Koulutus on tarkoitettu vähintään B-ajokortin omaaville henkilöille, joilla on soveltuvuus ja kiinnostus maarakennusalalle. Koulutukseen valittujen tulee täyttää ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset.

Jos sinulla on jo C-kortti, jonka olet suorittanut ennen 10.9.2009 tai jos olet suorittanut C-ajokortin 10.9.2009 jälkeen ja saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksella (140 h tai 280 h), ammattipätevyys tulee olla voimassa koulutuksen alkuun mennessä. Ammattipätevyyden saat voimaan käymällä viisi jatkokoulutuspäivää.

HAKU TE-TOIMISTON KAUTTA kohdasta " Hae koulutukseen". Haku päättyy 22.09.2024!

Rakennusalan perustutkinnossa opiskelet maarakennuskoneenkuljettajaksi. Tavoitteena on antaa ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja maarakennusalasta, joita voit kehittää jatkuvasti. Pystyt toimimaan omatoimisesti, vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyökykyisesti eri toimijoiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan kuljettajana vähintään yhdellä maarakennuskonetyypillä alan eri-laisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä sekä suoriutumaan työmaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa.

Osaamisala

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljettajan osaamisala tai osatutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti sekä työllistyminen alan työtehtäviin.

Pystyt koulutuksen jälkeen työskentelemään monialaisesti erilaisissa työpaikoissa maarakennuskoneenkuljettajana. Koulutus antaa valmiudet suorittaa rakennusalan perustutkinnon/maarakennuskoneenkuljettaja pakolliset sekä valinnaiset tutkinnonosat. Saat myös mahdollisuuden päivittää henkilöauton ajokorttisi kuorma-autokortiksi (C-kortti), jolloin koulutuksen aikana suoritat myös kuljetusalan perustason ammattipätevyyden.

Koulutuksen sisältö:

AMMATILLISET SISÄLTÖKOKONAISUUDET (145 OSP)

PAKOLLISET OSAT: 55 OSP

RAKENNUSTYÖMAALLA TOIMIMINEN, 25 OSP
– Työturvallisuus rakennusalalla
– Rakentamisen piirustukset ja työohjeet
– Rakennustyömaan materiaalit ja työkalut
– Rakennustyömaa ja ympäristö
– Rakennustyömaalla toimiminen

MAARAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJANA TOIMIMINEN 30 OSP
– Työturvallisuus ja ympäristö maarakennusalalla
– Maarakennuskoneet ja päivittäinen huolto
– Maarakentaminen ja materiaalit
– Maarakennuskoneiden käyttö
– Maarakentamisen piirustukset ja työohjeet
– Mittaustyöt maarakennustyömaalla
– Kiviainekset ja maa-ainekset sekä niiden ominaisuudet
– Koneohjauksen perusteet

VALINNAISET OSAT : 90 OSP *

MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ, KONETYYPPI 1, 15 OSP *
– Liikennealueiden rakentaminen
– Kunnallistekniikan rakentaminen
– Maa- ja vesirakentaminen

MAARAKENNUSKONEEN HUOLTO, 15 OSP *
– Huoltotyön turvallisuus, -ympäristö ja -valmistelu
– Huollon työvälineet ja -menetelmät
– Huoltotyön toteutus

MAA-AINESTEN KULJETUS MAANTIELIIKENTEESSÄ, 20 OSP *
– Maa-ainesten kuljetuksen turvallisuus ja suunnittelu
– Maa-ainesten kuljetuksen toteutus
– Kuorma-auton kunnossapito

MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ, KONETYYPPI 2, 15 OSP *

RAKENNUKSEN POHJATYÖT, 30 OSP *
– Rakennuksen pohjatyöt

LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ TALVELLA, 15 OSP *
– Talvella käytettävät hoitokoneet ja niiden käyttö
– Liikennealueiden hoitotyöt talvella

LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ KESÄLLÄ, 15 OSP *
– Kesällä käytettävä hoitokoneet ja niiden käyttö
– Liikennealueiden hoitotyöt kesällä

PIHARAKENTAMINEN, 15 OSP *
– Piharakentamisen ennakointi ja valmistelu
– Piharakentamisen toteutus ja menetelmä

MAA- JA KIVIAINESTEN JALOSTAMIEN, 15 OSP *
– Murskaamon turvallisuus ja ympäristö
– Murskauksen työvälineet ja menetelmät

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN, 30 OSP *
– Jätevesijärjestelmän rakentamisen ennakointi ja valmistelu
– Jätevesijärjestelmän rakentamisen toteutus

LIIKENNEVÄYLIEN POHJATYÖT, 15 OSP *
– Väylärakentamisen pohatyöt

PERUSTUSVAIHEEN TYÖT, 15 OSP *
– Anturat
– Sokkelit
– Perustustyöt

MAARAKENNUSKONEIDEN 3D- OHJAUS, 30 OSP *
– Koneohjauslaitteiden syventävä
– Koneohjauslatteiden kalibrointi ja toimintahäiriöt

KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 OSP *

MITTAUS, 15 OSP *

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN, 5 OSP *

HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN, 15 OSP *

Linkki tutkinnon perusteisiin

Aloituspaikat

8

Koulutuksen suunniteltu kesto

1-1,5 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Alakohtaiset erityisvaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin, tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kielitaitovaatimustaso

B.1
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Muuta huomioitavaa

Lisätietoja koulutuksesta:
Ylä-Savon ammattiopisto, hakijapalvelut, Riitta Härö, p. 0400 793179 riitta.haro@ysao.fi

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Anne Partanen, p. 0295 043 655 anne.partanen@te-toimisto.fi

Valinta-aikataulu: esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella viimeistään viikolla 39. Kouluttaja kutsuu haastatteluun.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin