Opiskeluviihtyvyydellä on suuri merkitys opintojen etenemiseen. Erilaisilla arjen kohtaamisilla on tärkeä rooli hyvän mielen ylläpitämisessä. Opiskeluhyvinvoinnin vuosikellon toiminnoilla ja tapahtumilla edistetään hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kokonaisvaltaisesti. Toimintoja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyöverkostojen kanssa. Hyvinvointitapahtumia koordinoi hyvinvointitiimi

Hyvinvointitiimin yhteystiedot:

Opiskeluhyvinvointipäällikkö 
Kaj Jääskeläinen
+358 40 1772 831
kaj.jaaskelainen@ysao.fi 

Hyvinvointivalmentaja 
Jenni Tikkanen
Opiskeluhyvinvointi
+358 40 1772 834
jenni.tikkanen@ysao.fi
Opiskeluhuollon koordinaattori 
Minna Paaskoski
Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja opiskelijahyvinvointi
Opiskeluhuollon yhdyshenkilö
- Sankariniemellä maanantaista perjantaihin
+358 50 5252 450
minna.paaskoski@ysao.fi