Kumppanuussivusto (extranet.ysao.fi) on otettu käyttöön 10.1.2023!

Sivusto on työelämän ja YSAOn yhteinen ympäristö, jossa voi tutustua koulutusten sisältöihin ja saada tukea työelämässä oppimisen edistämiseen. Sivuston kautta voi ilmoittaa työssäoppimis- tai työpaikasta. Siellä työpaikkaohjaajat voivat antaa vinkkejä ja jakaa ajatuksia ohjausarjesta. Materiaaleja voi hyödyntää vapaasti.

Kutsu Kumppanuussivustolle tulee sähköpostitse (lähettäjä Microsoft-kutsut).  Kutsun saa, kun yritykseen on tehty koulutussopimus, oppisopimus tai sopimus työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Kutsu lähetetään työnantajan yhteyshenkilölle sekä työpaikkaohjaajalle, jotka on nimetty sopimuksessa. Kutsu on voinut tulla aiemman sopimuksen laatimisen yhteydessä.

Käyttäjän pitää hyväksyä lähetetty kutsu, jotta hän pääsee sivustolle.

Jos olet jo hyväksynyt kutsun, pääset sivustolle täältä:

Sivuston aiheita ovat

  • Vastuut ja velvollisuudet työssäoppimisen aikana, mm. osapuolten roolit ja vakuutusturva
  • Opiskelijan perehdyttäminen ja ohjaaminen työpaikalla
  • Osaamisen arviointi, näyttöjen toteuttaminen
  • Työelämäpalautteiden kerääminen
  • Yrittäjän mentorointi eli yrittäjän työpaikkaohjaajana toimiminen
  • Työelämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat
  • Ammatillinen koulutus ja YSAO sen järjestäjänä

Kumppanuussivustoa luodaan vaiheittain. Käyttäjä voi vaikuttaa sisältöihin ja materiaaleihin antamalla palautetta. Palautelinkki löytyy Kumppanuussivuston alaosasta.

Ongelmissa, jos et saa kutsua tai linkki on kadonnut, ota yhteyttä helpdesk@ysao.fi p. 040 1800 800

Sivuston sisältöön liittyvissä asioissa ole yhteydessä työelämäkoordinaattori Tarmo Voutilainen tarmo.voutilainen@ysao.fi p.0400 793 187