Yhdistä urheilu ja opiskelu

Hanki ammatillinen pätevyys, ja mahdollista onnistuminen omassa urheilulajissasi samanaikaisesti.

Iisalmen seudun urheiluakatemiassa yhdistät kilpaurheilun sekä opiskelun vaivattomasti. Saat
joustavuutta poissaoloihin, jotka johtuvat valmennusleireistä ja kilpailumatkoista. Lisäksi pystyt
sisällyttämään valmentautumista opintoihisi.

Tavoitteet

 • Opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen
 • Oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö


Kuuntele opiskelun ja koripalloilun yhdistäneen Matias Nissisen ajatuksia urheiluakatemiasta.

Haku

Urheiluakatemiaan voivat hakea sekä yksilö- että joukkuelajien urheilijat. Ammattiopistojen ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille on jatkuva haku.

Haku tehdään lukuvuodeksi kerrallaan, ja akatemia voi rajoittaa jonkin verran opiskelijan muuta
valinnaisuutta. Esimerkiksi useamman tutkinnon suorittavat MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua
urheiluakatemiaan vaihtojaksojen aikana. Kysy rajoituksista lisää oman oppilaitoksen opinto-ohjauksesta.

Peruskoululaisten hakuaika lukuvuodelle sama kuin yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää hakemuksensa vielä lukuvuoden alussa.

Palauta täytetty hakulomake opinto-ohjaajalle. Valmennusjaos suorittaa valinnan.

Mukana olevat oppilaitokset

 • Juhani Ahon koulu (9. luokat)
 • Lyseontien koulu, Sonkajärvi (9. luokat)
 • Vieremän Kirkonkylän koulu (9. luokat)
 • Iisalmen lyseo
 • Sonkajärven lukio
 • Vieremän lukio
 • Ylä-Savon ammattiopisto
 • Savon ammattiopisto, Iisalmi
 • Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Valintakriteerit

 1. Sinula tulee olla halu menestyä myös opinnoissa.
 2. Sinun tulee opiskella edellä mainituissa oppilaitoksissa.
 3. Sinun tulee olla urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen. Mikäli jossain joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, valmennusjaos päättää, ketkä akatemiaan hyväksytään. Näissä tapauksissa valinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.
 4. Sinulla tulee olla suositus omalta valmentajaltasi.
 5. Sinulla tulee olla suositus omasta oppilaitoksestasi.
 6. Sinun tulee sitoutua savuttomuuteen (tupakka, sähkötupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.
  Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi toisen asteen MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoituksista saat lisätietoa oman oppilaitoksesi opinto-ohjauksesta.

Joukkue- ja yksilölajit

Voit hakea urheiluakatemiaan yksilö- sekä joukkuelajeissa.

Joukkuelajeissa sinulla on mahdollista saada ohjattua harjoitusta valmentajaopettajan johdolla, mikäli
niihin on riittävä määrä ilmoittautuneita.

Yksilölajeissa toteutat omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.

Lajikohtaisen harjoituksen lisäksi lukuvuosittain järjestetään noin kaksi kertaa yhteisiä luentoja tai
teemaharjoituksia.

Oppilaitoksen toimesta opiskelija saa käyttöönsä akatemiakortin, johon sisältyy uimahallin ja kuntosalin
vapaa käyttö uimahallin aukioloaikoina. Kortti on vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Käytännön ohjeita

 1. Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-10, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 2. Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen
  kahdesti päivässä.
 3. Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio
  koordinaattorille. Joukkuelajeissa valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 4. Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana
  koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä
  ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja
  harjoituksen sisältö.
 5. Harjoitukset ovat osa koulun työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen
  harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulun vakuutukset ovat voimassa
  vain sovittuina harjoitusaikoina.
 6. Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua
  syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on
  selkeitä laiminlyöntejä).
 7. Akatemia mahdollistaa valmentautumisen osin kouluaikana, mutta pääpaino on opiskelussa. Jos
  akatemiatoiminta haittaa muuta opiskelua kohtuuttomasti, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi ja
  valmentajasi kanssa.

Kysy lisää

Jari Hiltunen, koordinaattori
050 517 1437

Jukka Ikonen, opettaja
0400 792 849
jukka.ikonen@ysao.fi