Valjassepän perusopinnot on suunnattu hevosvarusteiden korjaamisesta ja valmistamisesta kiinnostuneille.

Tämän koulutuksen myötä saat hyvät valmiudet huoltaa, korjata ja valmistaa hevosurheilun eri varusteita.
Näiden opintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan Hevostalouden ammattitutkinnon, Valjassepän opintoihin.

Tutkinnon osa

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen

Koulutuksen sisältö

Hevosvarusteiden huoltaminen ja korjaaminen, 20 osp
Hevosvarusteiden valmistaminen ja sovittaminen, 40 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

10

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Koulutus on sopiva sinulle, mikäli sinulla on jo soveltuva ammatillinen perustutkinto, kuten maatalousalan tai hevostalouden perustutkinto ja/tai omaat riittävän hevosalan osaamisen.
Sinulla on tuntemusta hevosurheilun eri lajeista (mm. ratsastus- ja raviurheilu) ja niissä käytettävistä varusteista.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Opiskelijalle laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaamisen tunnistamisen perusteella määritellään koulutuksen laajuus ja koulutuksen sivu- vai päätoimisuus.

Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua lähiopintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi/

K: Voiko koulutuksen suorittaa työn ohessa?
V: Kyllä, koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

K: Kuinka usein on lähijaksoja?
V: Lähijaksoja on yhdeksän ja ne ovat kestoltaan 4-5 pv, sisältäen näytöt.

K: Etäjaksojen sisältö?
V: Opiskeluun oleellisesti liittyvä etäjaksoilla tapahtuva käytännön harjoittelu, hevosvarusteiden valmistus ja korjaus vaativat hyvää aikataulun organisointia.

K: Harjoitustöihin tarvittavat työvälineet ja materiaalit?
V: Opintojen alussa opiskelija saa käyttöönsä täyden ammattityövälineistön, jolla hän pystyy etäjaksoilla tekemään opintoihin liittyvät hevosvarusteiden valmistus ja korjaus harjoitustyöt. Opiskelijalla on mahdollisuus lunastaa käytössään olevat ammattityövälineet itselleen opintojen aikana.
Harjoitustöihin tarvittavat materiaalit saa koululta ja omat harjoitustyöt saa lunastaa itselleen materiaalien hinnalla.

K: Kauanko koulutus kestää?
V: Koulutuksen kokonaiskesto on noin 11 kk. Lopullinen koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaistamisessa.

K: Koulutuksen hinta?
V: Koulutus on maksuton.

K: Majoitus?
V: Majoittuminen on mahdollista opiskelijoille varatuista majoitustiloissa. Majoitus on maksuton.

K: Ruokailu?
V: Oppilaitoksen Ravintola Aisakellossa on tarjolla aamiainen, lounas ja päivällinen. Ruokailu on maksuton.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin