? Hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri on silloin juuri sinulle!

Hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri -koulutus on monipuolinen koulutus, jota toteutamme jo viidettä kertaa. Voit erikoistua hevosalan tapahtumatuotantoon tai markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen.

Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle hyvät valmiudet hevosurheilun managerointiin ja kehittämiseen sekä alan liiketoiminnan kehittämiseen.
Tunnetko hevostaloutta monipuolisesti ja olet aktiivinen hevosalan toimija, sekä haluat hyödyntää osaamistasi alan kehittämisessä? Hevostalouden erikoisammattitutkinto, hevosurheilumanageri on silloin juuri sinulle!

Osaamisala

Hevosurheilun johtamisen osaamisala

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Seuraavan koulutuksen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

A2.2
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Sinua saattaa kiinnostaa myös Hevostalouden ammattitutkinto, hevoskasvatuspalvelut -koulutus, tutustu!