Infra-alan työnjohtajakoulutus, Joensuu, 12.12.2022 – 22.06.2023

250,00 

Infra-alan työnjohtaja koulutus on sinulle, jolla on vankkaa kokemusta infra-alan työtehtävistä. Mikäli olet infra-alan yrittäjä tai suorittanut esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon, rakennusmestari- tai muun koulutuksen, on tämä koulutus juuri sinulle. Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa maanrakennusalan ammatti- tai erikoisammattitutkinto oppisopimuksella.

Koulutuksen toteutus

Joensuu1. Infra-alan urakoinnin yleisosaaminen
Markkinointityö, urakkamuodot, urakkatarjouspyynnöt, infra-alan urakoitsijan velvoitteet ja kelpoisuusehdot, urakkatarjoukset, urakkasopimukset. Luvat infra-alan urakoinnissa. Suunnitelmien tulkinta (kunnallistekniset suunnitelmat), kunnallistekniset työt, pientalon maarakennustyöt, maa- ja kiviainekset, paalutustyöt ja pohjan vahvistaminen, Ympäristöopas, vedenvaikutus maarakentamiseen, maarakennuskoneet ja infra-alan lyhenteet. Infra-alan yleisosaaminen.

2. Infra-alan sopimukset
YSE 1998 (Yleiset sopimusehdot) ja reklamointi rakentamisessa, infra-alan työehtosopimukset. Tilaajavastuut rakentamisessa, RALA – rakentamisen laatu.

3. Työturvallisuussuunnitelmat ja työturvallisuus infra-alalla
Turvallisuus infra-alalla, aluesuunnitelma infra-alan työmaasta, työmaan perustaminen ja käynnistäminen. Riskien ja vaarojen tunnistaminen, työmaakohtaiset työturvallisuussuunnitelmat, kulunvalvonta, liikenteenohjaus työmaalla, MVR-mittaus, perehdytykset, koneiden käyttöönottotarkastukset.

Lyhytkorttikoulutukset: Tieturva 1 ja Tieturva 2, Työturva, Tulityöt, ympäristöturvallisuuskoulutus, hätä EA, Vesityökortti (Vesijohtoverkostot), Muoviputkien hitsaus 2 pv valvojakoulutus, Reak-koulutus, ennakoiva-ajo.

Lyhytkortteja osan voi suorittaa myös verkossa www.kuljettajaopetus.fi/ysao

4. Laadunvarmistussuunnitelmat
Työmaakohtainen laadunvarmistussuunnitelma, työvaihekohtainen laadunvarmistus. Infra RYL rakentamisen yleiset laatuvaatimukset infra-alan töissä, Määrämittausohjeet InfraRYL, Infra-alan työmaan laatukansio ja - työmaakansio.

5. Määrälaskenta, hinnoittelu ja jälkilaskenta
Massakertoimet, digitaalinen ja manuaalinen määrälaskenta, massalaskenta, hintatietous, maksuerätaulukon laatiminen infra- alan työmaasta, lisä- ja muutostyöt ja tarjouksen tekeminen infra- alan työmaasta, taloudellinen loppuselvitys työmaasta, jälkilaskenta.

6. Johtamistaito ja työmaan organisointi
Työryhmän johtaminen, työmaan resurssien tehokas suunnittelutyö, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. aikataulu, resurssien ennakointi työnsuunnittelussa, johtamis- ja esimiestaidot, henkilö – ja projektijohtaminen, työmaan aloitus- ja lopetustoimet, ongelmienratkaisukyky.

7. Neuvottelutaito ja vuorovaikutustaidot
Työmaakokouksissa toimiminen, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot, verkostoituminen.

8. Infratyömaan mittaukset
Tietomallintaminen, rakennus-infra-alan työmaalla.
Korkeuden ja sijainnin mittaustyöt infra-alan työmaalla, Mittaustyöt: tasolaserin -, putkilaserin käyttö ja vaaituskoneen käyttö tarkemittaukset infra-alan työmaalta ja mittausten dokumentointi, maarakennuskoneiden 3D-mittauksen perusteet, kartoitussauvan käyttö ja täkymetrin käytön perusteet. Tiiveysmittaukset, Kantavuusmittaukset, muut infra-alan mittaukset.

9. Työmaan kirjanpito ja dokumentointi
Työmaapäiväkirjan laatiminen, katselmukset, tarkastukset, todistukset, mittaukset, sähköinen dokumentaatio ja tilaajan järjestelmät, urakan itselleen luovutus, rakennuttajalle luovutettavat dokumentit.

10. 5S Lean ajattelu ja hukkien poistaminen, kustannustehokkuus
Ennakkosuunnittelu, kustannustehokkuus, hukkien poistaminen, ylituotanto, odottaminen, turhat kuljetukset ja siirrot, yliprosessointi tai väärä prosessointi (väärä työmenetelmä ja/tai –kone), ylisuuret varastot, turhat liikkeet, askeleet, haut, välikäännökset jne. (työjärjestelyt), virheet, henkilöstön luovuuden käyttämättömyys, keskijohdon muutosvastarinta.

11. Työpaikalla tapahtuva oppiminen: 27.03.2023 - 22.06.2023
Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan infra-alan yrityksissä oppisopimuksena tai yrittäjän oppisopimuksena.
Koulutus
Infra-alan työnjohtajakoulutus
Ilmoittautuminen alkaa
24.05.2022
Ilmoittautuminen päättyy
11.12.2022
Koulutus alkaa
12.12.2022
Koulutus päättyy
22.06.2023
Lähiopetuspäivien lukumäärä
4
Koulutuspaikka
Pajapolku 5 A, 80400 Ylämylly
Toteutusmuoto
Oppiminen tapahtuu kokonaan verkko-opintoina eYSAOn kautta
Lähiopetuksena: vesityökorttikoulutus, Tulityöt, muoviputkien hitsaajan 2 pv valvojan pätevyys.
Hinta
250 € kurssimaksu on veroton maksu, eikä sisällä arvonlisäveroa.
Hinta sisältää
Hintaan sisältyy koulutusmateriaalit verkossa ja laadukkaan opetuksen. Mukana kouluttamassa on infra-alan asiantuntijoita.

Koulutuksen suorittaneille annetaan osallistumistodistus Infra-alan työnjohtaja -koulutuksesta.

Lyhytkorttikoulutukset sisältyvät koulutukseen: Hätäensiapu, tulityöt, työturva, vesityökortti, tieturva 1 ja 2, muoviputkien hitsaus 2 pv valvojakoulutus ja Reak-koulutus, ennakoiva-ajo.

Alakohtaisesti tarvittavat, mahdolliset työvälineet, työasut, viranomaismaksut (luvat) yms. opiskelija maksaa itse.
Lisätietoja antaa
Peter Torn (0400792825 / peter.torn@ysao.fi)
Lisätietoja koulutukseen ilmoittautumisesta
Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen viikkoa ennen koulutuksen alkamista on maksuton. Peruutus viikon sisällä ennen koulutusta, veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuspäivänä, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan, jos ei ole esittää lääkärintodistusta.
Huom!
Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Koulutuksen järjestäjä
Ylä-Savon ammattiopisto