Hakijapalvelut

palvelevat kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa.

Palvelemme:
ma – to klo 9–15
pe klo 9 – 14

hakijapalvelut@ysao.fi tai puh. 040 4811 400

Ajanvaraus hakijapalveluihin

Voit varata ajan Teamsillä tai puhelimitse tapahtuvaan hakuneuvontaan tästä linkistä.

Требования к знанию языка

Язык обучения в YSAO – преимущественно финский. Заявитель должен иметь достаточные знания финского языка, чтобы иметь возможность учиться и работать в своей сфере образования. Вы можете увидеть требования к знанию языка для конкретной профессии в информации об образовании.

Оценка языковых навыков

Если родной язык заявителя не финский, заявитель будет направлен на тестирование, определяющее уровень знания языка. Заявитель также может показать свои языковые навыки, предоставив следующие сертификаты:

 • свидетельство об окончании основного образования (9 классов), полученное на финском языке (также свидетельство об окончании основного образования для взрослых)
 • свидетельство об окончании полного образования (лицей), полученное на финском языке
 • свидетельство о базовом профессиональном образовании, полученное на финском языке (профессиональный колледж)
 • свидетельство о сдаче теста среднего уровня (keskitaso) по финскому языку, полученное на общеязыковых экзаменах (YKI тест) на уровне навыков, требуемых для подачи заявления (срок действия свидетельства 3 года) Подробная информация на сайте Управления образования.
 • свидетельство об интеграционном обучении (срок действия свидетельства 3 года)

Проведение теста на знание языка и его срок действия

Языковой тест проходит удаленно (Teams). Когда ваше заявление будет рассмотрено, вы получите инструкции по записи на тестирование. Тест занимает около 60 минут. Срок действия результата сданного языкового теста по направлениям YSAO составляет 6 месяцев. Мы не рассматриваем новые заявления, если с момента предыдущего языкового теста прошло менее 6 месяцев.

Если во время обучения будет замечено, что языковые навыки студента недостаточны для получения образования, несмотря на предоставленные им сертификаты, цель обучения может быть изменена на получение части образования.

Языковые навыки также могут подвергаться проверке во время учебы.

Hakeutuminen

Näin haet opiskelijaksi jatkuvassa haussa:

 • Etsi sinua kiinnostava koulutus Koulutuskalenterista
 • Tutustu koulutuksen sisältöön, aikatauluihin ja valintaperusteisiin
 • Täytä hakemus huolellisesti. Jatkuvan haun opiskelijavalinnassa hakijat pisteytetään hakulomakkeella annettujen sekä mahdollisten hakemusliitteiden tietojen perusteella.

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Opiskelijavalinta

Ilmoitamme jatkuvan haun opiskelijavalinnasta hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa sinua palvelee Hakijapalvelut

Kielitaitovaatimukset


YSAOlla opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi. Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito, että pystyy opiskelemaan ja työskentelemään kyseisellä koulutusalalla. Tutkintokohtaiset kielitaitovaatimukset näet koulutuksen tiedoista.

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija ohjataan kielitaidon testaukseen. Hakija voi osoittaa kielitaitonsa myös seuraavilla todistuksilla:

 • suomen kielellä suoritetun perusopetuksen päättötodistus (myös aikuisten perusopetuksen päättötodistus)
 • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus tai ylioppilastutkintotodistus
 • todistus suomen kielellä suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta
 • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason todistus hakukohteen edellyttämällä taitotasaolla (korkeintaan 3 vuotta vanha). Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.
 • kotoutumiskoulutuksen todistus (korkeintaan 3 vuotta vanha)

Kielitaitotestin toteutus ja voimassaoloaika

Kielitesti tapahtuu etäyhteydellä (Teams). Kun hakemuksesi on käsittelyssä, saat ohjeet testiajan varaamiseen. Testi kestää noin 60 minuuttia. Suoritetun kielitaitotestin tuloksen voimassaoloaika YSAOn hakukohteisiin on 6 kuukautta. Emme käsittele uutta hakemusta, mikäli edellisestä kielitestistä on alle 6 kuukautta.

Jos opintojen aikana huomataan, että opiskelijan kielitaito ei tukitoimista tai todistuksista huolimatta riitä tutkinnon suorittamiseen, voidaan opintojen tavoite muuttaa tutkinnon osien suorittamiseksi. Kielitaitoa voidaan tarkistaa myös opintojen aikana.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Joissain tutkinnoissa on kuitenkin terveydentilavaatimukset, joiden tarkoituksena on turvata työelämän ja opiskeluympäristön turvallisuus. Nämä terveydentilavaatimukset on säädetty SORA-laissa. SORA-lyhenne tulee sanoista ratkaisuja soveltumattomuuteen.


SORA-säädökset koskevat niitä hakijoita, joiden opiskeluihin ja myöhemmin ammattiin sisältyy

 • alaikäisen turvallisuutta,
 • potilas- tai asiakasturvallisuutta tai
 • liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

SORA-tutkinnot YSAOlla ovat muun muassa:

 • Rakennusalan perustutkinto; maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Kuljetusalan ammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään ajokorttiotteen.

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto ja ammattitutkinto
 • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Näissä tutkinnoissa pyydämme sinua esittämään rikostaustaotteen.

Huomioithan, että ajokortti- tai rikostaustaote tarkistetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen yhteydessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ote on tarkastettu.

Mikäli sinulla on kysyttävää alakohtaisista terveydentilavaatimuksista, ota yhteys Hakijapalveluihin.

Lisätietoja SORA-lainsäädännöstä ja hakijan terveydentilavaatimuksista Opetushallituksen sivuilta

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. Mikäli opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi saattanut estää hänen valintansa opiskelijaksi, opiskeluoikeus voidaan perua.

Jatkuvan haun valintaperusteet

Jatkuvan haun valintaperusteet.

Jatkuvan haun opiskelijavalinta tehdään hakemuksessa annettujen tietojen sekä tarvittaessa suomen kielen kielitestin perusteella. Täytäthän siis hakemuksesi huolellisesti ja toimitat pyydetyt liitteet.

Ohessa kerrottujen yleisten valintaperusteiden lisäksi voi olla myös koulutuskohtaisia valintaperusteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi täysi-ikäisyys, tietty ajokorttiluokka tai alan työkokemus. Mahdolliset koulutuskohtaiset valintaperusteet löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Perustutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot/taidot
 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa

Huomioithan, että oppilaitoksella on oikeus käyttää harkintaa, jos hakijalla on jo paikka toisen asteen oppilaitoksessa.

Perustutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden, onko hakijalla aiempaa perustutkintoa, tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelijaksi hakeutumisen edellytyksenä ovat:

 • hakukohteen edellyttämä riittävä kielitaito
 • sora-säännöksen mukaiset terveydentilavaatimukset tietyissä tutkinnoissa
 • hakukohdekohtaisesti määritelty riittävä pohjaosaaminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin hakijat pisteytetään oheisten valintaperusteiden mukaisesti:

 • koulutustarve: Arvioidaan hakijan tarvetta koulutukselle huomioiden hakijan tarve laajentaa osaamistaan tai opiskella uutta osaamisalaa.
 • motivaatio: Arvioidaan hakijan tavoitteita ja motivaatiota alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.
 • aiemmin hankittu osaaminen: Arvioidaan hakijan alaan liittyvää aiempaa osaamista ja työkokemusta sekä muuta mahdollista työkokemusta.
 • näiden lisäksi saattaa olla hakukohdekohtaisia valintaperusteita, jotka on kerrottu tarkemmin koulutuksen tiedoissa

Hakemuksen käsittely

Jos hakemaasi koulutukseen on määritelty hakuaika, otamme yhteyttä hakijaan 2 viikon kuluessa siitä, kun koulutuksen hakeutumisaika umpeutuu. Mikäli koulutuksessa ei ole määriteltyä hakuaikaa, otamme yhteyttä 2 viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Otamme yhteyttä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelimitse.

Hakijapalvelut

Mikäli sinulla on kysyttävää valintaperusteista tai muuten hakeutumiseen liittyen, hakijapalvelumme auttavat sinua mielellään.

Täydennyskoulutuksia hyvinvointialueen työntekijöille Ylä-Savossa

Käsi pitää kiinni graafisesta sydänkäyräviivasta.

Tervehdys Ylä-Savon alueella työskentelevä hyvinvointialueen työntekijä!

Tälle sivustolle on koottu teille sopivia maksuttomia oppisopimuksella toteutettavia täydennyskoulutuksia. Kaikkiin koulutuksiin hakeutuminen kätevästi saman linkin kautta, paina sinistä täytä oppisopimus hakulomake nappia. Mikäli on tarvetta ryhmämuotoiselle koulutukselle tai täsmäosaamisen hankkimiselle, niin varaa aika yhteiselle koulutussuunnittelulle Katja Turuselta.

Toteutamme koulutuksen joko itse tai kumppanioppilaitoksen kanssa. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, keskustellaan ja kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto.

Lisätietoja koulutuksista, YSAOn oppisopimuspalvelut:

Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen p. 040 1778 599. antti.ronkainen@ysao.fi
Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Täydennyskoulutuksia ikääntyneiden palveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto
• ikääntyvän ihmisen palveluohjaaja
• muistihoitaja
• ikävalmentaja
• saattohoitaja

Koulutuksiin on jatkuva haku, eli pääset aloittamaan opinnot juuri Sinulle sopivana ajankohtana.

Täydennyskoulutuksia kuntoutuspalveluissa ja perhepalveluissa työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, vaihtoehtoina verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia vammaispalveluissa työskenteleville:

Osaamisalaopinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
• vammaistyön osaamisala. Ole yhteydessä YSAOn oppisopimuspalveluihin, kartoitetaan Sinun tarpeisiisi sopiva toteutusmuoto ja kumppanioppilaitos.

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus, kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Täydennyskoulutuksia sosiaalityön tehtävissä työskenteleville:

Kuntoutus- tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
työvalmentaja

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Autisminkirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp, Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus, vaihtoehtoina: verkko- tai lähiopetustoteutukset. Kumppanioppilaitokset Spesia, tai Stepbystep

Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen.

Täydennyskoulutuksia Esihenkilöille & johtajille:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Lyhytkoulutuksia
Potkua esihenkilötyöhön
Henkilöstötyö

Myynnin ja markkinoinnin koulutukset:
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Jatkuva haku.

Liiketoiminnan ammattitutkinto
Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, jatkuva haku!

Eikö edellä kuvatuista koulutuksista löytynyt Sinun tarpeisiisi sopivaa koulutusta? Ei hätää! Ole yhteydessä, niin kartoitamme koulutustarpeesi ja etsimme Sinulle sopivan koulutuksen.

Koulutuspäällikkö Katja Turunen p. 0400 793 365. katja.turunen@ysao.fi

Основной набор

Interior decoration with work outfit.

Трудовая жизнь ждет вас – Профессиональное образование – самый быстрый путь к трудовой жизни!
В основном наборе вы можете подать заявку на обучение непосредственно, чтобы стать профессионалом, или, если вы все еще ищете собственный путь к трудовой жизни, вы можете подать заявку на получение степени в рамках подготовительного образования (TUVA).

В YSAO мы предлагаем вам получить профессиональную базовую степень в наших кампусах. С нами вы можете получить десятки степеней в самых разных областях. Ваше обучение будет структурировано точно в соответствие с вашими потребностями и целями. Обучение осуществляется как в помещении учебного заведения так и в режиме онлайн-обучения через eYSAO.

Основной набор однозначно для тех, у кого еще нет законченного профессионального образования после базового образования, lukio или ammattikorkeakoulu.
Языковые навыки

Согласно европейским стандартам, для получения полной степени бакалавра требуется уровень B1.1. уровень.

Однако вы можете подать заявку на обучение в YSAO, даже если ваши языковые навыки ниже B1, если предполагается, что у вас есть навыки для изучения языка до уровня B1.1. во время учебы.

На этапе подачи заявки все кандидаты, не имеющие сертификата об изучении финского языка на уровне, необходимом для профессиональной сферы, проходят тестирование. Даже если у заявителя есть сертификат, мы можем провести языковой тест по своему усмотрению. Первый тест проводится в Teams, где мы проверяем речь и понимание речи кандидата. В зависимости от ситуации заявителя он все равно может пройти тест на знание текста в профессиональном колледже YSAO, прежде чем будет принято решение об отборе студентов.

Стоит отметить, что приглашения как на языковой тест, так и на отборочное собеседование поступают в порядке обработки, и время ожидания может быть длительным.

Вы можете подать заявку на обучение, заполнив ссылку на электронную заявку. Если у заявителя нет финского личного идентификационного номера, рекомендуется указать в заявлении дату рождения под иностранным личным идентификационным номером.

Если человек уже находится в Финляндии и ему не нужен, например, вид на жительство на основании учебы, то можно изучать финский язык на интеграционном обучении в качестве клиента бюро TE или муниципального испытательного срока.

Основной набор – срок подачи заявки 20.2 – 19.3.2024, заявка подается через Opintopolku.fi

Обращайтесь, если вам нужна помощь в подаче заявления!
Вы так же можете позвонить нам в будние дни с 8:00 до 16:00 по телефону 040 4811 400 или отправить электронное письмо по адресу hakuinfo@ysao.fi

В основном наборе так же можно подать заявку на получение степени по подготовительному обучению (TUVA)
Вы можете принять участие в подготовительном обучении к получению степени (TUVA), если вы еще не уверены, какую специальность вы бы хотели изучать. В ходе обучения вы сможете уточнить свои планы дальнейшего обучения, повысить свои оценки в базовом образовании и изучить части высшего и среднего образования. Для вас будет составлен персональный план обучения, исходя из ваших готовности и целей.

Дискреционный отбор
Дискреционный отбор применяется в профессиональном образовании и старших классах средней школы, когда ваш школьный аттестат не может сравниться с эквивалентным финским аттестатом. Вы так же можете подать заявку на дискреционный отбор, если у вас есть особая причина, по которой вас следует учитывать в дополнение к отбору баллов.

Выбор студента
Результат отбора вы получите не раньше 13 июня 2024г. Сообщите нам о принятии места обучения не позднее 27 июня 2024г. Бронирование действительно до 16 августа 2024 года. Обратите внимание, что прием в качестве студента является условным до тех пор, пока организатор образования не проверит школьные аттестаты и, при необходимости, медицинские справки.
Совет образования отправит письмо не раньше 13 июня 2023 года. В письме будет указан ваш балл и ваше место в альтернативных программах для каждого курса обучения, на который вы подали заявку.
В письме содержатся инструкции, как действовать, если вы хотите обжаловать решение об отборе студентов. Чтобы подать апелляцию, вам необходимо запросить обжалуемое письменное решение учебного заведения и приложить его к апелляции. Отправьте жалобу в администрацию региона не позднее 14 дней после получения решения по совместному заявлению образовательного учреждения.

 • Hae koulutuksia

Koulutukset

Henkilö istuu penkillä pohtien olisiko jatkuva haku hyvä valinta.

Tutustu tarkemmin koulutuksiin ja tule mukaan!

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Koulutustyyppi

 • Hakutyyppi

 • Järjestämispaikka

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvaa valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa silloin, kun koulutodistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa myös silloin, kun sinulla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä arvioi koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista. Sinut voidaan valita ainoastaan harkintaan perustuvassa valinnassa (ei pisteiden perusteella), jos sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkintaan perustuvan valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkintaan perustuen, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Tee hakemus opintopolussa, toimita harkintaan perustuvan valinnan liitteet sekä opintopolusta tulostettu hakemus oppilaitokseen 28.3.2024 klo 15 mennessä.

Ylä-Savon ammattiopisto, Kirjaamo, PL 30, 74101 Iisalmi kirjaamo@ysao.fi

Voit lähettää YSAOlle luottamuksellisia viestejä, tiedostoja ja liitteitä tietoturvallisesti suojattuna sähköpostina.
Siirry suojatun sähköpostin lähettämiseen tästä. Ohjeet ja linkki turvasähköpostin lähettämiseen löytyvät myös sivulta asiointi ja tietopalvelu.

Liitteitä voivat olla esimerkiksi lääkärinlausunnot, psykologin tai erityisopettajan lausunnot sekä opiskelijan itsensä kirjoittama motivaatiokirje. Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi haluaa hakeutua kyseiselle alalle ja miksi hänet tulisi valita opiskelijaksi

YSAO kutsuu huhtikuussa valintahaastatteluun kaikki ensisijaisesti YSAOlle harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet. Jos hakija ei ole toimittanut motivaatiokirjettä hakemuksen liitteenä, pyydämme ottamaan motivaatiokirjeen mukaan haastatteluun.

Urheiluakatemia

Koripalloilija ja urheiluakatemia opiskelija Matias Nissinen esittelee koripallon hallintaa.

Yhdistä urheilu ja opiskelu

Hanki ammatillinen pätevyys, ja mahdollista onnistuminen omassa urheilulajissasi samanaikaisesti.

Iisalmen seudun urheiluakatemiassa yhdistät kilpaurheilun sekä opiskelun vaivattomasti. Saat
joustavuutta poissaoloihin, jotka johtuvat valmennusleireistä ja kilpailumatkoista. Lisäksi pystyt
sisällyttämään valmentautumista opintoihisi.

Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö


Kuuntele opiskelun ja koripalloilun yhdistäneen Matias Nissisen ajatuksia urheiluakatemiasta.

Haku

Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille on jatkuva haku.

Haku tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ja akatemia voi rajoittaa jonkin verran opiskelijan muuta
valinnaisuutta. Esimerkiksi useamman tutkinnon suorittavat MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua
urheiluakatemiaan vaihtojaksojen aikana. Kysy rajoituksista lisää oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.

Peruskoululaisten hakuaika lukuvuodelle sama kuin yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukuvuoden alussa.

Palauta täytetty hakulomake opinto-ohjaajalle. Valmennusjaos suorittaa valinnan.

Mukana olevat oppilaitokset

 • Juhani Ahon koulu (9. luokat)
 • Lyseontien koulu, Sonkajärvi (9. luokat)
 • Vieremän Kirkonkylän koulu (9. luokat)
 • Iisalmen lyseo
 • Sonkajärven lukio
 • Vieremän lukio
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savon ammattiopisto, Iisalmi
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Valintakriteerit

 1. Sinula tulee olla halu menestyä myös opinnoissa.
 2. Sinun tulee opiskella edellä mainituissa oppilaitoksissa.
 3. Sinun tulee olla urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen. Mikäli jossain joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, valmennusjaos päättää, ketkä akatemiaan hyväksytään. Näissä tapauksissa valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 4. Sinulla tulee olla suositus omalta valmentajaltasi.
 5. Sinulla tulee olla suositus omasta oppilaitoksestasi.
 6. Sinun tulee sitoutua savuttomuuteen (tupakka, sähkötupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.
  Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi toisen asteen MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoituksista saat lisätietoa oman oppilaitoksesi opinto-ohjauksesta.

Joukkue- ja yksilölajit

Voit hakea urheiluakatemiaan yksilö- sekä joukkuelajeissa.

Joukkuelajeissa sinulla on mahdollista saada ohjattua harjoitusta valmentajaopettajan johdolla, mikäli
niihin on riittävä määrä ilmoittautuneita.

Yksilölajeissa toteutat omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.

Lajikohtaisen harjoituksen lisäksi lukuvuosittain järjestetään noin kaksi kertaa yhteisiä luentoja tai
teemaharjoituksia.

Oppilaitoksen toimesta opiskelija saa käyttöönsä akatemiakortin, johon sisältyy uimahallin ja kuntosalin
vapaa käyttö uimahallin aukioloaikoina. Kortti on vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Käytännön ohjeita

 1. Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 2. Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen
  kahdesti päivässä.
 3. Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio
  koordinaattorille. Joukkuelajeissa valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 4. Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana
  koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä
  ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja
  harjoituksen sisältö.
 5. Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen
  harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa
  vain sovittuina harjoitusaikoina.
 6. Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua
  syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on
  selkeitä laiminlyöntejä).
 7. Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana, mutta pääpaino on opiskelussa. Jos
  akatemiatoiminta haittaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja
  valmentajasi kanssa.

Kysy lisää

Jari Hiltunen, koordinaattori
050 517 1437

Jukka Ikonen, opettaja
0400 792 849
jukka.ikonen@ysao.fi

Трудовые отношения

RUSSIAN Трудовые отношения

Профессиональный опыт для трудовой жизни

Трудовой жизни нужны новые профессионалы. Мы предлагаем вам широкий спектр возможностей для обучения и совершенствования своих профессиональных навыков, независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем или сотрудником компании.

Предложение по обучению навыкам трудовой жизни охватывает обучение бизнесу, менеджменту и предпринимательству, общее для всех отраслей, а также углубленные профессиональные навыки и опыт централизованно для конкретных отраслей и рабочих мест.

Мы предлагаем отраслевое обучение и получение специальности для выполнения задач в области управления недвижимостью и объектов недвижимости, образования, обучения и руководства, тренера на рабочем месте и руководителя на производстве.

Мы обеспечиваем развитие профессиональных компетенций, например, при приеме на работу нового сотрудника, при обучении существующего персонала и при приобретении совершенно новой профессии.

Кроме этого, мы предлагаем краткосрочные тренинги, адаптированные к потребностям вас и вашей компании.

Тренинги проходят в разных учебных средах, а онлайн-обучение позволяет учиться без привязки ко времени и месту. Мы проводим обучение с помощью лучших преподавателей и экспертов в своей области, чтобы навыки трудовых отношений были на высшем уровне и в вашей компании.

Если вы и ваша компания хотите добиться успеха в будущем, свяжитесь с нами, мы найдем решение. Навыки трудовой жизни очень важны для нас.

Контакты

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Технологии

RUSSIAN Требуются специалисты в области технологий

Требуются специалисты в области технологий

Мы предлагаем вам широкий спектр возможностей для изучения технологий и получения в дальнейшем работы в компаниях технологической отрасли. Области специализации включают машиностроение и технологии производства, электротехнику и автоматизацию, а также информационные и коммуникационные технологии. В технологической отрасли только в Финляндии занято почти 320 000 человек, и эта отрасль также является наиболее важным экспортным сектором Финляндии. Технологические компании работают на международных рынках, что гарантирует хорошие возможности для работы на международном уровне и за границей.

В течение следующих десяти лет технологической отрасли потребуется 130 000 новых специалистов, что означает около 13 000 вакансий в год. Хотели бы вы стать одним из них?

Если у вас есть интерес к растущей отрасли будущего, к специальности в области технологий и желание найти работу, обучение в области технологий в YSAO предлагает хорошие возможности для этого. Вас интересует робототехника или автоматизация, или вы хотите, чтобы в вашей работе остался след от вложенного вами труда, или вы мечтаете работать в сфере обслуживания клиентов? У нас есть решение для этого, вы можете стать механизатором, электромонтажником, специалистом по ИТ-поддержке, сварщиком или кем-либо еще. Да, возможности и альтернативы есть, специальности в области технологий востребованы!

Обучение в области технологий всегда основано на трудовой жизни, и к этой области с несколькими компаниями были адаптированы различные возможности обучения, такие как путь Ponsse, среда обучения Pok или индивидуальная среда обучения в центре бизнес-поселка Виеремя.

Машиностроение и технологии производства

У вас есть интерес к металлургии?

При обучении в этой области вы можете получить квалификацию сварщика листового металла, механизатора или монтажника машин.

Вам не нужно сразу знать, какую профессию вы хотели бы получить, так как в начале вашего обу-чения будут изучены все варианты, и после этого вы сможете пойти по интересующему вас пути!

После получения квалификации в области машиностроения и технологий производства вы будете владеть всеми современными технологиями производства и сможете точно измерять произво-димую вами продукцию или работать в области сборки, установки и обслуживания механических машин. Ваше рабочее место будет находиться в современной промышленной среде, где робото-техника и автоматизация являются частью повседневной жизни.

Попробуйте специальности в сфере машиностроения и технологий производства!

Эта отрасль походит для всех. Достаточно искреннего интереса к металлургии!
Наличие опыта работы не требуется. Зарегистрируйтесь на экскурсию по этой отрасли, организо-ванную проектом «YTYÄ!». Продолжительность экскурсии может быть от нескольких часов до це-лых дней.

Электротехника и автоматизация

Рабочие задачи и рабочие места в этой сфере постоянно меняются, то есть вы можете работать в чистой промышленной среде в качестве монтажника распределительного устройства или с элек-трооборудованием транспортных средств. При обучении в YSAO учебные программы также вклю-чают обучение в учебной среде POKE, где вы можете начать работать в компании прямо в начале учебы. Если вы заинтересованы в том, чтобы делать что-то руками, и вам нужна разнообразная работа, отрасль электротехники и автоматизации будет для вас правильным выбором.

Информационные и коммуникационные технологии

Для вас компьютеры «свое дело» и вы хотите работать над развитием технологий? Вы будете ра-ботать в сфере информационных технологий, устанавливая, обслуживая или программируя раз-личное компьютерное и телекоммуникационное оборудование, или работать в службе поддерж-ки компании, не забывая о различных задачах, связанных с продажами. Готовы ли вы принять но-вые вызовы и идти в ногу со временем в постоянно развивающемся мире информационных тех-нологий?

Поступайте к нам и изучайте разностороннюю и интересную техническую профессию на практике. В этой области отличные возможности для трудоустройства.

Ознакомьтесь с учебными программами и подавайте заявление!

Контакты

Miika Vaarasuo
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Строительство

RUSSIAN Строительство, Заметная работа, сильные навыки.

Заметная работа, сильные навыки

Если вы профессионал в области строительства, результат вашей работы будет так же разнообразен, как и ее выполнение. Он долговечный, привлекательный и функциональный, и все это опирается на правильные навыки в области строительства.

Строительные навыки ценятся на рабочих местах и на стройплощадке. В отрасли ценятся многопрофильные умения и навыки сотрудничества. Вы сможете работать над разнообразными задачами и будете иметь возможность двигаться вперед в соответствии со своими интересами. Вы сможете углубить уже приобретенные знания или расширить свои навыки, что позволит вам работать над более разнообразными задачами и понимать общую картину.

Откройте для себя множество возможностей в строительной отрасли!

Контакты

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Специалист в сфере услуг

RUSSIAN Специалист в сфере услуг, в ресторане Oppimestari.

Обслуживание клиентов и умелые руки

В отраслях сферы услуг имеется возможность развивать свои навыки в сфере услуг разносторонним и индивидуальным образом. В YSAO отрасли сферы услуг включают уход за волосами и косметику, услуги по уборке объектов недвижимости, а также секторы продуктов питания, общественного питания и природы.

Присоединяйтесь к веселой группе в сфере услуг!

Пищевая промышленность

Финские продукты питания известны во всем мире своей чистотой и качеством. В этой отрасли ценится здоровое питание и высококачественное сырье с упором на местные продукты.

Для приготовления еды, напитков и деликатесов требуется широкий круг специалистов. Пищевая промышленность предлагает разнообразную работу в области технологий и мастерства ручной работы, а также возможности реализовать и развивать себя в качестве работника, предпринимателя и эксперта. 

В YSAO некоторые учебные программы реализованы в цифровой форме с использованием среды обучения itslearning. Учеба включает в себя изучение различных технологий, навыков ручной работы и обслуживания клиентов в собственной пекарне учебного заведения, учебных кухнях и кафе-магазине Eväsmestari. В пищевой промышленности имеются разнообразные возможности для обучения в трудовой жизни. В нашем регионе есть много пищевых предприятий, больших и малых, где студенты учатся в реальных ситуациях, и это обеспечивает лучшие предпосылки для трудовой жизни.

Парикмахерские и индустрия красоты

Услуги по уходу за волосами и косметикой способствуют красоте, здоровью и благополучию людей. Они могут укрепить самооценку человека, которая имеет центральное значение для социального функционирования человека, принятия самого себя и приверженности своей собственной культуре. Важнейшим инструментом профессионала в индустрии красоты является его личность, которая излучает высокую самооценку, позитивное отношение к жизни, контроль над своей жизнью и внутреннюю профессиональную этику. Специалисты по уходу за волосами и косметике ориентированы на оказание услуг и готовы к сотрудничеству, они честны и креативны, активны и готовы к инновациям.

В YSAO некоторые занятия проходят в форме онлайн-обучения в учебной среде itslearning, а практические профессиональные навыки изучаются путем работы под руководством на практике. Студенты в области ухода за волосами и красоты приобретают профессиональные навыки, работая с клиентами на своей работе и в собственном парикмахерском салоне YSAO в кампусе Тяхтиниеми.

Природа

Вам нравится быть на открытом воздухе? Вас вдохновляет возможность использования даров природы в качестве продуктов питания или оздоровительных продуктов? Вам нравится создавать своими руками изделия ручной работы из природных материалов? Учебные программы в природной сфере могут быть вашим призванием!

В рамках учебных программ в природной сфере можно развивать существующую природоохранную компанию или создать собственную компанию. Из учебных программ вы получите идеи и советы по развитию деятельности в области природы. Вы можете улучшить свои навыки и возможности трудоустройства в природном секторе разными способами.

Будьте изобретательны и инновативны, потому что тогда вы добьетесь чего-то уникального.

Услуги по поддержанию чистоты

Вы активны, инициативны и готовы помогать? Если вы связываете себя с этими чертами, то вашу будущую профессию можно найти в сфере услуг по поддержанию чистоты.

В клининговой отрасли работают профессионалы для решения широкого круга задач в сфере услуг. Задачи в этой отрасли включают задачи, связанные с чистотой, здоровьем и безопасностью различных сред. В клининговой отрасли студенты учатся проводить обслуживание и базовую уборку с использованием современных методов, машин и чистящих средств в различных рабочих условиях. Кроме этого, в YSAO имеется возможность развивать широкий спектр навыков в этой области.

Некоторые занятия проходят в форме онлайн-обучения в обучающей среде itslearning, но практические профессиональные навыки изучаются путем выполнения работы под наблюдением на практике. Учебные программы в клининговой отрасли сосредоточены на обучении на рабочем месте, а демонстрационные работы проводятся в ходе выполнения задач из реальной трудовой жизни.

Общественное питание

Растет популярность туризма на короткие расстояния и местной еды, а также растет спрос на рабочую силу в сфере общественных услуг. В сфере общественного питания мы работаем с людьми, обслуживая клиентов в будни и праздники. Эта работа является значимой и полезной командной работой. В командах профессионалы самостоятельно выполняют свою работу. В этой отрасли в игру вступают мастерство и творчество. В YSAO некоторые учебные программы реализованы в цифровой форме с использованием среды обучения itslearning. В сфере общественного питания у студентов есть возможность печатать на 3D-принтере уникальные лакомства из шоколада и других ингредиентов.

Практическое обучение проходит в различных учебных средах на рабочих местах, а также в собственной среде YSAO, соответствующей трудовой жизни: на учебных кухнях, в ресторане Oppimestari и в кафе-магазине Eväsmestari. Разнообразные возможности обучения дают студентам лучшие предпосылки для трудовой жизни.

Контакты

Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Специальность в области природных ресурсов

RUSSIAN Специальность в области природных ресурсов

Получение образования в области природных ресурсов в YSAO предлагает вам широкий спектр возможностей для изучения этой специальности и получения работы в области природных ресурсов.

Наш посвященный коневодству кампус Хингунниеми в Киурувеси и сельскохозяйственный и животноводческий кампус в Пелтониеми, Иисалми, предлагают прекрасные возможности и учебные фермы, совсем как настоящие.

Наши обширные связи с компаниями в этой области на национальном и международном уровнях позволяет нам индивидуально развивать наш профессиональный опыт в этой области. Сектор природных ресурсов становится все более значимым сектором будущего, и знания наших студентов в области природных ресурсов ценятся также рубежом.

Коневодство

Вам нравятся лошади?
Если ваш ответ да, то вам точно понравится учиться у нас!

В коневодческой отрасли напрямую занято более 15 000 профессионалов в Финляндии.

Ваш путь к тому, чтобы стать профессионалом в области коневодства, начинается с получения базового образования, в рамках которого, помимо основных навыков, вы будете специализироваться на различных профессиональных навыках, таких как уход за лошадьми, инструктор по обслуживанию лошадей или инструктор по верховой езде.

Профессионал в области коневодства должен обладать навыками, которые вы получите, получив профессиональное образование в области коневодства. Когда вы пройдете это обучение, вы сможете заботиться о благополучии своих лошадей, безопасно обращаться с ними и работать в качестве наемного работника или предпринимателя в любом бизнесе отрасли. В зависимости от области специализации, вы будете работать в качестве поставщика услуг по разведению лошадей или вспомогательных услуг, тренерами по верховой езде, заниматься обучением и подготовкой беговых лошадей, подковкой лошадей, производством снаряжения для лошадей, массажем лошадей или обучением верховой езде.

Если вы хотите продолжить свою карьеру в качестве хозяина конюшни, мастера по изготовлению подков, менеджера коневодства или инструктора по верховой езде, вам следует углубить свои навыки и знания в рамках специализированного профессионального образования в области коневодства. Специальность в области природных ресурсов и полученное в этой области образование гарантируют хорошие возможности в трудовой жизни.

Сельское хозяйство и животноводство

Ответь на зов сельской местности — смотри рассказы об обучении!

Новейшие технологии, забота о животных и профессия мечты! Видео показывает, как Элиас и Йенни увлеклись индустрией природных ресурсов и как технологии и забота о животных отражаются в их повседневной жизни.

Технологии, используемые в образовательный программах по сельскому хозяйству и животноводству, сокращают личный труд и углеродный след, а также дают работникам время обращать больше внимания на животных и их благополучии.

Будущие специалисты в сельскохозяйственном секторе изучают основы в ходе подготовки сельских предпринимателей или животноводов. Сельский предприниматель, получивший специальность в области экономики сельского хозяйства, может работать на различных сельских предприятиях.

Сельский предприниматель, получивший специальность в области сельскохозяйственной техники, способен выполнять работы, связанные с технологией производства. По своему выбору он может работать сельским предпринимателем, подрядчиком по сельскохозяйственной технике, предпринимателем в ремонтной мастерской, предпринимателем в области биоэнергетики или наемным работником, может заниматься торговлей сельскохозяйственными товарами и выполнять различные задачи по обслуживанию ферм.

Животновод, получивший образование в области ухода за животными, может ухаживать за животными и заниматься их выращиванием в различных компаниях по уходу за животными. Он обладает обширными базовыми знаниями о жизнедеятельности животных, питании, здравоохранении и наследственности. Животновод может учредить животноводческую компанию или работать в качестве зоотехника на ферме, в качестве заместителя, в парке домашних животных, в зоопарке, в научно-исследовательских институтах, в ветеринарных клиниках и в других компаниях по животноводству. В области ухода за животными можно специализироваться на уходе и благополучии сельскохозяйственных животных и/или мелких животных.

Получивший специальность в области сельского хозяйства обладает сильными профессиональными навыками, необходимыми для работы в сельскохозяйственном секторе. В рамках профессионального образования в области сельского хозяйства вы можете выбрать следующие области квалификации: агрологистика, заместитель сельскохозяйственного работника, сельскохозяйственные технологии, пчеловодство, уход за копытами, уход за сельскохозяйственными животными или управление фермой.

Лицо, получившее специализированное профессиональное образование в области сельского хозяйства, обладает разнообразными и всесторонними навыками для работы в аграрной сфере на различных производственных, проектных, консультационных, экспертных, руководящих и управленческих должностях.

Лицо, получившее профессиональное образование в сфере ухода за животными, может специализироваться в области ухода за животными, продажи животных, дрессировки животных, стрижки животных, массажа собак или клинического ухода. Профессионал в этой области может работать как независимый предприниматель или как сотрудник компании, работающей в этой области.

Лицо, получившее профессиональное образование в сфере ухода за животными со специализацией дрессировка животных, может заниматься дрессировкой животных в качестве индивидуального предпринимателя или работника предприятия, оказывающего услуги, связанные с дрессировкой или поведением животных. В рамках необязательной части обучения дрессировщик животных может специализироваться на разработке ухода за животными в зоопарке или на проблемном поведении животных, работать в качестве консультанта по поведению животных или в качестве дрессировщика или тренера для рабочих или соревновательных животных.

Ознакомьтесь с кампусом Пелтониеми!

Интерес к работе с животными, в сельской местности и на природе предлагает вам почти безграничные возможности для развития и саморазвития. Если вы считаете важным действовать ответственно и заботиться о благополучии животных, сектор природных ресурсов будет для вас правильным выбором.

Ознакомьтесь с учебными программами и подавайте заявление!

Контакты

Hingunniemi
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Peltoniemi
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Логистика

RUSSIAN Логистика.

