Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ratsastuksenohjaajan suuntautumisopintoihin on hyvä olla jo aloittamisvaiheessa riittävä ratsastustaito.

Ratsastuksenohjaaja on hevosalan moniosaaja. Koulutuksen aikana opit ratsastamaan paremmin erilaisia hevosia, pitämään turvallisia ja erilaisia asiakasryhmiä kehittäviä ratsastustunteja. Tietosi ja taitosi ovat uusimman tiedon pohjalle rakennettuja. Osaat suunnitella ja toteuttaa hevosten hoidon kokonaisuuden kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kehityt opintojen aikana entistäkin paremmaksi asiakaspalvelijaksi ja verkostoitujaksi.
Opintojen lopuksi pystyt ratsastamaan kouluratsastusta tasolla HeA, esteratsastusta tasolla 105 cm, hyppäämään 80 cm maastoesteitä. Osaat myös ohjata ratsastusta tasolla HeB ja 80cm, sekä vetää maastoryhmiä. Lisäksi pystyt työskentelemään vastuullisena ohjaajana ja hevostenhoitajana ratsastuskoulussa, tai omassa yrityksessä.
Hevostalouden perustutkinnon suorittanut ratsastuksenohjaaja saa SRL:n myöntämän kansainvälisen ratsastuksenopettajan työpassin (kansainvälinen taso I). Tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin ulkomaillekin, ja jo koulun aikana voit suorittaa opintoja ulkomailla.

Koulutuksen sisältö

• Hevosten päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen 10 osp
• Hevostalouden perustehtävissä toimiminen 20 osp
• Hevosten liikunnasta huolehtiminen 20 osp
• Hevosten kuljettaminen 5 osp
• Hevosalan yrityksessä toimiminen 10 osp
• Ratsastuksenohjaajana toimiminen 30 osp
• Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen 30 osp
• Valinnainen tutkinnonosa 20 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

2,5-3 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat

Opiskelu on maksutonta alle 20-vuotiaille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.

Muuta huomioitavaa

Ratsastuksenohjaajan koulutus on antoisa, mutta vaatii jo aloitusvaiheessa riittävän ratsastustaidon ja hevoskokemuksen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisenkehittymissuunnitelma.
Opinnot voidaan toteuttaa lähiopintoina koulun oppimisympäristöissä tai monimuotoisesti opiskellen alan työpaikoilla. Hingunniemessä ratsastuksenohjaajaksi opiskeleva ratsastaa ja kilpailee koulun hevosilla, ja pääsee harjoittelemaan ohjaustaitoja pitämällä tunteja vertaisryhmilleen.
Työpaikan opiskelija hankkii itse. Työpaikaksi soveltuu talliyritys, jossa opiskelija pääsee mahdollisimman monipuolisesti harjoittelemaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksia.
Työpaikka voi vaihtua opintojen aikana opiskelijan tarpeiden mukaan. Työpaikalta pitää löytyä hevosia, joiden taso riittää ohjaajan tutkintovaatimukseen HeA, 105cm ja 80cm maastoesteet. Työpaikalla pitää myös olla ratsastustuntitoimintaa riittävästi.
Oppilaitoksella on mahdollisuus majoittua opintojen aikana https://ysao.fi/opiskelu-ysaolla/majoitusvaraus-hingunniemi

K: Voinko ottaa mukaan oman hevosen?
V: Oman hevosen voi ottaa mukaan. Lähijaksoille tuleva opiskelija varaa tallipaikan osoitteessa: https://ysao.fi/tuote/vierastallipaikka-hingunniemi/#main
Päiväopiskelija voi mahdollisesti saada maksullisen tallipaikan ratsutallista. Tiedustelut ammatinohjaajilta puh. 0400 793139.

K: Miten koululta pääsee kulkemaan asuntolalle?
V: Asuntolalle on järjestetty koulun puolesta kyyditykset.

K: Millainen ratsastustaito ohjaajaksi haluavalla pitäisi olla jo hakuvaiheessa?
V: Ratsastustaito pitäisi olla mielellään HeB ja estetaso 80cm.

K: Saako asuntolalle ottaa oman lemmikin?
V: Tällä hetkellä lemmikin ottaminen asuntolalle ei ole sallittua.

K: Kuinka usein on lähijaksoja, jos opiskelen pääasiassa työpaikalla?
V: Lähijaksojen määrä suunnitellaan Hoksin yhteydessä. Pakollisia tutkinnonosia voi opiskella osittain verkossa. Ratsastuksenohjaajan suuntautumisopinnoissa lähijaksoja on yleensä 5 x 5pv.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin