Liiketoiminnan ammattitutkinto on suunnattu sinulle, joka työskentelet myynnin, asiakaspalvelun tai markkinointiviestinnän tehtävissä. Tutkinto sopii myös sinulle, jos tuotat työssäsi erilaisia tapahtumia, sunnittelet ja toteutat projektejä tai toimit palveluprosessien kehittämistehtävissä.

Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan -opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia hyvin monipuolisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä eri toimialoilla. Voit luoda tutkinnosta juuri sinun työhösi ja mielenkiintoosi sopivan kokonaisuuden eri tutkinnonosien valinnoilla.
Markkinointiviestintää opiskelemalla osaat toteuttaa erilaisia kampanjoita, vahvistaa tunnettuutta, osallistua messuille sekä järjestää tapahtumia ja markkinoida niitä.
Mikäli sinulla on kivijalkamyymälä tai haluat saada taitoa tilan ja esillepanon visuaalisesta suunnittelusta oman yrityksesi tai asiakkaan organisaatiolle, onnistuu se tämän tutkinnon avulla.
Myynti ja asiakaspalvelutyössä opit suunnittelemaan ja toteuttamaan työtäsi tavoitteellisesti ja tuloksekkaasti. Lisäksi osaat seurata myynnin onnistumista ja kehittää asiakkuuksia.
Asiakashankinta ja sen edelleen kehittäminen sopii sinulle erityisesti, mikäli teet työtä yritysmyynnissä ja kontaktoit asiakkaita tuotteiden ja palveluiden myynnissä.
Mikäli suuntaat tutkinnossa ratkaisumyyntiin, opit tapaamisten, tarjousten, kauppojen ja jälkitoimien seurannan, raportoinnin ja näiden kehittämisen.
Voit syventyä halutessasi projektin hallintaan, jolloin saat kattavan taidon projektien suunnitelusta ja toteuttamisesta. Tai ehkä haluat oppia tuoteryhmän ja -ryhmien hoitamisen ja kehittämisen. Oli suuntautumisesi mikä tahansa, saat tämän tutkinnon suorittamalla kattavan taidon nykyisen ja tulevien työtehtäviesi tueksi.

Osaamisala

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen teemoja ovat muun muassa:
– Markkinoinnin perusteet; asiakaskäyttäytyminen ja asiakkuuksien hallinta, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinointioikeuden perusteet
– Markkinointiviestintä; markkinointiviestinnän ja mainonnan muodot sekä mediat, digitaalinen markkinointi, sosiaalisen median markkinointi ja sisällöntuottaminen
– Asiakaspalveluosaaminen
– Henkilökohtainen myyntiosaaminen
– Taloudellinen toiminta ja kannattavuus
– Ratkaisukeskeinen työyhteisö
– Työhyvinvointikortti -koulutus (ttk)
– Monikulttuurisuus työelämässä
– Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää alan tehtävissä työskentelyn. Sopii alalla oleville ja alan vaihtajille.

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Ei kustannuksia

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

K: Onko koulutus maksuton?
V: Kyllä, oppisopimuksella koulutus on maksuton.

K: Miten verkkokoulutuspäivät toteutetaan?
V: Käytämme Teams-ympäristöä.

K: Kuinka usein koulutuspäiviä on?
V: Koulutuspäiviä on keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa.

K: Miten tutkinnon osan näytöt toteutetaan?
V: Näytöt toteutetaan aidoissa työtilanteissa työpaikalla.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
10.04.2024