Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle jolla on jo hevosalan perustutkinto tai työelämän kautta hankittuna vastaava ammattitaito.

Hevosjalostus- ja kasvatus koulutus on sinulle, joka haluat lisätä osaamistasi hevosjalostuksesta, tammojen ja varsojen hoidosta sekä varsojen kouluttamisesta. Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle tiedot ja taidot harjoittaa hevoskasvatusta ammattimaisesti joko yrittäjänä, työntekijänä tai yksityisesti. Koulutus antaa mainion mahdollisuuden verkostoitua muiden hevoskasvattajien kanssa. Tämä suosittu koulutus järjestetään jo seisemännettä kertaa. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös työn ohella ja mistä päin Suomea tahansa Teams-etäyhteydellä.

Tutkinnon osa

Hevoskasvatustallin, tammojen ja varsojen hoitaminen

Koulutuksen sisältö

Hevostalouden ammattitutkinnon, hevoskasvatuspalveluiden tuottamisen osaamisalan ammatilliset tutkinnon osat:
– Hevoskasvatustallin, tammojen ja varsojen hoitaminen, 40 osp
– Varsojen opettaminen ja esittäminen, 40 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

15

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Koulutuskohtaiset valintaperusteet

Riittävä hevosalan käytännön osaaminen. Kokemus hevoskasvatuksesta. Motivaatio. Sioutuminen. Riittävä terveys.

Kielitaitovaatimustaso

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Muut mahdolliset kustannukset

Muita mahdollisia kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista, työvälineistä ja viranomaismaksuista.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Koko tutkinnon suorittamiseen vaaditaan myös Hevostalouden ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat:
– Hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen, 25 osp
– Hevosalan yrittäjänä toimiminen, 25 osp
Niiden suorittaminen on mahdollista aloittaa joustavasti kaksi kertaa vuodessa.
Lisäksi vaaditaan 20 osp:n valinnainen tutkinnon osa joka voi olla tutkinnon osa perustutkinnosta tai toisesta ammattitutkinnosta.

K: Voinko opiskella mistä päin Suomea tahansa?
V: Kyllä voit. Kontaktiopetus toteutetaan Teams- etäyhteydellä.

K: Voinko opiskellla työn ohella?
V: Kyllä voit. Opetusta toteutetaan pääosin ilta-aikaan sekä myös n. 1 krt/kk lauantaisin.

K: Miten tutkinnonosien näytöt toteutetaan
V: Näytöt toteutetaan työelämälähtöisesti. Arviointia suoritetaan mm. erilaisten dokumenttien sekä käytännön toimintasi perusteella.
Mahdollisesti tulemme arvioimaan myös paikan päälle tallillesi.

K: Minulla on jo runsaasti kokemusta Hevoskasvatuksesta- onko koulutuksesta silti hyötyä?
V: Koulutus antaa mainion mahdollisuuden ajantasaistaa sekä syventää osaamistasi. Koulutuksessa myös verkostoidut muiden hevoskasvattajien kanssa. Tutkinnon suorittamisen myötä saat virallisen todistuksen ammattitaidostasi. Koulutusta on järjestetty jo yli viisi vuotta. Mukana on ollut monia kokeneita hevoskasvattajia ja he ovat kokeneet koulutuksen hyödylliseksi.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
05.06.2024