Lähiesimiestyön ammattitutkinto -koulutus sopii sinulle, mikäli tehtäväsi edellyttävät lähiesimiestaitoja erilaisissa työympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto -koulutuksessa vahvistat lähiesihenkilötaitojasi monipuolisesti ja saat toimintamalleja hyvinvoivan työyhteisön kehittämiseen. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia lähiesihenkilötyössäsi suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Ohjaat tiimisi jäseniä inhimillisellä ja asiantuntevalla otteella onnistumaan omassa työssään. Saat hyvät viestinnälliset valmiudet ja taidot kehittää tiimisi toimintaa.
Valinnaisten tutkinnon osien myötä sinulla on mahdollisuus hankkia erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi omassa tiimissäsi. Vaihtoehtona voit myös hankkia valmiuksia jonkin lähiesihenkilötyöhön liittyvän kehittämishankkeen suunnitteluun.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen teemat:
– Nykyaikaisen esihenkilön tärkeät taidot
– Insights Discovery -valmennus
– Esihenkilö työryhmän ohjaajana ja viestijänä
– Tuloksekas perehdyttäminen
– Ratkaisukeskeinen työyhteisö –koulutus
– Parempaa projektijohtamista
– Asiakkuuksien hoito ja kehittäminen
– Työhyvinvointikorttikoulutus (ttk)
– Taloudellinen toiminta ja kannattavuus
– Työlainsäädännön perusteet
– Työryhmän osaamisen arviointi ja kehittäminen
– Monikulttuurinen esihenkilötyö

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Lähiesihenkilötyössä aloittavat tai lähiesihenkilötyötä tekevät tiimivastaavat, palveluvastaavat, projektivastaavat, osastovastaavat ja muut lähiesityötä tekevät

Kielitaitovaatimustaso

B2.1 taito toimia vuorovaikutuksessa
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Ei kustannuksia

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Onko koulutus maksuton? Kyllä, oppisopimuksella koulutus on maksuton.
Miten verkkokoulutuspäivät toteutetaan? Käytämme Teams-ympäristöä.
Kuinka usein koulutuspäiviä on? Koulutuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa.
Miten tutkinnon osan näytöt toteutetaan? Näytöt toteutetaan aidoissa työtilanteissa työpaikalla.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
04.04.2024