Разнообразная логистика

Квалификация в сфере логистики у нас включает следующие области специализации: логистика, земляные работы и транспортные средства. Работа в сфере логистики и земляных работ имеет важное значение и создает разнообразные услуги для общества.

Перемещение людей и грузов требует эффективной и универсальной логистики. Различные направления земляных работ обеспечивают жизненно важную инфраструктуру для общества. Специалисты по транспортным средствам следят за тем, чтобы постоянно растущий парк транспортных средств находился в надлежащем техническом состоянии, а перевозки и транспорт нормально функционировали. В последнее время автомобильная промышленность переживает бурный рост и изменения, например постоянно растет количество электромобилей. Для выполнения работ в области транспортных средств необходимы знание увлекательных технологий и навыки обслуживания.

В будущем от различных специалистов в области логистики потребуется широкий спектр профессиональных, языковых и компьютерных навыков. Сфера деятельности разнообразная и ответственная. Большой частью повседневной жизни является обслуживание клиентов.

Логистическая отрасль

Товары и люди всегда находятся в движении, поэтому для специалистов сфере логистики найдется работа сейчас и в будущем. В сфере логистики выполняются работы, связанные с перевозкой грузов и людей.

При прохождении базового профессионального образования в области логистики вы можете учиться на водителя автомобиля, водителя автобуса или водителя автопоезда. Водитель автомобиля или автопоезда контролирует погрузку и разгрузку своего автомобиля
во всех условиях перевозки, в соответствии с правилами, безопасным, экономичным и экологически безопасным способом. После обучения вы также сможете работать на различных складах или терминалах, например водителем погрузчика.

В качестве водителя автобуса вы можете работать в разнообразной и ориентированной на людей профессии в сфере обслуживания, где важной частью работы являются безопасность и навыки обслуживания клиентов. Работа водителя автобуса разнообразна, и задачи могут варьироваться от местных до междугородних перевозок. Вашей работой также могут быть заказные рейсы и служебные перевозки.

Получить профессиональное образование в области транспорта можно у нас в YSAO. Области специализации могут включать пассажирские перевозки, перевозки в лесной промышленности или грузовые перевозки.

Последующее образование в области логистики

Отрасль логистики предлагает несколько различных вариантов последующего образования. Получаемые в университете прикладных наук специальности в сфере логистики можно найти в основном в области технологий, транспорта и делового администрирования. Специализированная профессиональная квалификация преподавателя дорожного движения также является одним из способов работы на транспорте.

Специализация по транспортным средствам

Специалист по транспортным средствам отвечает за незамедлительное выполнение технического обслуживания автомобиля, устранение неполадок и ремонт. В качестве автомеханика у вас будет опыт механического ремонта автомобилей. В качестве механика-диагноста ваше основное внимание будет уделено знанию электрических систем автомобиля. В качестве механика коммунального транспорта вы будете специализироваться на разнообразных системах более тяжелых транспортных средств.

После окончания обучения вы сможете работать в сфере ремонта, технического обслуживания и устранения неполадок транспортных средств. Для квалифицированных специалистов всегда есть вакансии в автосалонах, ремонтных мастерских, на заправочных станциях или в транспортных компаниях.

Профессия механика требует хорошего знания техники, умения решать широкий круг задач и желания работать как самостоятельно, так и в команде. Разнообразные задачи варьируются от диагностики неисправностей до обслуживания клиентов и вы научитесь использовать современное оборудование для мастерских.

Если вы любите делать что-то своими руками, стремитесь узнавать новое и хотите работать в области быстро развивающихся технологиях, может это ваша будущая специальность?

Земляные работы

Земляные работы – разнообразная и интересная сферой деятельности. В настоящее время земляные работы также известны как инфраструктурный сектор. В этом контексте под инфраструктурой понимается техническая инфраструктура, включая транспортные сети, железнодорожные сети, системы водоснабжения и конструкции основания зданий. В отрасли земляных работ на различных строительных и ремонтных работах занято сейчас и будет занято в будущем большое количество людей. Отрасль также нуждается в большом количестве руководителей и специалистов. В этой сфере вы будете постоянно иметь дело с новой, интересной и сложной работой, и будете постоянно учиться новому.

У нас в YSAO отрасль земляных работ можно изучать в Иисалми, в Тойвала в районе Сиилинярви и в регионе Йоэнсуу в Липери, а также в рамках дистанционного обучения.

В зависимости от ваших интересов и навыков вы можете получить базовое образование в области строительства, профессиональное образование или специализированное профессиональное образование в области земляных работ, а также пройти различные курсы повышения квалификации.

В рамках базового образования в области строительства вы будете учиться на оператора строительной техники, в рамках профессионального образования или специализированного профессионального образования на специалиста в сфере строительства.

Вы заинтересовались строительной отраслью? Вы хотите выполнять конкретную работу там, где будут видны результаты вашей работы? Ознакомьтесь с учебными программами и подавайте заявление!

Контакты

Jani Pitkänen
0400 793 191
jani.pitkanen@ysao.fi

Обучение в регионе

RUSSIAN Обучение в регионе.

Сделайте свое время учебы незабываемым

Стук твоих уверенных шагов отдается эхом. Ты поправляешь одежду и проверяешь, застегнуты ли молнии. Других ты еще не видишь, но слышимые впереди разные звуки смешиваются. Удары, металлический стук, жужжание. Они готовят тебя к тому, что ждет за углом. Ты делаешь глубокий вдох и берешь инструмент. Запах заставляет тебя улыбнуться. Теперь твое время действовать.

При заинтересованном отношении можно попасть на разные работы и совершенно в разные сферы. Вас к ним ведет одна вещь, и это правильные навыки. Вы получите их от нас, да еще так, чтобы учиться было весело!

Учиться — это не просто сидеть за партой или слушать лекции, глядя в экран компьютера. Самый главный урок для вас заключается в практической работе. Вы сразу получите представление о рабочих задачах, инструментах и ​​возможностях. Обширная сеть сотрудничества с предприятиями даст вам варианты, которые можно пройти и найти то направление, которое поддерживает вашу жизнь и интересы. У нас есть для вас инструменты и преподаватели, а также кураторы.

Чем бы заняться, кроме учебы?

Поддержание энтузиазма, забота о самочувствии и усвоение новых вещей требуют чего-то, что сбалансирует вашу повседневную жизнь. Окуните пальцы в краску, попотейте как следует или произведите разными способами звук. Существует широкий спектр значимых вещей, которыми можно заняться в спорте, искусстве и культуре. Активные клубы, общества, организации и курсы готовы приветствовать новых членов.

А может, вместо самореализации вы хотите сосредоточиться на роли зрителя? На спортивных площадках можно посмотреть захватывающие футбольные матчи, в ледовом дворце увидеть резких игроков, на художественных выставках или концертах погрузиться в мир настроений и историй. С бодрым настроением вы обязательно найдете общество для дискуссий на пляжах и на рынке. Если вы тоскуете по потрескиванию костра, отправляйтесь к многочисленным навесам для отдыха и на маршруты для пеших прогулок.

Там будет чем заняться, независимо от того, любите ли вы путешествовать в одиночку или ищете другие заинтересованные команды и группы. Для большинства подходящим образом социальных людей подходит промежуточный вариант. Может быть, есть смысл пойти одному или может взять с собой друга.

По пешеходным и велосипедным маршрутам вы сможете передвигаться без труда. Стиль свободный; вы можете просто любоваться пейзажем или наслаждаться ритмом, который улучшит вашу физическую форму и заставит попотеть. Зимой в этом районе можно найти многочисленные горнолыжные склоны и лыжные трассы, не говоря уже о скоростных санных горках.

Богатство идей в YSAO

YSAO поддерживает увлечения, хорошее самочувствие и самореализацию наряду с учебой. Осенью и весной вы можете попробовать свои силы в баскетболе, бадминтоне и футболе на многофункциональной арене во дворе YSAO в Санкариниеми, и круглый год в спортивном зале. В тренажерном зале качается боксерская груша, гремит железо, шумят гребной и беговой тренажеры. Приходите и посмотрите сами, какое еще оборудование и инвентарь вы можете использовать для поддержания и даже улучшения своей физической формы.

Если ритм у вас в крови или вы хотите научиться музицировать, вы можете взяться за барабанную палочку, микрофон или гитару в помещениях для музыкальной группы колледжа. Сотрудники часто просят группы выступать на различных мероприятиях, так что опыт выступлений наработается! Эти мероприятия организуются в течение года, например, воспитателями и командой, ответственной за хорошее самочувствие.

Вы также сможете часто реализовывать себя в искусстве и творчестве на организуемых для студентов мероприятиях и различных конкурсах. Или вы можете продемонстрировать свое мастерство в рамках проектов колледжа. Студенты-сварщики листового металла спроектировали и изготовили рождественские украшения, механизаторы сделали подсвечники и ремесленники музыкальные инструменты. Не говоря уже о вкусных предложениях в исполнении студентов пекарей-кондитеров и поваров, о вызывающих вздох восхищения прическах студентов-парикмахеров, и образцах мастерства триммеров животных.

Креативность можно найти в любой сфере, если вы просто хотите показать это тем, что вы делаете! Идеи принимаются всегда. Это также будет развивать и разнообразить вашу учебу.

Дорога ведет туда, дорога ведет сюда

Если у вас возникнет неожиданное желание отправиться в более крупные города, такие как Куопио, Оулу и Каяни, то они находятся недалеко. На эти расстояния от Иисалми можно легко добраться на поезде или автобусе, а также на машине. И самое главное, вы так же быстро вернетесь в объятия Верхнего Саво!

Регион развивается общими усилиями, при широком сотрудничестве, поэтому ваш вклад также приветствуется. Вы можете подать заявку на участие в открытых проектах организаций или городских проектах или придумать что-то совершенно новое. Мы заботимся о своих людях и настолько гостеприимны, что уезжать не захочется.

Обучение иммигрантов

RUSSIAN Обучение иммигрантов.

Обучайтесь профессии

Профессиональный колледж Верхнего Саво или YSAO — это учебное заведение, в котором обучают профессии. Мы поможем вам подобрать подходящее обучение. Вы можете пройти все обучение или его часть. Если у вас есть работа, вы можете пройти все обучение или его часть на оплачиваемой работе, т. е. в рамках стажировки.

На этапе подачи заявления мы выясним ваши языковые навыки.

Во время обучения вы можете изучать финский язык, необходимый вам в вашей профессии.

В начале вашего обучения мы составим план того, каким образом вы можете освоить навыки, необходимые в профессии. Для нас важно, чтобы вы обучились профессии и могли работать на той работе, которая вам подходит.

Контакты

Ханнеле Юнтунен
куратор/ студенты-иммигранты
0400 792 860
hannele.juntunen@ysao.fi

Treenikaista (Тренировочная полоса)

В рамках Treenikaista вы сможете практиковать учебные навыки, которые помогут вам в учебе на профессию. Это учебные курсы, которые поддерживают готовность к учебе или учебные курсы OPVA.

На Treenikaista можно изучать, например, финский язык, необходимый для профессии, и компьютерные навыки.

В рамках Treenikaista вы будете учиться в небольшой группе и получите персональную поддержку и руководство.

Вы можете начать свое обучение на Treenikaista или вы можете прийти в Treenikaista во время вашего профессионального обучения.

Контактная информация Treenikaista

Вы можете получить помощь от Treenikaista по всем вопросам, связанным с учебой.
Консультационный пункт Treenikaista находится в кампусе Тяхтиниеми и открыт каждый понедельник, вторник и пятницу с 8:00 до 15:00.

TUVA или подготовительное обучение для подготовки к обучению на получение квалификации

Если вы еще не знаете, что хотите изучать, или вы не получили место для учебы, вы можете подать заявление на обучение в TUVA.

Обучение в TUVA длится около года. Во время него вы сможете практиковаться в своих учебных навыках и получить информацию о том, какие у вас есть варианты обучения.

Вы можете изучать финский язык. Вы познакомитесь с разными профессиями и учебными программами.

Для вас будет составлен учебный план. Вы можете изучать необходимые вам навыки в гимназии или профессиональном училище.

Если во время обучения в TUVA вы получите место для учебы, вы можете прервать обучение в TUVA и перейти к обучению на получение квалификации.

Краткосрочные курсы и обучение для получения сертификатов

В YSAO вы можете пройти краткосрочные учебные программы и обучение для получения сертификатов.

Подготовка к обучению на получение специальности – TUVA

RUSSIAN Подготовка к обучению на получение специальности, TUVA.

Подготовительное обучение к обучению на получение специальности предназначено для лиц в возрасте обязательного образования, а также лиц без среднего образования, нуждающихся в подготовительном образовании.

Цели TUVA

Целью подготовительного обучения к обучению на получение специальности является подготовка учащегося к подаче заявления на поступление в гимназию или профессиональное образование, уточнение планов учащегося в отношении последующего образования и трудовой жизни, а также укрепление предпосылок учащегося для завершения учебной программы гимназии с получением права на получение высшего образование или профессионального образования. Цель обучения также состоит в том, чтобы поддержать выбор учащимся последующего образования и карьеры, а также помочь учащемуся определить свои сильные стороны и интересы и построить различные варианты учебы и трудовой жизни. При обучении в рамках TUVA оценки базового образования могут быть повышены, если это необходимо для получения желаемого места обучения.

Объем и структура учебных программ

Максимальная продолжительность обучения в TUVA составляет 38 недель. Учеба студента основывается на общей для всех части программы обучения «Учеба и профориентация» и как минимум двух частях программы обучения по выбору. Индивидуальная программа обучения студента строится в соответствии с его целями и потребностями в компетенциях. В этом случае время начала обучения также является гибким в зависимости от потребностей студента.

Формирование обучения на специальность

Общая для всех часть обучения:

 • Навыки обучения и планирования карьеры (2-10 недель)

Части обучения по выбору, из которых студент завершает не менее двух:

 • Укрепление базовых навыков (1-30 недель)
 • Учеба в рамках профессионального образования и подготовка к ней (1-30 недель)
 • Учеба в гимназии и подготовка к ней (1-30 недель)
 • Повседневные навыки и социальная интеграция (1-20 недель)
 • Навыки трудовой жизни и обучение в трудовой жизни (1-20 недель)
 • Программы обучения по выбору (1-10 недель)

Различные направления обучения TUVA в профессиональном колледже Верхнего Саво

 1. Укрепление базовых навыков и навыков трудовой жизни.
 2. Знакомство с гимназией и повышение оценок в базовом образовании.
 3. Знакомство со сферой профессионального обучения.
 4. Путь спортсмена TUVA (сочетание целенаправленной спортивной подготовки и подготовки к получению профессионального образования).

Руководство учащимися в TUVA

Учащиеся в рамках обязательного образования (начиная с 8/2021) имеют более обширные формы поддержки, чем раньше, например поддержку школьных поездок и учебные материалы. Тем не менее, все студенты, получающие профессиональное образование получают хорошую поддержку от YSAO как в связанных с учебой социальных услугах, предоставляемых учебным заведением, так и в социальных и медицинских услугах. Всем студентам TUVA также предлагается место для проживания в общежитиях YSAO в Иисалми или Киурувеси.

Проблемы и препятствия на пути к обучению могут возникнуть у каждого. Студенты YSAO поддерживаются на разных этапах обучения мероприятиями в соответствии с программой Путь заботы и различными службами поддержки. План поддержания учебного процесса более подробно описывает общественные и индивидуальные формы поддержки учебного процесса. Ознакомьтесь более подробно с программой Путь заботы в YSAO.

Путь заботы (переходит в Prez, по-фински)

Ознакомьтесь с TUVA на веб-сайте Управления по образованию

Непрерывный набор, новое будущее

RUSSIAN Непрерывный набор.

Вы хотите сменить сферу деятельности, повысить свои профессиональные навыки или иметь новое будущее?

У нас открыт непрерывный набор на все программы обучения. Приходите учиться в любое время. Мы поддерживаем ваше обучение на разных этапах вашей жизни.

Профессиональное образование включает базовое профессиональное образование, профессиональное образование, специализированное профессиональное образование, а также подготовительное образование TUVA для подготовки к обучению на получение степени. Кроме этого, вы можете дополнить свои навыки краткосрочными учебными программами и обучением для получения сертификатов. Вы можете подавать заявления на все эти программы по гибкому графику круглый год, непрерывный набор открыт всегда!

Кто может подать заявление?

• Вы хотите получить базовое профессиональное образование, профессиональное или специализированное профессиональное образование или пройти части образования.
• Вы хотите получить подготовительное образование TUVA для подготовки к обучению на получение степени.
• Вы хотите получить профессиональное образование в рамках обучения со стажировкой.
• Вы ранее закончили общеобразовательную школу, получили среднее или высшее образование.
• Вы приобрели навыки в трудовой жизни.

Знакомство с отраслью и образованием

Хотели бы вы познакомиться со сферой деятельности и обучением, прежде чем подавать заявление на обучение? Это возможно!

можно спланировать свое персональное ознакомление, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. При желании вы сможете ознакомиться с одной или несколькими программами обучения, и под руководством добраться до практической сути вопроса.

Служба поддержки
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно выбора профессии или подачи заявления, Служба поддержки всегда готова вам помочь.
Не стесняйтесь спрашивать, если вам помощь в подаче заявления.
Вы можете позвонить нам по телефону +358 40 4811 400 или отправить электронное письмо по адресу hakijapalvelut@ysao.fi

Мы предлагаем 164 варианта профессионального образования!

Ознакомьтесь с нашим предложением образовательных программ, а также с предложением по профессиональному обучению. Не стесняйтесь обращаться к нам, и мы поможем вам начать.

Выберите свое направление и заполните форму заявления. Мы свяжемся с вами в течение двух недель после получения вашего заявления.

Иисалми
Kristiina Hartikainen
050 472 0373
kristiina.hartikainen@ysao.fi

Киурувеси
Jenna Hartojoki
050 530 8280
jenna.hartojoki@ysao.fi

Иисалми
Päivi Kallionpää
040 177 8538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Поступающим

RUSSIAN Поступающим снимок

Трудовая жизнь ждет вас

Вы хотите получить профессиональную квалификацию в определенной области или углубить уже приобретенные навыки? Может быть, вы хотите научиться чему-то совершенно новому или даже не знаете, какой будет ваша будущая профессия? На нашем сайте вы найдете различные возможности и способы обучения. Ваше обучение может проходить на рабочем месте, в виде электронного обучения через eYSAO и в учебном заведении. С помощью нескольких кампусов мы предлагаем множество возможностей для абитуриентов!

После того, как вы подадите заявление на обучение, мы разработаем для вас план обучения, план развития личных компетенций (HOKS). Мы учтем уже имеющиеся у вас навыки, а также вашу жизненную ситуацию и время. Если в вашей повседневной жизни уже хватает дел, вы можете совмещать учебу с другими делами в качестве второго занятия.

А если вы мечтаете начать свой бизнес или уже являетесь активным предпринимателем, вы можете получить у нас много знаний и навыков для поддержки своей деятельности, а также для налаживания связей и поиска партнеров. Возможности и методы обучения для заявителя постоянно развиваются вместе с компаниями в регионе.

Так что не ждите, найдите свой собственный путь и погружайтесь в опыт, который станет возможен благодаря профессии!

Поиск квалификации и учебных программ

Вы ищете свою отрасль?

Познакомьтесь с областями обучения


Непрерывный набор

У нас постоянно открыт прием заявлений на обучение. Приходите учиться в любое время. Мы поддерживаем ваше обучение на разных этапах вашей жизни.

Профессиональное образование включает базовое профессиональное образование, профессиональное образование, специализированное профессиональное образование, а также подготовительное образование TUVA для подготовки к обучению на получение степени. Кроме этого, вы можете дополнить свои навыки краткосрочными учебными программами и обучением для получения сертификатов. Вы можете подавать заявления на все эти программы по гибкому графику круглый год!


Учебное руководство

Учебное руководство постоянно будет вашей поддержкой. Каждый студент YSAO имеет право на индивидуальное и качественное руководство учебным процессом на всех этапах обучения.

Yrittäjälle

Oppisopimusopiskelija.

Yrittäjän oppisopimus

Niin aloittava kuin kokemusta kerännyt yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella. Voit suorittaa oman ammattialasi tutkinnon tai täydentää aikaisempaa koulutustasi suorittamalla vain yhden tutkinnon osan. Vaihtoehtoina on myös muu ammatillinen lisäkoulutus sekä yrittäjyyteen liittyvät tutkinnot.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen. Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.
Oppisopimusopiskelu laajentaa verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yrittäjänä osaamista ja yritystoimintaa.

Milloin yrittäjän oppisopimus soveltuu sinulle?

 • yritys on juuri perustettu
 • tarve kehittää ja laajentaa yrityksesi palveluita ja liiketoimintaa
 • haluat vahvistaa yrittäjyysosaamistasi
 • tarvitset tukea yrityksen ostamiseen, myymiseen tai sukupolvenvaihdokseen
 • haluat päivittää ammatillista substanssiosaamistasi

Opiskele ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto!
Tutustu tutkintoihin eperusteet.fi -sivulta.
tutkintolista (tieto tulossa)

Oppisopimuskoulutuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen tutkintokoulutukseen osallistumisen osalta voi hakea korvausta koulutuksenjärjestäjältä opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus). Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä. Etuuksista sovitaan oppisopimuksen solmimistilaisuudessa.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan periä opiskelijalta maksuja. Koulutuksen järjestäjä päättää perittävistä maksuista.

Yrittäjän tutkintovaihtoehdot

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:
• yrittäjyyden ammattitutkinto
• johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ammattialaan painottuvat tutkinnot
Yli 160 vaihtoehtoa:
• perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto

Edellytykset yrittäjän oppisopimukselle

Yrittäjän oppisopimus on mahdollista, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • yritysmuoto Tmi, Oy, Osuuskunnan jäsen itsenäisenä yrittäjänä, AY, KY
 • YEl- tai MYEL – vakuutettu
 • yritykselläsi y-tunnus
 • yrityksessäsi on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • työtä yrittäjänä oman yrityksessä min. 25 h/ viikko sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • työpaikkaohjaajaksi (mentoriksi) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muuton työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Mentori- yrittäjäopiskelijan työpaikkaohjaaja

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori, toinen yrittäjä. Mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin mentoriksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla kuin yrittäjä. Apuna mentorihaussa voi käyttää valtakunnallista mentoripankkia.

Mentoroinnin käytänteet

Oppisopimusopiskelija hankkii itselleen sopivan mentorin itse sekä vastaa opintojen aikaisesta yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tavoitteellisia tapaamisia suositellaan pidettävän 4-6 viikon välein. Yhteydenpitoa voidaan pitää mentorin kanssa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.
Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Tutustu mentoripankin mentoreihin.

Yritykselle

Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki työssään suurtalouskeittiössä.

Oppisopimus ja työnantaja – rekrytoi ja kouluta henkilöstöä


Oletko rekrytoimassa uutta henkilöstöä tai tarvitseeko olemassa oleva henkilöstösi lisäkoulutusta uusiin työtehtäviin? Oppisopimuksella voi kouluttaa hyvistä tyypeistä erinomaisia työntekijöitä tai tehdä henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla, saat yrityksenne tarpeisiin sopivinta osaamista nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Olemassa olevan henkilöstön kouluttaminen oppisopimuksella on investointi tulevaan, sillä koulutetut ja osaavat työntekijät auttavat yritystäsi menestymään.

 • valittavana kaikki toisen asteen tutkinnot – yli 160 eri vaihtoehtoa
 • koulutuskokonaisuus suunnitellaan yhdessä YSAOn asiantuntijoiden kanssa
 • kesto määrittyy tavoitteen ja sisällön mukaan ( 4 kk – 3 vuotta)
 • mikäli koulutusta ei ole tarjolla YSAOlla, niin hankimme se toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Tällöin lähi- tai etäopetuksen toteutuspaikkakunta voi olla Ylä-Savon ulkopuolella.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, myös työn avuksi opinto-ohjaajille, ohjaamoille, TE-toimistolle, yritysten edustajille sekä kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Tuet ja korvaukset työnantajalle

Ysao maksaa opetus-ja kulttuuriministeriön korotettua koulutuskorvausta työnantajille, jotka työllistävät oppisopimuksella alle 20-vuotiaan vailla toisen asteen tutkintoa olevan perustutkinto-opiskelijan. Koulutuskorvauksen korotuksella tuetaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä sekä pyritään helpottamaan työnantajien työvoimapulaa.

Korotettua koulutuskorvausta myönnetään oppisopimuksiin ajalla 1.3.—31.12.2024, 250€/kk, lisärahoituksen kokonaissumman verran.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan myös, kun työnantaja työllistää oppisopimuksella tutkinto-opiskelijan kesäksi 2024. Kesäajan lisäkorvauksella pyritään helpottamaan työnantajien loma-ajan sijaisuuksia ja kausityöntekijöiden puutetta sekä lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia saada kesätöitä.

 • koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksen järjestämisestä. Koulutuskorvaus määräytyy opiskelijakohtaisesti, ohjauksen vaativuuden perusteella ja määritellään oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista palkkatukea työttömän työnhakijan kanssa solmittavaan oppisopimukseen TE-palveluista.
 • mahdollista hakea harkinnanvaraista kuntalisää työllistymisen edistämiseksi opiskelijan kotikunnalta.
 • Harkinnanvarainen kuntoutustuki tai -raha, kun työnantaja tekee ammatillisen kuntoutujan kanssa oppisopimuksen. Tuki haetaan vakuutusyhtiöltä tai KELAlta ennen oppisopimuksen aloittamista. Myönteinen päätös on odotettava ennen oppisopimuksen aloittamista.

Kun haluat kouluttaa henkilöstöä oppisopimuksella, toimi näin:

 1. Mieti
  – Millaiselle koulutukselle on tarvetta: tutkinnolle vai tutkinnon osalle tai muulle ammatillista osaamista syventävälle ja täydentävälle koulutukselle?
  – Kuinka moni työntekijä tarvitsee koulutusta?
  – Kuka olisi sopiva työpaikkaohjaaja?
 2. Ole yhteydessä
  Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin Katja Turuseen, katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365 tai suoraan kyseisen tutkinnon YSAOn vastuuohjaajaan.

Mihin oppisopimustyönantajana sitoudut?

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut
• solmimaan vähintään 25 h/vko -työsopimuksen opiskelijan kanssa
• maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen
• nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan
• järjestämään opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä, joissa voi hankkia koulutuksen tavoitteen mukaista osaamista
• huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoks) mukaisiin lähi- tai etäopiskelupäiviin.

Huom! Voit työnantajana päättää alasi työehtosopimusta noudattaen, maksatko opiskelijalle tutkintokoulutuspäiviltä palkkaa. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (päiväraha, perheavustus ja matka- ja majoituskorvaukset), mikäli edellytykset täyttyvät.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet kokonaiskestosta, maksimissaan kuusi kuukautta. Koeajan kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Koeajan jälkeen sopimuksen voi purkaa joko yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Oppisopimusopiskelijan palkkaus

Oppisopimusopiskelija on työntekijä ja hänelle maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Opiskelijalle kuuluvat työntekijän lakisääteiset oikeudet kuten oikeus vuosilomaan, sairasajan palkkaan ja työterveyshuoltoon.

Alle 20-vuotiaiden, ensimmäistä perustutkintoa suorittavien nuorten oppisopimuksiin maksetaan korotettua koulutuskorvausta. Tällä tavoin mahdollistetaan ohjaustyö entistä paremmin. Tuen suuruus on 250 € / kk.

Palkkaus oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvista tutkintokoulutuspäivistä

Työnantaja päättää, maksaako oppisopimusopiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäivistä. (lähi- tai etäopetus päivät) Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa, on opiskelija oikeutettu tältä ajalta opintososiaalisiin etuuksiin. Opintososiaaliset edut määritellään opiskelijakohtaisesti oppisopimuksen solmimisen yhteydessä.

Työttömän työnhakijan palkkaaminen

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa harkinnanvaraista palkkatukea.  TE -toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Oppisopimus ei voi alkaa ennen TE-toimiston päätöstä.   

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.
Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimuksella työllistät kesäksi – koulutat samalla

Kesäoppisopimuksesta hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Kesäoppisopimus voidaan solmia tutkinnon osiin tai sitä pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus on loistava mahdollisuus vauhdittaa opintoja kesätyön avulla!

Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja
 • työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Kysy lisää

Lisätietoa saat YSAOn alakohtaisilta vastuuohjaajilta tai koulutussuunnittelija Antti Ronkaiselta.

Antti Ronkainen
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Opiskelijalle

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Työaika tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja palkkaus tessin mukaan.

Kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta!

Kiinnostaako oppisopimus? Aloita milloin tahansa!
– ota yhteyttä tai käy oppisopimusinfossa.

Oppisopimuksen osapuolet

• Opiskelija
• Työnantaja
• Oppisopimustoimija (järjestää sopimusasiat, maksaa koulutuskorvausta & opintososiaaliset etuudet sekä järjestää opiskelun koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä

• Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka.
• Sinua ohjaa tehtävään soveltuva työpaikkaohjaaja, jonka tulee toimia vastaavissa tehtävissä mitä sinä opiskelet tai omata vastaavat tiedot ja taidot. Hän ohjaa, neuvoo ja opastaa sinua työtehtävissäsi ja perehdyttää työhön.
• Oppisopimukseen kuuluu opiskelua oppilaitoksessa, oppimisympäristöt vaihtelevat suoritettavan tutkinnon mukaan.
• Koulutuspäivien määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (hoksin) laadinnan yhteydessä.
• Oppisopimustoimija toteuttaa oppisopimuksen sopimusjärjestelyistä
yhdessä muiden osapuolten kanssa.
• Oppisopimuskoulutuksen kesto on yksilöllinen- muutamasta viikosta 3 vuoteen.
• Perustutkinnon suorittaminen vie noin 2–3 vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1–1,5 vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet sekä mahdollinen aiemmin hankittu ammattiosaaminen.

Mitä oppisopimusopiskelu maksaa?

• Perustutkinnon opiskelu on aina ilmaista. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta koulutuksen järjestäjä voi periä maksun. Hinnoittelut näkyvät tutkintojen esittelysivujen yhteydessä.

Miten löydän oppisopimuspaikan?

Oppisopimusta varten tarvitaan aina työpaikka, joka sinun tulee löytää itse. Löydät työpaikan olemalla aktiviinen työnhakija. Ennen työnhakua on hyvä miettiä, mikä ala kiinnostaa eniten ja missä haluaisit työskennellä. Tutustu eri aloihin sekä tutkintoihin ePerusteet -sivulla.
Mieti, voisiko jokin aikaisemmista kesä- tai työssäoppimispaikoista tarjota mahdollisuuden oppisopimusopiskeluun. Tee avoin työpaikkahakemus ja kerro halukkuudestasi oppisopimusopiskeluun.

Mitä voit opiskella?

 • Ammatillisen perustutkinnon
 • Ammattitutkinnon
 • Erikoisammattitutkinnon
 • Muuta ammatillista koulutusta

Nämä tutkinnot antavat saman pätevyyden kuin ammattiopisto sekä saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio/ammattiopisto. Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Muu ammatillinen lisäkoulutus on räätälöityä lisäkoulutusta, jonka kesto ja sisältö arvioidaan opiskelijakohtaisesti.

YSAOn oppisopimuspalveluiden kautta onnistuu kaikkien toisen asteen tutkintojen suorittaminen.
Teemme yhteistyötä muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa ja hankimme Sinulle koulutuksen, joka tarjoaa parhaan sisällön ja toteutusmuodon juuri Sinun ja työnantajasi tarpeisiin.

Oppisopimusinfot

Järjestämme oppisopimusinfoja Teamsin kautta.
Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa kaikille, jotka pohtivat uutta koulutusta tai alaa.

Osallistu oppisopimusinfoon ilman ennakkoilmoittautumista. Kerran kuukaudessa, torstai iltapäivisin klo 14- 14.45 seuraavasti:

to 22.8. Liity Teamsiin
to 26.9. Liity Teamsiin
to 31.10. Liity Teamsiin
to 28.11. Liity Teamsiin
to 19. 12. Liity Teamsiin

Oppisopimuskoulutuksena voit opiskella esimerkiksi:

Varastoalan osaajaksi

Logistiikan perustutkinto, sisälogistiikan osaamisala

Työskenteletkö varastoalalla tai kiinnostaako alanvaihto varastopuolen tehtäviin?
Logistiikan perustutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita varastoalan ja sisälogistiikan tehtävistä. Tämä tutkinto on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka työskentelevät jo alalla mutta kaipaavat virallista koulutusta, sekä niille, jotka haluavat työllistyä logistiikan parissa. Koulutus sisältää muun muassa tavaran vastaanoton, säilytyksen ja keräilyn, sekä tavarankäsittelylaitteiden käytön.

Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Lähiopetusta Iisalmessa: n. 2 pv/kk
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. 040 1778 599

Pintakäsittelijäksi metallialalle

Lähde kouluttautumaan oppisopimuksella teollisen pintakäsittelyalan monipuolisiin tehtäviin. Tutkinnon suorituspaikaksi soveltuvat esimerkiksi automaalaamo, jauhemaalaamo tai teollisuuden märkämaalaamo. Teollisen pintakäsittelyn koulutuksesta saat valmiudet työskennellä esimerkiksi metallituotemaalaamossa tai teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Erilaisia tehtäviä voivat olla maalaus, maalauslinjan hoitaminen, ripustelu ja pakkaus, suihkupuhdistus ja muut esikäsittelytyöt.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, teollisen pintakäsittelyn osaamisala
Koulutuksen kesto noin 2 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Koulutusmuotona maksuton ja työelämälähtöinen oppisopimuskoulutus
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Alalla jo toimiville täydennyskoulutuksena
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Koulutuksen kesto noin 1-1,5 vuotta.
Koulutuspäiviä Iisalmessa ja alueen yrityksissä 2pv/kk.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Hoitotyöhön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Koulutuksen kesto noin 2,5 vuotta
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430
Tutustu tutkinnon perusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Hoiva-avustajakoulutus
2 tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
(kasvun ja osallisuuden edistäminen & ikääntyvien osallisuuden edistäminen)
Koulutuksen kesto 9 kk
Huom! Soveltuvuuskoe käytävä ennen koulutuksen alkua. Varaa aika soveltuvuuskokeeseen Suomen psykologikeskuksesta p. 010 219 0430.
Tutustu tutkinnon osiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Katja Turunen katja.turunen@ysao.fi p. 0400 793 365

Kaupan alalle

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Koko tutkinnon opintoaika n.  2- 2,5 vuotta.

Opiskele merkonomiksi täysin verkossa työn ohessa. Liiketoiminnan perustutkinnon verkkokoulutus on suunniteltu niin, että voit opiskella oman aikataulusi mukaan aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Opinnot räätälöidään juuri sinun ja työpaikkasi tarpeisiin!

Liiketoiminnan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä.
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 55 osp
• Asiakaspalvelu 20 osp
• Tuloksellinen toiminta 20 osp
• Työyhteisössä toimiminen 15 osp
Lisäksi opiskelet valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia 90 osp.
Voit lähteä suorittamaan vain yhtä tutkinnon osaa tai koko tutkintoa.
Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.
Kysy lisää! Koulutussuunnittelija Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi p. p. 040 1778 599

Turvallisuusalan perustutkinto

Sinä turvallisuusalan tehtävissä jo toimiva, tai alalle aikova!

Lähde hankkimaan osaamista turvallisuusvalvojan moninaisiin tehtäviin ja suorita turvallisuusalan perustutkinto oppisopimuksella.
Koulutus on suunnattu sinulle joka toimit esim. vanginvartijana, järjestyksenvalvojana tai muissa turvallisuusalan tehtävissä ja sinulta puuttuu alan peruskoulutus.
Koulutuspäivissä pureudutaan mm. turvallisuusvalvojan palvelutehtävään, turvajärjestelmiin, turvallisuusdokumenttien laadintaan. Lisäksi saat vahvistusta häiriö- ja onnettomuustilanteissa varautumiseen ja toimimiseen. Tutkinto antaa valmiudet toimia monipuolisissa turva-alan tehtävissä, niin vartiointialalla kuin viranomaistehtävissä. Tutustu tutkinnonperusteisiin e-perusteet-sivulta.

Turvallisuusalan perustutkintokoulutukseen pääsee mukaan joustavasti kevään 2024 aikana. Koulutuksen kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisenkehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Kesto n. 1,5 vuotta. Koulutuspäivät toteutetaan etänä Teamsissä, n. 4 pv/kk.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hyrian kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen,

Lisätietoja oppisopimuksesta:
Katja Turunen
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Lisätietoja turvallisuusalan tutkinnosta & toteutuksesta:
Kouluttaja Mikko Laakso
050 576 3781
mikko.laakso@hyria.fi


Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tarkentaa opintojen keston ja tutkintokoulutuspäivien määrän. Hoidamme oppisopimuskäytänteet keskitetysti YSAOn kautta.

Kaikkiin tutkintoihin on jatkuva haku!

Oppisopimus nykyisessä työpaikassa

Oppisopimus soveltuu sinulle, joka haluat syventää ja laajentaa osaamistasi nykyisissä työtehtävissäsi tai olet siirtymissä uusiin haasteisiin nykyisen työnantajan palveluksessa ja tarvitset lisäosaamista. Keskustele työnantajasi kanssa koulutusvaihtoehdoista ja ole yhteydessä Ylä-Savon ammattiopiston oppisopimuspalveluihin tai suoraan vastuuohjaajaan oppisopimuskäytänteiden sopimista varten. Mikäli kyseinen koulutuskokokonaisuus ei löydy Ysaon tarjonnasta, hankimme sen sinulle toiselta koulutuksenjärjestäjältä. Ysaon oppisopimuspalvelujenväki kartoittaa ja etsii sopivan koulutuksen puolestasi!

Kerro työnantajallesi
• Työpaikalta nimeltään sinulle työpaikkaohjaaja
• Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa määritellään lähi- ja etäopetuksen sisältö ja määrä sekä koko koulutuksen kesto.
• Koulutuspäivien palkanmaksusta päättää työnantaja, sinä saat opintososiaalisia etuja tarvittaessa
• työntekijänä jatkat työssä normaalisti
• Halutessanne voidaan sopia oppisopimusinfo YSAOn asiantuntijan kanssa
• Sopimusasiakirjat laatii YSAOn vastuuohjaaja

Oppisopimusopiskelija oikeudet ja velvoitteet ja palkkaus

Kun opiskelet oppisopimuksella, sinulla on samat oikeudet kuin muillakin työpaikkasi työsuhteisilla työntekijöillä. Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Sinulle kuuluvat vakuutusturva ja työsuhteeseen kuuluvat edut. Myös velvollisuudet, esimerkiksi työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus, koskevat oppisopimuksella työskentelevää.
Kun opiskelet oppisopimuksella, saat vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja vuosilomaoikeutesi kertyy normaalisti. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Työaika ja tehtävät

Oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtäviä tulee olla keskimäärin 25 tuntia viikossa, jotta opit tutkinnon ammattitaitovaatimuksia riittävästi. Tutkinnon suorittamiseen sisältyvien työtehtävien lisäksi opiskelijalle kuuluu yleensä muitakin työnantajan määräämiä tehtäviä.
Työnantajan täytyy tarjota monipuolisia opiskelemasi alan ja tutkinnon työtehtäviä sekä mahdollisuuden päästä oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin, joita suoritat 1–4 päivänä kuukaudessa oppilaitoksessa, verkossa tai etänä.

Koeaika ja oppisopimuksen purku

Oppisopimukseen kuuluu enintään kuuden kuukauden koeaika, jonka kuluessa työnantaja tai työntekijä voi purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Alle kymmenen kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa koeajan pituus voi olla enintään puolet työsuhteen kokonaiskestosta.
Koeajan jälkeen sopimus on purettavissa joko työnantajan ja opiskelijan yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Työlainsäädäntö

Oppisopimusopiskelija on työlainsäädännön piirissä siinä missä muutkin työntekijät. Löydät lisätietoa työsuhdelainsäädännöstä alasi työehtosopimuksesta, työsuojeluhallinnon aluehallintovirastosta sekä oman alasi työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Opiskelijan palkka ja etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet myös työntekijä. Työnantajasi tulee maksaa sinulle vähintään työehtosopimuksen (TES:sin) mukaista palkkaa. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, olet oikeutettu kohtuulliseen palkkaan.

Palkanmaksu tutkintokoulutuspäiviltä

Tutkintokoulutuspäivien määrä riippuu koulutuksen tavoitteista sekä opiskelijan henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (hoks). Työnantaja päättää itse, maksaako hän opiskelijalle palkkaa tutkintokoulutuspäiviltä. Opiskelija on oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ko. päiviltä.

Opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, tilanteesi mukaan. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.
• päiväraha 15 € /tutkintokoulutuspäivä
• perheavustus 17 € /tutkintokoulutuspäivä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita
• matkakorvaus (jos yli 10 km matka kotoa /oppisopimuspaikasta tutkintokoulutukseen
• majoittumiskorvaus 8 €
Etuudet määritellään oppisopimusta laadittaessa opiskelijakohtaisesti.

Työsuhteessa oleva oppisopimusopiskelija on työntekijä, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin, esim. VR:n opiskelija-alennus tai Kelan opintoetuuksiin.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö, ja työssä tapahtuvan oppimisen sekä onnistumisen kannalta työpaikkaohjaaja on keskeisessä asemassa.

Oppisopimusopiskelijalle sovitaan työpaikkaohjaaja, joka ohjaa opiskelijaa työtehtävissä työpaikalla. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluvat myös työtehtävien suunnittelu sekä opiskelijan ohjaus, palautteen antaminen ja osaamisen edistymisen arviointi. Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilö oppisopimusopiskelun osapuolten välillä.
Työpaikkaohjaajalla on mahdollisuus osallistua YSAOn järjestämään kolmitasoiseen työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka tukee työpaikan uusien työntekijöiden perehdytystä, työssä ohjaamista sekä esimiestyötä. Koulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai Teams-yhteydellä etäkoulutuksena.

Tutustu Ohjaamoon ohjaan.fi -sivulla.

Kesäoppisopimus

Opiskelija – hyödynnä kesätyösi ja vauhdita opintojasi

Kesäoppisopimuksen ajalta saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja saat tehdä tulevaan ammattiisi liittyviä työtehtäviä. Oppisopimuksella hankittu osaaminen nopeuttaa valmistumistasi. Edellytyksenä on, että kesätyöt liittyvät opiskeltavaan alaan ja työpaikalla on mahdollisuus suorittaa tutkinnon edellyttämiä työtehtäviä.
Kesäoppisopimus:

 • määräaikainen työsopimus
 • kesto työpaikan tarpeiden mukaan
 • tessin mukainen palkkaus
 • työaika väh. 25h/vko
 • nimetään työpaikkaohjaaja
 • Työtehtävien tulee olla opiskeltavalta alalta ja tukea opiskelijan tavoitteita
 • työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta perustutkinto-opiskelijoista 100€/kk
 • Työantaja voi tiedustella opiskelijan kotikunnan mahdollista kesätyötukea palkkaukseen
 • YSAOn vastuuohjaaja laatii oppisopimusasiakirjat

Koulutussopimus

Oppisopimusopiskelija.

Työelämässä oppiminen koulutussopimuksella

Opiskelijana voit hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä ja sitä täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Et ole työsuhteessa, jonka takia sinulle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa. Se voidaan tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella ja mittaisena.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.

Koulutussopimuksella voidaan suorittaa tutkinnon osa tai osia tai tutkinnon osaa pienempi kokonaisuus. Sitä voidaan käyttää myös työvoimakoulutuksessa ja vankilaopetuksessa.

Koulutussopimuksen laatii vastuuohjaajasi yhdessä työpaikan vastuuhenkilöiden kanssa. Koulutussopimuksessa määritellään millaiset tavoitteet sinulla on, kun kehität osaamistasi työpaikalla, työtehtäviä tekemällä. Koulutussopimukseen kirjataan myös muun muassa työaika ja sopimuksen kesto sekä kenen vastuulla on sinun ohjaamisesi työpaikalla. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata ne päivät, kun sinun pitää olla koululla teoria-opinnoissa, jos koulutussopimusjakson aikana on teoriaopintojen päiviä. Koulutussopimuksen allekirjoittavat vastuuohjaaja ja työnantaja. Koulutussopimuksen laatimisen jälkeen oppilaitoksella eli YSAOlla on vakuutus työpaikalla järjestettävän koulutuksen ajaksi. Vakuutuksen pitää olla voimassa ennen kuin aloitat työskentelyn, koska muutoin kukaan ei korvaa, jos työjaksolla tapahtuu jotakin vahinkoja tai tapaturmia.

Lue lisää koulutussopimuksesta Opetushallituksen sivulta.

Ilmoita työssäoppimis- tai työpaikasta YSAOn opiskelijalle

Voit ilmoittaa yrityksenne mahdollisuudesta ottaa joko koulutus- tai oppisopimusopiskelija, avoimesta työmahdollisuudesta tai YSAOn henkilökunnan mahdollisuudesta tulla suorittamaan työelämäjaksoa.

Täytä alla oleva lomake ja paikan tiedot julkaistaan YSAOn opiskelijaintrassa.
Tiedot antaessasi, annat luvan paikan julkistamiseen. 

YSAO-POK -yhteistyö

Kaksi sähköasentajaa kokoavat sähkökaappeja YSAO-POK -yhteistyö POK-oppimisympäristössä.

Työelämälähtöistä sähköalan oppimista YSAO-POK oppimisympäristössä.

YSAOn ja POK Oy:n sähkö- ja automaatioalan oppimisympäristö mahdollistaa opiskelijan työelämäkierrot jo opintojen alkuvaiheessa. Oppimisympäristö on kehitetty yhteistyössä EAvenue Oy:n kanssa vuonna 2014 ja nyt yrityskauppojen myötä nimi muuttui YSAO-POK oppimisympäristöksi. POK Oy on sähkönjakeluratkaisuihin erikoistunut yritys.

YSAO-POK -yhteistyö mahdollistaa sen, että oppimisympäristössä opinnot etenevät joustavasti oppilaitoksen työtiloissa tapahtuvan oppimisen ja tehdaskierroissa tehtävien aitojen työtehtävien avulla. Opiskelija saa jo opintojen varhaisessa vaiheessa kosketuksen työelämään turvallisessa ja tarvittaessa tuetussa ympäristössä.

Tehdaskiertojen työpisteistä löytyy aina opiskelijan tasoon sopivat kohteet. Oppimisympäristön tehdaskierrot eivät vähennä muissa yrityksissä tapahtuvaa oppimista. Opiskelijoiden aikainen kosketus työelämään helpottaa ja mahdollistaa oman alan kesätöihin pääsemisen jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Oppimisympäristön laitteet ja opetusvälineet ovat nykyaikaisia ja rakennettu yhteistyössä tavarantoimittajakumppaneiden avulla. YSAO-POK -yhteistyö on tiivistä, POK-oppimisympäristöä kehitetään koko ajan ja opiskelijoita koulutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Olisiko yrityksesi kiinnostunut teknologia-alan yhteistyöstä YSAOn kanssa? Tule mukaan tekemään yhteistyötä kanssamme.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto -koulutus, tutustu!

Löydät lisätietoja POK Oy:stä heidän verkkosivuiltaan.

Kysy lisää!
Jarkko Ruotsalainen
koulutuspäällikkö
040 1778 536
jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

Ponsse-polku

Ponsse-polun koneasentaja asentaa metsäkonetta.

Teknologia-alan huippuosaajaksi Ponsse – YSAO yhteistyöllä

Ponsse-polku mahdollistaa opiskelijalle joustavan opintopolun ja käytännönläheisen ammatillisen tutkinnon. Polusta kiinnostuneet ja siihen valitut opiskelijat aloittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Opinnot etenevät ensimmäisen vuoden tutustumisjakson jälkeen joustavasti ja käytännönläheisesti työssäoppimalla ennalta määritellyissä työpisteissä Ponssen toimipisteillä tai kumppaniyrityksissä. Tutkinnon vaatimat tiedot ja taidot opiskellaan työpaikolla ja siellä suoritetaan myös ammattiosaamisen näytöt. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavan osaamisen. Yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti. Kymmenen vuoden aikana 150 opiskelijaa on suorittanut tutkinnon Ponsse-polulla.

Ponsse-polulle voi hakeutua opiskelemalla YSAOlla kone- ja tuotantotekniikan, sähkö- ja automaatioalan, auto- ja logistiikka-alan tai tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa.

Osaajia Ponsselle

Ponsselle tarvitaan osaajia joustavasti sekä nopeasti. YSAOlla on mahdollisuus tarjota joustavia opintomahdollisuuksia.

