Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut osaa tuotteistamisprosessin luontoalan palveluun tai tuotteeseen. Hän osaa soveltaa tietoa luonnosta ja toimia luontoympäristössä. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti ja asiakaspalvelutilanteissa.
Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuotejalostaja osaa talteenottaa luonnontuotteita ja jalostaa niistä elintarvikkeita, hyvinvointituotteita tai muita tuotteita.
Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuoteneuvoja osaa huolehtia luonnontuotteiden talteenotosta ja toteuttaa luonnontuotelana yritys- ja kuluttajaneuvontaa.

Haluaisitko sinä oppia tunnistamaan luonnon kasveja ja sieniä sekä hyödyntämään niitä monipuolisesti yritystoiminnassa? Luontoalan ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on työkokemusta tai harrastusten kautta saatua osaamista tai opiskelukokemusta luontoalalta.

Luontoalan ammattitutkinnossa opit osaamisalaan kuuluvaa ammattitaitoa aidoissa työelämätilanteissa. Koulutus tarjoaa sinulle uusimman tiedon alalla tapahtuvasta kehityksestä. Opit tekemään hyvinvointi-, käsi- ja koristetuotteita luonnontuotteiden avulla.

Luonnontuotealan ammatillinen osaamisesi monipuolistuu ja laajenee. Pääset koulutuksen avulla verkostoitumaan ja parantamaan markkinointia. Tuotekehittelet/jatkojalostat luonnontuotteita elintarvikkeeksi tai muuksi yrityksesi liikeidean mukaiseksi tuotteeksi. Järjestät tuote-esittelyn yrityksesi liikeidean mukaiselle kohderyhmälle. Opit parantamaan yrityksesi tunnettavuutta ja saat uusia tuotteita markkinoille.

Osaamisala

Luonnontuotealan osaamisala

Linkki tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen aloitus

Koulutuksen aloitus määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.

Koulutuksen suunniteltu kesto

1,5-2 v, koulutuksen kesto tarkentuu henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa laatiessa

Kielitaitovaatimustaso

B1.1
Lisätietoja kielitaidon arvioinnista

Terveyssuositukset

Huomioithan, että työ on pääsääntöisesti seisomatyötä ja vaatii hyvää fyysistä kuntoa sekä hyvää hajuaistia.

Opintojen aikainen toimeentulo

Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Milloin koulutus alkaa? Koulutuksessa on jatkuva haku. Koulutuksen voit aloittaa joustavasti oman aikataulusi mukaan.

Joudunko opiskelemaan täysin itsenäisesti? Et joudu. Sinuun otetaan yhteyttä YSAOlta, kun olet täyttänyt hakulomakkeen. Opintojen alussa käymme kanssasi henkilökohtainen keskustelu ja laaditaan sinulle Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Sinua ohjataan myös verkko-opintojen ja työelämässä oppimisen ja näyttöihin valmistautumisen aikana.

Pitääkö minun olla alan töissä? Jos työskentelet koulutuksen aikana yrittäjänä, sinulle voidaan solmia oppisopimus koulutuksen ajaksi. Jos et ole töissä, voit mennä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen koulutuksen ajaksi koulutussopimuksella. Työpaikan tulee olla sellainen, jossa kehitellään luonnontuotteista elintarvikkeita, hyvinvointituotteita, käsi- ja koristetuotteita tai luontoon liittyviä palveluita. Voit perustaa myös luontoalan liittyvän yrityksen.

Voinko saada opintotukea / aikuiskoulutustukea koulutuksen ajaksi?
Et välttämättä, koulutukseen voi myös hakea TE-toimistosta omaehtoista tukea. Voit myös opiskella oman työn ohella (muu kuin alan työ). Näytöt tehdään aina aidoissa työelämän tehtävissä, joten näyttöjen ajaksi sinun pitäisi pystyä järjestämään aikaa työelämässä oppimiselle ja näytöille.

Voinko hakea koulutukseen, kun minulla ei ole aikaisempaa koulutusta?
Voit, mikäli sinulla vahva kokemus luontoon liittyvistä harrastuksista ja olet aidosti motivoitunut opiskelemaan suhteellisen itsenäisesti verkko-opintoina sekä ohjatusti työelämässä oppien.

Onko näyttö pakko suorittaa?
Kyllä, hakijan edellytetään suorittavan myös näyttö. Näytössä opiskelijan tulee suunnitella ja toteuttaa valitsemiaan tutkinnon osia aidosa työtehtävissä. Luontoalan ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Voiko vain yhden tutkinnon osan suorittaa? Kyllä.

Tarvitseeko tulla Iisalmeen? Kyllä. Kasvien ja sienten lajintunnistustesteihin.

Onko tämä kokonaan verkkototeutus? Kyllä. Teoriapuolinen tutkintokoulutus on kokonaan verkossa.

Miten näyttö tehdään? Näyttö tapahtuu käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Lisätietoja antaa

Hakijapalveluiden yhteystiedot ja palveluajat

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Tämä tuotekortti on tarkastettu
05.04.2024