Työelämäosaaminen

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikkakunta Huom.
Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp Ammattitutkinto
Tapahtumatuotanto, 60 osp Ammattitutkinto
Ratkaisumyynti, 60 osp Ammattitutkinto
Projektinhallinta, 60 osp Ammattitutkinto
Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp Ammattitutkinto
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp Ammattitutkinto
Asiakashankinta, 60 osp Ammattitutkinto
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp Ammattitutkinto
Asiakassuhteiden hoito, 40 osp Ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto
Projektin suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp, Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto
Työn organisointi ja johtaminen, 60 osp, Yrittäjyyden ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Toiminnan kannattavuus, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Asiakassuhteiden hoito, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Henkilöstötyö, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Kehittämissuunnitelma, 40 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu, 60 osp, Liiketoiminnan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp, Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 40 osp, Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp, Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Projektin johtaminen, 50 osp, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi Ohjauksen osaamisala sekä Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Verkkokoulutus - ohjattu
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA Ei tutkintotavoitetta Iisalmi
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Iisalmi
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, työvalmennuksen osaamisala Erikoisammattitutkinto Iisalmi Työvalmennuksen osaamisala!
Isännöinnin ammattitutkinto Ammattitutkinto Iisalmi