Käyttösäännöt

Saamallasi käyttäjätunnuksella voit kirjautua YSAOn lähiverkon tietokoneille sekä käyttää sähköpostia, Wilmaa, itslearning-verkko-oppimisympäristöä ja langatonta verkkoa.

Ottaessasi käyttöön sinulle luodun käyttäjätunnuksen, sitoudut seuraaviin käyttösääntöihin.

 1. Ylä-Savon ammattiopiston it-palveluiden käytössä noudatetaan elektronisessa tiedonvälityksessä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymistapoja ja Suomen lakia (esim. ohjelmien kopiointi). Palveluiden käyttäjien on myös noudatettava ylläpitäjän antamia ohjeita ja määräyksiä.
 2. Muiden käyttäjien häiritseminen tai sellaisten tietojen saamisen yrittäminen, mihin käyttäjällä ei ole oikeuksia, on ehdottomasti kiellettyä. Toisille henkilöille osoitettujen tai heille kuuluvien viestien tai muiden tietojen etsiminen, avaaminen tai lukeminen tai näiden toimien yritys on kielletty. Tämä koskee myös järjestelmän ylläpitäjiä, poikkeuksena kohdassa 7 mainitut tilanteet. Jos sovellukset antavat tällaista tietoa toimihenkilön tai järjestelmän ylläpitäjän käyttöön tai hän muuten vahingossa saa tällaista tietoa, sitä ei saa kopioida, lähettää, ilmaista tai muuten siirtää.
 3. Ylä-Savon ammattiopisto antaa käyttäjille käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteen, jotka oikeuttavat niihin kuuluvien palveluiden käytön. Ammattiopisto pidättää oikeuden valita käyttäjätunnus oman käytäntönsä mukaiseksi ja lisäksi käyttäjä voidaan velvoittaa vaihtamaan salasanansa. Ylä-Savon ammattiopisto varaa oikeuden ottaa käyttöön sähköpostipalvelimelle roskapostinsuodatustoiminnot eikä vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvista taloudellisista tai muista vahingoista.
 4. Käyttäjätunnus ja salasanat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa myydä, lainata, vuokrata tai muulla tavalla luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
 5. Käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan, salasanastaan ja sähköpostiosoitteestaan sekä kirjoittamistaan, lähettämistään tai välittämistään viesteistä, tiedoista, ohjelmista tai muista tiedostoista sekä niiden ja saamiensa salasanojen turvallisuudesta. Käyttäjä vastaa myös yllämainittujen kohtien laiminlyönnistä johtuvista seuraamuksista. Käyttäjä on velvoitettu itse huolehtimaan saamiensa tai käyttämiensä ohjelmien, tiedostojen tai hakemistojen tietoturvallisuudesta.
 6. Mikäli käyttäjä huomaa sellaisen virheen tai puutteen käyttämiensä palveluiden toiminnassa, joka saattaa aiheuttaa tietoturvaongelmia, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä ylläpitäjälle.
 7. Järjestelmien ja niiden sisältämien tietojen turvallisuuden varmistamiseksi sekä järjestelmien toiminnan ylläpitämiseksi, järjestelmien ylläpitäjillä on oikeus valvoa järjestelmien käyttöä ja tarvittaessa oikeus päästä järjestelmien sisältämiin tietoihin ja muihin viesteihin sekä tarvittaessa kopioida, tuhota ja siirtää niitä. Kts. kohta 2.
 8. Ylä-Savon ammattiopisto ei vastaa käyttämiensä laitteistojen tai ohjelmistojen vikojen aiheuttamista taloudellisista tai muista vahingoista.
 9. Ylä-Savon ammattiopisto pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa toimitusehtoja tai tämän sopimuksen piiriin tulevia palveluita, jolloin käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus. Käyttäjällä on myös oikeus milloin tahansa luopua palvelun käytöstä ilmoittamalla siitä käyttäjätunnuksen myöntäjälle.
 10. Näiden sääntöjen vastaisesta järjestelmien käytöstä on ilmoitettava ylläpitäjälle. Mikäli käyttäjä rikkoo tätä sopimusta tai on piittaamaton ylläpidon antamista ohjeista, Ylä-Savon ammattiopistolla on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi ja poistaa kyseinen käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite käytöstä. Sääntöjen rikkomisesta voi olla seurauksena lisäksi korvausvelvollisuus tai jopa palvelussuhteen irtisanominen tai purkaminen. Monet sääntöjen vastaiset teot ovat myös rikosoikeudellisesti rangaistavia.
 11. Tietokoneisiin saa asentaa ainoastaan ohjelmia, joihin on laillinen lisenssi.
 12. Opiskelusuhteen päättyessä käyttäjän tunnukset, luetut että lukemattomat sähköpostit, kotisivut ja muut tiedostot tuhotaan. Myös opiskelusuhteen jälkeen mahdollisesti tulevat sähköpostit tuhotaan ja postilaatikko poistetaan. Viestejä ei myöskään jälleen lähetetä opiskelijan mahdolliseen uuteen osoitteeseen.