Tiedätkö millä tasolla yrityksesi osaaminen on?

Yrityshaastattelulla ja osaamiskartoituksella selvität vastaako henkilöstönne tiedot, taidot ja asenteet organisaationne strategisia osaamistarpeita. Saat samalla ennakointitietoa tulevaisuuden osaamistarpeista.

Yrityshaastattelu

Pysähdy hetkeksi osaamisen äärelle. Käy läpi yrityksesi osaamistarpeet asiantuntijan kanssa.

Yrityshaastattelussa käyt läpi yrityksesi tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeet asiantuntijan kanssa. Haastattelussa nostetaan esiin myös välittömät lisäosaamistarpeet ja muut rekrytointi- ja koulutustarpeet. Haastattelun jälkeen saat käyttöösi raportin, jossa näet osaamisen kriittisimmät kehittämiskohteet ammattiryhmäkohtaisesti.

Raporttia voi hyödyntää YT-lain velvoittaman työyhteisön kehittämis- ja koulutussuunnitelman laadinnassa. Yrityshaastattelu on maksuton ja haastattelun kesto on noin 1,5 tuntia.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoituksessa selvitetään henkilöstön osaamisen tasot ja kuilut. Jokaiselle ammattiryhmälle laaditaan osaamisprofiili, joka sisältää 30–60 osaamista.

Työntekijät käyvät vastaamassa selainpohjaisella sovelluksella omaan profiilipohjaansa. Esimies käy antamassa myös oman arvionsa työntekijän osaamisen tasosta. Osaamisen kuilu saadaan näkyväksi, kun verrataan osaamisen tasoa osaamisen merkitystasoon.

Kartoituksen jälkeen saat käyttöösi työntekijäkohtaiset osaamiskortit sekä tiimi- ja organisaatiokohtaiset osaamismatriisit. Henkilötason osaamiskortit toimivat hyvänä apuna kehityskeskusteluissa.

Saat laadittua YT-lain vaatiman koulutus- ja kehittämissuunnitelman. Yrityksenne tuottavuus paranee, kun koulutukset kohdennetaan oikein ja hyödyntämätön osaaminen saadaan käyttöön. Yhteisöllisyys ja työhyvinvointi vahvistuu, kun työntekijän kehitysmahdollisuudet ja oma osaaminen selkiytyy.

Osaamiskartoituksen hinnat

Mini
Ammattiryhmä, 5-20 henkilöä, á 100 € / henkilö

Midi 1
2-3 ammattiryhmää, 20-50 henkilöä, á 80 € / henkilö

Midi 2
2–5 ammattiryhmää, 50–100 henkilöä, á 60 € / hlö

Maxi
5–7 ammattiryhmää, 100–200 henkilöä, á 40 € / hlö

Kaksi henkilöä istuvat ja neuvottelevat.

Lisätietoa

Hannu Juntunen
asiakkuuspäällikkö
0400 793 151
hannu.juntunen@ysao.fi

Tuija Kokkonen
yritysyhteyshenkilö
040 179 8150
tuija.kokkonen@ysao.fi

Olemme kartoittaneet yli 1000 yritystä Pohjois-Savon alueella. Haluamme, että palvelumme vastaavat työelämän todellisia osaamistarpeita. Ennakointitiedon kerääminen on yksi väylä kehittää palvelujamme ja yritysyhteistyötä sekä kehittää yritysten henkilöstön osaamista.