Mukavaa tekemistä opiskelun arkeen

Opiskelijoidemme hyvinvointi, viihtyvyys ja yhteisöllisyys ovat meille tärkeitä. Tule rohkeasti tutustumaan YSAOn opiskelijatoimintaan sekä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin. Ollaan yhdessä hyvinvoivia YSAOlaisia!

YSAOn opiskelijana käytössäsi ovat uusi peliareena ja kuntosali sekä paljon muuta Liikkuvan opiskelun välineistöä. Musiikista kiinnostuneet voivat tutustua bänditilaan ja soittimiin. Taukojen aikana tarjolla on myös erilaista aktiviteettia, kuten leikkimielisiä skabailuja. Lisäksi jokaisella innokkaalla on mahdollisuus päästä mukaan vuosittain järjestettäviin valtakunnallisiin SAKU ry:n kulttuuri- ja urheilukilpailuihin (SAKUstars, SAKUgames).

Tule mukaan tutortoimintaan!

Tutortoiminnalla edistetään opiskeluviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta. Tutortoiminnassa pääset mukaan tapahtumien ja muun yhteisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tällaisia ovat muun muassa aloittavien opiskelijoiden AmisRace-ryhmäytymispäivät, Taitaja9 ja 8-kurkistus sekä Hyvinvointivirtaa-viikko.

Miksi tutoriksi?

Tutortoiminnassa saat uusia kavereita ja hauskaa tekemistä opiskelun ohelle. Tutortoiminnasta saat arvokasta kokemusta tiimityöskentelystä ja ohjaamisesta. Siinä pääset myös kehittämään omia vuorovaikutustaitojasi. Tutortoiminnassa pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi erikoistumalla esimerkiksi digi-, vertais- tai markkinointitutoriksi. Tutorkoulutuksen ja -toiminnan voi liittää osaksi opintoja.

Opiskelijakunnassa eli OPKU:ssa pääset vaikuttamaan

YSAOn opiskelijana kuulut opiskelijakuntaan. YSAOlla toimivat toimipistekohtaiset opiskelijakunnat ja yksi yhteinen opiskelijakunnan hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan syksyisin lukuvuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet edustavat opiskelijoita myös YSAOn päättävissä toimielimissä sekä muissa opiskelijoiden kannalta olennaisissa ryhmissä.

Mitä opiskelijakunnat tekevät?

Opiskelijakunnissa kehitetään opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia ja opiskeluviihtyvyyttä eri tavoin. Opiskelijakunnat ottavat kantaa ja tekevät aloitteita opiskelijoita koskevissa asioissa. Opiskelijakunnille voi myös ehdottaa kehittämisideoita. Opiskelijakunnat toimivat yhteistyössä tutortiimin ja henkilöstön kanssa.