Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo perusosaamista ja työkokemusta tai asiantuntijuutta korkeakouluopinnoista jollakin maaseudun toimintasektorilla. Sen ei tarvitse olla perusmaatalouteen liittyvää osaamista. Tutkinto on suunnattu henkilöille, jotka haluavat toimia erilaisissa hanke- tai kehittämistehtävissä edistäen maaseudulla toimivien yritysten ja yhteisöjen elinvoimaisuutta. Työssä tarvitaan hyviä viestintä-, vuorovaikutus-, esiintymis-, digi-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja.

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinnon suorittaneena toimit kehittämistoiminnan asiantuntijatehtävissä. Voit työllistyä esimerkiksi alueviranomaisten, kunnan, seutukunnan, yritysten, paikallisten toimintaryhmien, yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen, maaseudun neuvontajärjestöjen, metsäkeskusten tai muiden järjestöjen ja yhdistysten tai oppilaitoksen työtehtäviin. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp:
– Maaseudun kehittämistoiminnan suunnitteleminen 60 osp
– Verkostoituminen ja viestintä kehittämistoiminnassa 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp valittavissa:
– Maaseutuyrittäjyyden kehittämisen tukeminen 45 osp
– Maaseutuyhteisöjen kehittäminen 45 osp
– Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttaminen 45 osp
– Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 45 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Erikoisammattitutkinto on yleensä tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta. Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinnossa on hyötyä asiantuntijatason osaamisesta korkeakoulutuksen puolelta.

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena työlämäpainotteisesti koulutus- tai oppisopimuksella. Opiskelija etsii itse tähän tarvittavan työpaikan, jossa hän pääsee työskentelemään kehittämishankkeen parissa. Työpaikkaohjaajalta saatava ohjaus ja tuki on tärkeä osa opintoja. Opiskelijan osaamista täydennetään henkilökohtaistamisen mukaisesti määritetyllä tarvittavalla osaamisen hankkimisella verkko-oppimista hyödyntäen.

K: Tarvitseeko työpaikan olla maatilalta?
V: Ei tarvitse. Ei tarvitse liittyä mitenkään maatalouteen.

K: Miten näytöt toteutetaan?
V: Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti Teams-yhteydellä. Opiskelija kokoaa näyttöön osaamisportfolion. Kokoamisen käsikirjana on hyvä käyttää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia ja edetä niiden mukaan.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin