Laadunhallinta YSAOlla

Laatu on vaatimuksenmukaisuutta. Laadunhallinta koostuu kaikista niistä toimenpiteistä, joilla saavutamme yhdessä määritellyt tulokset ja tavoitteet sallitun ja hallitun vaihtelun rajoissa.

YSAOssa laadunhallinta on kiinteä osa johtamisjärjestelmää. Johtaminen perustuu kolmeen näkökulmaan: tiedolla johtamiseen, prosessien lean-malliseen vuorovaikutukseen sekä jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Hyödynnämme palautetta

Opiskelijapalautteiden satoa.

Keräämme systemaattisesti palautetta toiminnastamme. Olemme mukana Opetushallituksen hallinnoimissa valtakunnallisissa opiskelija- ja työelämäpalautteissa.

Opiskelijat vastaavat aloituskyselyyn, kun HOKS on ensimmäisen kerran hyväksytty ja päättökyselyyn, kun HOKSissa määritelty osaaminen on saavutettu.

Työpaikkaohjaajilta pyydetään palautetta työpaikkajakson päättymisen jälkeen. Työpaikat saavat palautekyselylinkin kahdesti vuodessa – tammikuussa ja heinäkuussa – jos työpaikalla on edellisen 6 kuukauden aikana ollut koulutus- tai oppisopimuksia.

Saavutimme hienot tulokset vuoden ensimmäisistä työpaikkapalautteista. 85 % työpaikoista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen tapaamme järjestää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Yli 85 % voi suositella oppisopimus- ja koulutussopimusyhteistyötä kanssamme. Tulokset ylittävät valtakunnan keskiarvon.

Vastausaktiivisuus (44,8 %) oli myös selkeästi yli valtakunnallisen tason (17,0 %). Kiitos kaikille työpaikkapalutteeseen vastanneille. Saimme arvokasta palautetta toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Opiskelija- ja työelämäpalautteiden tulokset julkaistaan Opetushallinnon Vipunen tilastopalvelussa:
Aloituskyselyn tuloksiin
Päättökyselyn tuloksiin
Työpaikkaohjaajakyselyn tuloksiin
Työpaikkakyselyn tuloksiin

Lisätietoa valtakunnallisista opiskelijapalautekyselyistä.
Lisätietoa valtakunnallisista työelämäpalautekyselyistä.
Linkit vievät Opetushallituksen verkkosivuille.

Arvioimme toimintaamme

Osallistumme säännöllisesti ulkoisiin arviointeihin, teemme toiminnan itsearviointia ja sisäisiä auditointeja.

Lisätietoa käynnissä olevista ulkoisista arvioinneista ja aiempien arviointien tuloksista löytyy Kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) verkkosivuilta.

Lisätietoa

Teija Strandman
Laatupäällikkö
040 8239913
teija.strandman@ysao.fi