Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (nro 720285)

Maarakennuskoneenkuljettaja


Koulutus on tarkoitettu vähintään B-ajokortin omaaville henkilöille, joilla on soveltuvuus ja kiinnostus maarakennusalalle. Koulutukseen valittujen tulee täyttää ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset.

Jos sinulla on jo C-kortti, jonka olet suorittanut ennen 10.9.2009 tai jos olet suorittanut C-ajokortin 10.9.2009 jälkeen ja saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksella (140 h tai 280 h), ammattipätevyys tulee olla voimassa koulutuksen alkuun mennessä. Ammattipätevyyden saat voimaan käymällä viisi jatkokoulutuspäivää.

HAKU TE-TOIMISTON KAUTTA kohdasta " Hae koulutukseen". Haku päättyy 22.09.2024!

Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneenkuljettajaksi. Tavoitteena on antaa ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja maarakennusalasta, joita voit kehittää jatkuvasti. Pystyt toimimaan omatoimisesti, vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyökykyisesti eri toimijoiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan kuljettajana vähintään yhdellä maarakennuskonetyypillä alan eri-laisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä sekä suoriutumaan työmaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa.

Osaamisala

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala tai osatutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti sekä työllistyminen alan työtehtäviin.

Pystyt koulutuksen jälkeen työskentelemään monialaisesti erilaisissa työpaikoissa maarakennuskoneenkuljettajana. Koulutus antaa valmiudet suorittaa rakennusalan perustutkinnon/maarakennuskoneenkuljettaja pakolliset sekä valinnaiset tutkinnonosat. Saat myös mahdollisuuden päivittää henkilöauton ajokorttisi kuorma-autokortiksi (C-kortti), jolloin koulutuksen aikana suoritat myös kuljetusalan perustason ammattipätevyyden.

Koulutuksen sisältö:

AMMATILLISET SISÄLTÖKOKONAISUUDET (145 OSP)

PAKOLLISET OSAT: 55 OSP

RAKENNUSTYÖMAALLA TOIMIMINEN, 25 OSP
– Työturvallisuus rakennusalalla
– Rakentamisen piirustukset ja työohjeet
– Rakennustyömaan materiaalit ja työkalut
– Rakennustyömaa ja ympäristö
– Rakennustyömaalla toimiminen

MAARAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJANA TOIMIMINEN 30 OSP
– Työturvallisuus ja ympäristö maarakennusalalla
– Maarakennuskoneet ja päivittäinen huolto
– Maarakentaminen ja materiaalit
– Maarakennuskoneiden käyttö
– Maarakentamisen piirustukset ja työohjeet
– Mittaustyöt maarakennustyömaalla
– Kiviainekset ja maa-ainekset sekä niiden ominaisuudet
– Koneohjauksen perusteet

VALINNAISET OSAT : 90 OSP *

MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ, KONETYYPPI 1, 15 OSP *
– Liikennealueiden rakentaminen
– Kunnallistekniikan rakentaminen
– Maa- ja vesirakentaminen

MAARAKENNUSKONEEN HUOLTO, 15 OSP *
– Huoltotyön turvallisuus, -ympäristö ja -valmistelu
– Huollon työvälineet ja -menetelmät
– Huoltotyön toteutus

MAA-AINESTEN KULJETUS MAANTIELIIKENTEESSÄ, 20 OSP *
– Maa-ainesten kuljetuksen turvallisuus ja suunnittelu
– Maa-ainesten kuljetuksen toteutus
– Kuorma-auton kunnossapito

MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ, KONETYYPPI 2, 15 OSP *

RAKENNUKSEN POHJATYÖT, 30 OSP *
– Rakennuksen pohjatyöt

LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ TALVELLA, 15 OSP *
– Talvella käytettävät hoitokoneet ja niiden käyttö
– Liikennealueiden hoitotyöt talvella

LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ KESÄLLÄ, 15 OSP *
– Kesällä käytettävä hoitokoneet ja niiden käyttö
– Liikennealueiden hoitotyöt kesällä

PIHARAKENTAMINEN, 15 OSP *
– Piharakentamisen ennakointi ja valmistelu
– Piharakentamisen toteutus ja menetelmä

MAA- JA KIVIAINESTEN JALOSTAMIEN, 15 OSP *
– Murskaamon turvallisuus ja ympäristö
– Murskauksen työvälineet ja menetelmät

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN, 30 OSP *
– Jätevesijärjestelmän rakentamisen ennakointi ja valmistelu
– Jätevesijärjestelmän rakentamisen toteutus

