Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Haluatko arvostetun työn nopeasti kehittyvän tekniikan ja monipuolisten työtehtävien parissa? Haluatko näköalapaikan ajoneuvojen sähköistymiseen? Ajoneuvoalan perustutkinto / Ajoneuvotekniikan osaamisala (automekaanikko, diagnoosimekaanikko, höytyajoneuvomekaanikko) on tällöin sinua varten.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä alan työtehtävissä tai jatkaa opintojasi. Voit työskennellä esimerkiksi autokorjaamoissa, maahantuojan palveluksessa tai perustaa oman yrityksen.

Osaamisala

Ajoneuvotekniikan osaamisala

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa pääset tutustumaan alaan monipuolisesti. Perehdyt sähkö- ja hybridiautotekniikkaan sekä opit tekemään ajoneuvojen tai koneiden huoltoja, vianmäärityksiä ja korjauksia.

Opit huomioimaan työssäsi ajoneuvojen valmistajien ohjeistukset, huomioimaan työturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun edellyttämät menettelytavat sekä muut ajoneuvoalaa koskevat säädökset. Opit käyttämään työssäsi tietokoneita, diagnosointilaitteita sekä maahantuojien ja varaosaliikkeiden tietokoneohjelmia. Teknisen osaamisen lisäksi kehität opintojen aikana myös alan työtehtävissä tarvittavia asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-3 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Oltava B-luokan ajokortti

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Muuta huomioitavaa

Mahdollisuus asua Peltoniemellä. Lisätietoa asuntolasta https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/asuminen/

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
06.06.2024