Kansainvälisyys Ponsse-polulla

Ponsse-polun kautta on myös mahdollista opiskella ulkomailla. Työpisteitä onkin määritelty esim. Saksassa, Ranskassa, Uruguaissa ja Ruotsissa. Kansainvälisyyspakettiin on lisätty espanjan, ruotsin ja englannin kielen sekä kulttuurin valmennusta, joista opiskelijat ovat saaneet arvosanoja.

Ponsse-polku 10 vuotta

Ponsse Oyj ja Ylä-Savon ammattiopisto juhlistivat perjantaina 3.12.2021 yhteistyötään, Ponsse-polun 10-vuotista taivalta. Yhteistyö Ponssen ja YSAOn kesken varmistaa alalla tarvittavaa osaamista ja sen myötä yrityksen työvoimatarpeisiin vastataan joustavasti ja nopeasti.

Ponsse-polun juhlistamisen yhteydessä YSAO luovutti Ponssen Vieremän metsäkonetehtaalle Mainio koulutustyöpaikka -sertifikaatin, jonka vastaanotti Paula Oksman. Sertifikaatti on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän myöntämä todistus työelämässä tapahtuvan oppimisen laadusta. Se perustuu kumppanuuteen, joka toimii vastavuoroisesti oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteellisuus ja oppimisen kannalta sopivien tehtävien määrittäminen auttavat opintojen etenemisessä. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden nopeamman valmistumisen ja työllistymisen.

Sinua saattaa kiinnostaa esim. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto -koulutus, joka toteutetaan Vieremällä, tutustu!

Lisätietoa hakemisesta ja opiskelusta
Miika Vaarasuo
opettaja
0400 792 832
miika.vaarasuo@ysao.fi

Ammatillinen koulutus

Putkiasentaja tarkistaa ja huoltaa lämmitysjärjestelmiä.

Nopein reitti työelämään

Ammatillinen koulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisäkoulutuksena suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus on mahdollista työurasi eri vaiheissa. Sekä ammatillinen koulutus että lisäkoulutus ovat tutkintoon tähtäävää koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa myös työpaikoilla ja verkko-oppimisympäristöissä.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakeutua perusopetuksen päättövaiheessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku tapahtuu Opintopolun kautta kerran vuodessa.

Voit tulla myös jatkuvan haun kautta opiskelemaan milloin vain, tuemme oppimistasi elämäsi eri vaiheissa.

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutus tukee elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoihin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin.

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suorittaminen kestää yleensä noin kolme vuotta.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Ammattitutkintojen laajuus voi olla 120, 150 tai 180 osaamispistettä. Pääosin ammattitutkinnot ovat 150 osaamispistettä.

Ammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Tutkintojen suorittamiseksi järjestetään myös valmistavaa koulutusta. Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta. Muodollista pohjakoulutusta ei vaadita. Koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen valintaperusteista.

Erikoisammattitutkinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Erikoisammattitutkintojen laajuus voi olla 160, 180 tai 210 osaamispistettä. Pääosin erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä.

Perusopetuksen jälkeen

Kaksi perusopetuksen jälkeen pyöräilemässä olevaa henkilöä katsoo kaukaisuuteen ja pohtii ammatillisia polkujaan.

Maailma on avoin ammattilaiselle

Astelet navetan käytävällä uteliaiden eläinten luokse tai kuljet rakenteilla olevan kerrostalon betonilattioita pitkin viimeistelemään työsi, ehkä siirryt konehallin teipillä rajattuja väyliä pitkin hydrauliikkarobotin luokse tai etenet kirkkaasti valaistun kampaamon pesupisteen luokse.

Mikä ammatti saa sinut näkemään itsesi sen tekijänä? Mikä on se ympäristö, jonka tunnet omaksesi? Toki kaikesta et voi tietää varmaksi, mutta sen vuoksi kannattaa rohkeasti kokeilla. Sitten tiedät. Tutustumalla ja kokeilemalla se oma polku ja ala löytyvät!

Tulevan ammatin parissa voit työskennellä tutuilla kulmilla, kuplivan puheliaiden ihmisten keskuudessa. Tai mikäli mielesi halajaa kauemmaksi, näkemään ja kokemaan miltä maailma näyttää rajojen ulkopuolelle, voi tulevaisuuden ammattisi kuljettaa sinut eri kulttuurien keskuuteen. Perusopetuksen jälkeen oma mielenkiintosi on rajana!

Tutustu vuosittain käynnistyvään yhteishakuun, jota kautta voit hakea opiskelemaan, kun sinulle ei ole perusopetuksen jälkeen suoritettuna ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskelemaan, kun yhteishaku ei ole mahdollista. Jatkuva haku on väylä kaikille hakijoille, myös perusopetuksen jälkeen.

Kiinnostuksena useampi ala ja koulutusvaihtoehdot

Perusopetuksen jälkeen voit suorittaa useamman tutkinnon rinnakkain MAHIS-yhdistelmätutkinnon avulla. Se mahdollistaa lukiokoulutuksen sekä ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen samanaikaisesti tai kahden eri ammatillisen tutkintokoulutuksen suorittamisen. MAHIKSESSA on mukana kahdeksan eri oppilaitosta, joissa voit opiskella.

Alaa ja opiskelutaitoja etsimässä

Voit hakeutua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVAan, mikäli et vielä tiedä mitä haluat opiskella. Tai ehkä haluat selkeyttää suunnitelmiasi tai vahvistaa taitojasi, joka myös onnistuu TUVAn kautta. Kun olet hakenut kokemuksen ja varmuuden TUVAn avulla, voit hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja tähdätä opiskelun mukaan joko ylioppilastutkintoon tai ammatillinen tutkintoon. 

Vahvasti työssä oppimalla

Sinulla on mahdollista opiskella teknologia- tai logistiikka-alaa Ponsse-polun kautta. Lisäksi sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa sinulla on mahdollista päästä oppimaan aitoon POK-oppimisympäristöön.

Oppisopimus

Mies pitää oppisopimuskoulutus kylttiä käsissään.

Oppisopimuksella 164 tutkintovaihtoehtoa

Oppisopimus palvelee monipuolisesti työelämää- niin rekrytointitilanteissa kuin nykyisen henkilöstön täydennyskoulutustarpeissa. Tarjolla kaikki toisen asteen tutkinnot – 164 vaihtoehtoa!

Oppisopimuskoulutus on työssä tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jolloin työnantaja maksaa sinulle palkkaa.

Oppisopimuksella voit kouluttautua uuteen ammattiin tai laajentaa osaamistasi lisäkoulutuksella.

Oppisopimus solmitaan aina määräajaksi ja se perustuu työ- tai virkasuhteeseen. Myös yrittäjänä voit kouluttautua oppisopimuksella.

Lisää tietoa oppisopimuksesta löydät Opetushallituksen sekä Oppisopimus.fi -sivuilta.

Oppisopimusinfot

Järjestämme yleisiä oppisopimusinfoja Teamsin kautta.

Infossa kuulet oppisopimuskoulutuksista sekä niiden käytännön toteutuksista Ylä-Savon alueella. Info sisältää tärkeää ja ajankohtaista oppisopimustietoa. Infot sopivat oppisopimuskoulutusta suunnitteleville opiskelijoille sekä työnantajille, ja soveltuu myös opinto-ohjaajille, opettajille, te-toimistojen & ohjaamoiden henkilöstölle perustietopakettina oppisopimuskoulutuksesta.

Osallistu mukaan, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista, katso ajankohdat täältä!

Kysy lisää oppisopimusasioista!

Antti Ronkainen
koulutussuunnittelija
040 177 8599
antti.ronkainen@ysao.fi

Katja Turunen
koulutuspäällikkö
0400 793 365
katja.turunen@ysao.fi

Työvoimakoulutus

Koneasentaja kytkee liitoksia.

Järjestämme työvoimakoulutusta eri ammattialoilla, tällä sivulla esittelemme juuri nyt haussa olevat työvoimakoulutukset.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Tutustu työvoimakoulutus-valikoimaamme!

Tutkinto Tutkintotyyppi Paikka Huom.
Ajoneuvoalan perustutkinto työvoimakoulutuksena (nro 720288) Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Elintarvikealan perustutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 709674) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Kone- ja tuotantotekniikan jatko- ja täydennyskoulutus (nro 718323) Ei tutkintotavoitetta Iisalmi, Sankariniemi
Kuljetusalan ammattitutkinto, työvoimakoulutuksena (nro 717125) Ammattitutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Maatalousalan perustutkinto (nro 720139), työvoimakoulutuksena Perustutkinto Iisalmi, Peltoniemi
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistöhoidon osaamisala, työvoimakoulutuksena (718748) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Puhtauspalvelualan koulutus, työvoimakoulutuksena (717093) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja (nro 720285) Ammattitutkinto Siilinjärvi, Toivala
Ravintola- ja cateringalan koulutus, työvoimakoulutuksena (717124) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talonrakennusalan koulutus, työvoimakoulutuksena (718384) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
Talotekniikan perustutkintoon valmistava koulutus, putkiasentaja työvoimakoulutuksena (nro 718745) Perustutkinto Iisalmi, Sankariniemi
11 koulutus(ta)

MAHIS-yhdistelmätutkinto

MAHIS-yhdistelmätutkinto ja piirroskuva erilaisista käsistä, jotka ojentavat toisilleen puhekuplia.

Mahdollisuudet mielenkiintosi mukaan

MAHIS-yhdistelmätutkinto on upea vaihtoehto sinulle, joka olet kiinnostunut yhdistämään opiskelussa sekä kädentaitojen että teoria-aineiden opiskelun. Voit valita MAHIKSEN, mikäli sinulla on kaksi unelma-ammattia, jotka haluat oppia.

Monipuoliset valmiudet

Yhdistelmätutkinnon avulla saat monipuoliset valmiudet tulevaisuuden työelämään, jossa tarvitaan monitaitoisia osaajia, sekä jatko-opintoihin niin ammattikorkeakouluun kuin yliopistoon.

Ylä-Savon alueen yhteistyöoppilaitoksissa sinun on mahdollisuus opiskella samanaikaisesti niin lukio- kuin ammatillisia opintoja, jolloin opiskelun aikana sinulla vuorottelevat ammatilliset- ja lukiojaksot. Voit myös opiskella samanaikaisesti kahta eri ammatillista tutkintoa.

Voit valita

Pääkouluksi lukion, jolloin opiskelet koko lukion oppimäärän (150 op) ja ammatillisen perustutkinnon.
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.
• opintojen päättyessä saat lukion päättötodistuksen, ylioppilastutkintotodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon todistuksen.

Pääkouluksi ammattiopiston, joko YSAOn tai SAKKYn Iisalmen yksikön, jolloin opiskelet ammatillisen perustutkinnon ja lukiossa 65 – 88 opintopistettä.
• opiskeluaika on noin kolmesta neljään vuotta.
• opintojen päättyessä saat ammatillisen perustutkinnon todistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

Logistiikka-alalle tai maarakennusalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla YSAO.

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuessa tulee pääkoulun olla SAKKY.

Kaksi ammatillista tutkintoa
• opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oman näköinen, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Jos sinulla on ammattiopisto pääkouluna, sinun ei tarvitse opiskella koko lukion oppimäärää, vaan voit keskittyä niiden aineiden opiskeluun, jotka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa (5 ainetta). Lukiojaksot määräytyvät valintasi mukaisesti.

Kun suunnittelet Mahis-opiskelijaksi hakeutumista, ota ensin yhteyttä Mahis-opinto-ohjaajaan.

Näin haet

Haku MAHIS-opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun kautta. Yhteishaun lisäksi täytä MAHIS-ilmoittautumislomake ja palauta se joko opinto-ohjaajallesi tai postita se lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

MAHIS-opinto-ohjaaja
Ylä-Savon ammattiopisto
PL 30
74101 IISALMI

Lisätietoa

Ritva Ikonen
MAHIS-opinto-ohjaaja
puh. 0400 793 126
ritva.ikonen@ysao.fi

MAHIKSEN mahdollistavat

Lyhytkurssit ja korttikoulutukset

Showing 31–34 of 34 results

Showing 31–34 of 34 results

Koulutushaku

 • Hae koulutuksia

 • Koulutusala

 • Paikkakunta

 • Tutkintotyyppi