LIIKENNEVÄYLIEN POHJATYÖT, 15 OSP *
– Väylärakentamisen pohatyöt

PERUSTUSVAIHEEN TYÖT, 15 OSP *
– Anturat
– Sokkelit
– Perustustyöt

MAARAKENNUSKONEIDEN 3D- OHJAUS, 30 OSP *
– Koneohjauslaitteiden syventävä
– Koneohjauslatteiden kalibrointi ja toimintahäiriöt

KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 OSP *

MITTAUS, 15 OSP *

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN, 5 OSP *

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN, 15 OSP *

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

8

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Alakohtaiset erityisvaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kielitaitovaatimustaso

B.1
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Lisätietoja koulutuksesta:
Ylä-Savon ammattiopisto, hakijapalvelut, Riitta Härö, p. 0400 793179 riitta.haro@ysao.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Anne Partanen, p. 0295 043 655 anne.partanen@te-toimisto.fi

Valinta-aikataulu: esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella viimeistään viikolla 39. Kouluttaja kutsuu haastatteluun.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljettaja


Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Haluatko maarakennusalalle? Kiinnostaako sinua työskentely vaihtelevissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä? Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljettaja -koulutuksessa sinulla on mahdollisuus oppia: rakentamisen perusteet, infrarakentamisen perusteet, erilaisten maarakennuskoneiden käytön perustaidot, raskaskoneasennuksen perusteita ja saat mahdollisesti C-kortin sekä perustason ammattipätevyyden riippuen valitsemistasi tutkinnon osista.

Osaamisala

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

4

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Alakohtaiset erityisvaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Oppisopimuskoulutus


Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Oppisopimuksella voivat opiskella kaikki 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Voit suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Valittavanasi on yli 160 erilaista tutkintoa ja lukemattomia tutkinnon osia.

Hakeminen oppisopimukseen tapahtuu tältä sivulta ”hae koulutuksiin – jatkuva haku nuorille ja aikuisille” -sinisen painikkeen kautta, josta pääset täyttämään hakulomakkeen.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja palkkaus tessin mukaan.

Kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta!

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Aloituspaikat

Oppisopimuskoulutus

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Kielitaitovaatimustaso


Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tutustu eri aloihin sekä tutkintoihin Opintopolku.fi -palvelussa!

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto


Maarakennusalan erikoisammattitutkinto -opinnot suorittanut opiskelija työskentelee maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti.

Onko sinulla jo vankkaa kokemusta infra-alalta ja haluat työskennellä alan vaativissa työtehtävissä, työnjohtajan tehtävissä tai kenties työskentelet jo alan yrittäjänä?

Koulutuksen suorittamalla lisäät ja päivität alan ammatillista ja substanssiosaamistasi. Opit ymmärtämään työryhmän etuhenkilötyöt ja ammatinohjauksen sekä hallitsemaan turvallisuuden ja talouden. Työssä osaat huomioida kustannustehokkuuden, ja kykenet hahmottamaan työtehtävät laajempien kokonaisuuksien kannalta.

Kokemustasi ja teoriatietoa yhdistämällä pystyt monipuolisiin ongelmanratkaisuihin sekä erikoisosaajana kehittämään tuotteita ja palveluita. Osaat myös arvioida työprosesseja ja huolehtia, että työympäristön työ- ja toimintatavat noudattavat kestävää kehitystä ja eettisiä periaatteita.

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto -opinnot suorittanut osaa työskennellä maarakennustyömaalla itsenäisesti, taloudellisesti, joutuisasti ja laadukkaasti. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet sekä maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Hän osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin ja suunnitella omat työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt. Hän osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen ja toimia yhteistyössä työtovereiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Hän osaa toimia turvallisesti ja ammattitaitoisesti maarakennustyömaalla ja hallitsee suorittamiensa tutkinnon osien työt ja tiedot. Hän osaa kuunnella ohjeita ja tulkita piirustuksia ja suunnitelmia. Hän osaa käyttää oikeita työmenetelmiä ja -koneita sekä huoltaa tarvitsemiaan koneita. Hän käsittelee ja varastoi tarvikkeet ja materiaalit ohjeiden mukaisesti ja on riittävän kielitaitoinen. Hän on suorittanut vaaditut turvakortit.

Tutkinnon myötä parannat työllistymistäsi, uralla etenemistäsi ja vahvistat yrittäjyyttäsi. Se antaa sinulle monipuolisen taidon toimia ammattimaisesti erilaisissa infra-alan vaativissa työtehtävissä.

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

Koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa.

Alakohtaiset erityisvaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kielitaitovaatimustaso

B1.1
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi olla tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Saattaisit olla kiinnostunut myös Lähiesimiestyön ammattitutkinto -koulutuksesta, tutustu!