Työelämäosaaminen;Liiketalousala

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto -koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

– johtaa vastuualueensa henkilöstöä
– johtaa vastuualueensa tuotantotyötä
– toimia organisaation turvallisuusohjeiden mukaisesti
– kehittää itseään esimiehenä

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto -koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä toimiville tai niihin pyrkiville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoaan esimiehenä tai siirtyä alansa vaativimpiin tehtäviin. Koulutus soveltuu erityisesti tuotannon työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksen toteutus

Järjestämispaikka

Iisalmi

Opiskelumuoto

Koulutuspäiviä on 1-2 lähipäivää/kuukausi. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena oppi- tai koulutussopimuksella. Koulutus koostuu henkilökohtaisesti laaditun suunnitelman mukaan lähi-, Teams-luennoista sekä itsenäisistä- ja verkko-opinnoista ja omalla työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.
Valmistavan koulutuksen tarkoitus on työssäoppimisen ohessa antaa opiskelijalle lisävalmiuksia tutkinnonsuorituksesta.
Valmistavaan koulutukseen sisältyy mm. henkilöstö-, talous-, projektijohtamiseen sekä asiakkuuksien hoitamiseen ja markkinointiin liittyviä asioita. Lisäksi on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti.

Koulutuksen aloitus

Koulutukseen on jatkuva haku, ja opiskelun aloitus sovitaan hakijakohtaisesti.

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Valintaperusteet

YSAOn yhteiset valintaperusteet

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Opetuskieli

suomiLinkki tutkinnon perusteisiin

Kielitaitovaatimustaso

B2.1

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä
Opiskelumaksu, jos tavoitteena on suorittaa koko tutkinto
250 €
Opiskelumaksu, jos tavoitteena on suorittaa tutkinnon osa tai osia
150 €
Lisätietoja antaa
Kati Hilden-Saarelainen, p. +358 40 5645 465, kati.hilden-saarelainen@ysao.fi
Huom!
Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Apply for education - continous application for young and adultsOther working life skills educations

Tutustu myös muihin työelämäosaamisalueen koulutuksiimme!