Uutta maatalousteknologiaa, eYSAO verkkokoulutus ohjattu, 19.09.2023 – 11.03.2024

250,00 

Tule löytämään uusia toimintatapoja uuden teknologian ansiosta. Saat uusia ajatusmalleja, lisää tuottavuutta sekä mielekkyyttä työhön. Lisäksi koulutuksen myötä energiatehokkuus ja -omavaraisuus paranevat.
Pääset myös verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia muiden ammattilaisten kanssa. Tiedon löytäminen sekä käyttäminen myös helpottuvat.

Tämä koulutus on sinulle maatalousyrittäjä, urakoitsija, maataloustyöntekijä, alan opiskelija tai olet muuten alasta kiinnostunut.

Koulutuksen toteutus

eYSAO verkkokoulutus ohjattu19.09.2023 Tervetuloa, johdanto, koulutuksen sisältö, projektityön hahmottelu, henkilökohtaiset aiheet.
20.09.2023 Projektityön antaminen/aikataulutus, johdanto maatalouden automaatioon.
21.09.2023 Automaation hyödyntäminen maataloudessa, sovelluksia ja oppilaitoksen koneet.
03.10.2023 Dronen käyttö maataloudessa, tarvittavat luvat, ilmakuvien käyttö havaintojen teossa, täsmäviljelyssä jne.
04.10.2023 Täsmäviljelyn teknologia, paikannus ja paikkatieto.
05.10.2023 Täsmäviljelyn edut ja käyttö peltoviljelyssä, matalan kynnyksen aloitus.
- satokartoitus, maaperätutkaus, paikkakohtaiset analyysit.
- täsmäviljelyn toteuttaminen kustannustehokkaasti jo olemassa olevalla kalustolla.
24.10.2023 Karjatalouden automaatio, tiedonkeruu ja tiedon hyödyntäminen.
25.10.2023 Karjatalouden automaatio, tutustumiskäynti.

11.-16.11.2023 Agritechnica 2023-messut Saksassa, Hannoverissa.
Mahdollisuus osallistua maailman suurimpaan maatalousteknologian näyttelyyn 12.-14.11.2023 3 päivän ajan (2019 näyttelypinta-alaa sisätiloissa yli 32 ha + ulkoalueet). 15.11. kierros näyttelyyn liittyvillä tiloilla lähiseudulla, paluu kotiin 16.11.2023. Matkalle opiskelijan omavastuuosuus 700 € (tarkempi summa määräytyy myöhemmin).
Katso lisää messuista: Agritechnica 2023-messut.

16.01.2024 Hallitut kasvatusympäristöt (tunnelit, kasvihuoneet, vertikaaliviljely ym.).
- mikroilmaston, tuholaisten ja tuotantopanosten hallinta, satokauden pidentäminen.
17.01.2024 Kestävä kehitys, Kiertotalous, Kierrätys, Kiertotalouden tiekartta 2025.
18.01.2024 Kustannuslaskenta, hinnoittelu, toiminnan kannattavuus.
13.02.2024 katsaus uuteen teknologiaan (mm. autonomiset koneet, konenäkö, AI), projektityön kuulumiset.
14.02.2024 katsaus uuteen teknologiaan (mm. verkottuminen, tiedonkeruu ja analysointi), projektityön kuulumiset.
15.02.2024 katsaus uuteen teknologiaan (mm. anturit, robotiikka, tiedonsiirto, pilvessä tapahtuvat
palvelut), projektityön kuulumiset.
12.03.2024 Energianlähteet maatilalla, energiaomavaraisuus, rahoitusvaihtoehdot/tuet.
13.03.2024 Tutustumiskäynti maatilakohteessa, biokaasu (Laukaa, Kalmari).
14.03.2023 Tutustumiskäynti maatilakohteissa, tuulienergia, aurinkoenergia (Jännevirta, Peltosalmi).
09.04.2024 Projektityön palautus / tutustumiskäynti projektikohteeseen.
10.03.2024 Projektityön palautus / tutustumiskäynti projektikohteeseen.
11.03.2024 Projektityön palautus / tutustumiskäynti.

Koulutuksessa ei mennä merkkikohtaisiin asioihin, ne koulutetaan koneen ostajalle myyjäliikkeen puolesta. Koulutus on enemmänkin viljelijöille, jotka ovat astumassa digimaailmaan, suunnittelemassa uusia hankintoja tai kiinnostuneita uudesta teknologiasta, energiansäästöstä ja verkostoitumisesta.
- Koulutus toteutetaan suurelta osin verkkototeutuksena, mutta retkien, tutustumiskäyntien ja messuvierailujen osalta olemme tietenkin yhdessä paikalla. Kehittämisprojektin ohjaaminen ja keskustelut tapahtuvat verkossa tai projektikohteessa tilanteen mukaan.
Koulutus
Uutta maatalousteknologiaa
Ilmoittautuminen alkaa
27.02.2023
Ilmoittautuminen päättyy
31.08.2023
Koulutus alkaa
19.09.2023
Koulutus päättyy
11.03.2024
Koulutuspaikka
YSAO verkkokoulutus, ohjattu/lähiopetus.
Toteutusmuoto
Oppiminen tapahtuu lähiopintoina, alan työpaikoilla sekä verkko-opintoina eYSAOn kautta
Hinta
250 € kurssimaksu on veroton maksu, eikä sisällä arvonlisäveroa.
Hinta sisältää
Opetuksen ja ohjauksen
Lisätietoja antaa
Joni Aisla (0401772829 / joni.aisla@ysao.fi)
Lisätietoja koulutukseen ilmoittautumisesta
Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen viikkoa ennen koulutuksen alkamista on maksuton. Peruutus viikon sisällä ennen koulutusta, veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuspäivänä, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan, jos ei ole esittää lääkärintodistusta.
Huom!
Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Koulutuksen järjestäjä
Ylä-Savon ammattiopisto

Osallistujia: