Koulutus on tarkoitettu sinulle ratsastuksenohjaaja, -opettaja ja hevosharrastepalveluja tai hevosavusteisia palveluja tarjoava talliyrittäjä, jolla on jo hevososaamista ja kokemusta erityistä tukea tarvitsevista asiakkaista. Koulutus sopii myös sosiaali-, terveydenhuolto-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jolla on riittävä hevososaaminen.

Tässä koulutuksessa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelukokonaisuuden erityisryhmälle.
Saat valmiudet erityisryhmien hevospalvelujen avustamiseen, hevosen eri käyttömuotoihin sekä osaamista valita palveluun ja asiakasryhmän tarpeisiin sopivat hevoset. Lisäksi tässä koulutuksessa opetellaan kommunikoimaan erilaisten asiakkaiden kanssa, käyttäen yleisimpiä puhetta tukevia viestintämenetelmiä.

Tutkinnon osa

Erityisryhmien hevospalveluissa avustaminen

Koulutuksen sisältö

– avustettavat asiakasryhmät
– turvallisuusasiat, apuvälineet
– hevosen eri käyttömuodot asiakastyössä

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

12

Koulutuksen suunniteltu kesto

6-9 kk, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

K: Voiko ottaa hevosen mukaan lähijaksolle?
V: Kyllä voi ottaa. Hevosen majoitus Vierastallissa on maksullinen.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin