Infra-alan työnjohtajakoulutus, Joensuu, 11.12.2023 – 20.06.2024

250,00 

Tähän koulutukseen voit hakea, jos olet kokenut infra-alan työntekijä, infra-alan yrittäjä, valmistunut amk opiskelija: insinööri ja/tai rakennusmestari. Ja lisäksi jos tulet työskentelemään työnjohtajana infra-alan urakoinnissa.

Koulutuksen toteutus

JoensuuOpetussuunnitelma:

1. Infra-alan urakoinnin yleisosaaminen:
Markkinointityö, urakkamuodot, urakkatarjouspyynnöt, infra-alan urakoitsijan velvoitteet ja kelpoisuusehdot, urakkatarjoukset, urakkasopimukset. Luvat infra-alan urakoinnissa. Suunnitelmien tulkinta (kunnallistekniset suunnitelmat), kunnallistekniset työt, pientalon maarakennustyöt, maa- ja kiviainekset, paalutustyöt ja pohjan vahvistaminen, Ympäristöopas, kestävä kehitys infra-alalla, vedenvaikutus maarakentamiseen, maarakennuskoneet ja infra-alan lyhenteet. Infra-alan yleisosaaminen.

2. Infra-alan sopimukset:
YSE 1998 (Yleiset sopimusehdot) ja reklamointi rakentamisessa, infra-alan työehtosopimukset. Tilaajavastuut rakentamisessa, RALA – rakentamisen laatu.

3. Työturvallisuussuunnitelmat ja työturvallisuus infra-alalla:
Turvallisuus infra-alalla, aluesuunnitelma infra-alan työmaasta, työmaan perustaminen ja käynnistäminen. Riskien ja vaarojen tunnistaminen, työmaakohtaiset työturvallisuussuunnitelmat, kulunvalvonta, liikenteenohjaus työmaalla, MVR-mittaus, perehdytykset, koneiden käyttöönottotarkastukset.

Lyhytkorttikoulutukset: Tieturva 1 ja Tieturva 2, Työturva, Tulityöt, ympäristöturvallisuuskoulutus, hätä EA, Vesityökortti (Vesijohtoverkostot), Muoviputkien hitsaus 2 pv valvojakoulutus, Reak-koulutus, ennakoiva-ajo.

4. Laadunvarmistussuunnitelmat:
Työmaakohtainen laadunvarmistussuunnitelma, työvaihekohtainen laadunvarmistus. Infra RYL rakentamisen yleiset laatuvaatimukset infra-alan töissä, Määrämittausohjeet InfraRYL, Infra-alan työmaan laatukansio ja - työmaakansio.

5. Määrälaskenta, hinnoittelu ja jälkilaskenta:
Massakertoimet, digitaalinen ja manuaalinen määrälaskenta, massalaskenta, hintatietous, maksuerätaulukon laatiminen infra- alan työmaasta, lisä- ja muutostyöt ja tarjouksen tekeminen infra- alan työmaasta, taloudellinen loppuselvitys työmaasta, jälkilaskenta.

6. Johtamistaito ja työmaan organisointi:
Työryhmän johtaminen, työmaan resurssien tehokas suunnittelutyö, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. aikataulu, resurssien ennakointi työnsuunnittelussa, johtamis- ja esimiestaidot, henkilö – ja projektijohtaminen, työmaan aloitus- ja lopetustoimet, ongelmienratkaisukyky.

7. Neuvottelutaito ja vuorovaikutustaidot:
Työmaakokouksissa toimiminen, yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot, verkostoituminen.

8. Infratyömaan mittaukset:
Tietomallintaminen, rakennus-infra-alan työmaalla.
Korkeuden ja sijainnin mittaustyöt infra-alan työmaalla, Mittaustyöt: tasolaserin -, putkilaserin käyttö ja vaaituskoneen käyttö tarkemittaukset infra-alan työmaalta ja mittausten dokumentointi, maarakennuskoneiden 3D-mittauksen perusteet, kartoitussauvan käyttö ja täkymetrin käytön perusteet. Tiiveysmittaukset, Kantavuusmittaukset, muut infra-alan mittaukset.

9. Työmaan kirjanpito ja dokumentointi:
Työmaapäiväkirjan laatiminen, katselmukset, tarkastukset, todistukset, mittaukset, sähköinen dokumentaatio ja tilaajan järjestelmät, urakan itselleen luovutus, rakennuttajalle luovutettavat dokumentit.

10. 5S Lean ajattelu ja hukkien poistaminen, kustannustehokkuus:
Ennakkosuunnittelu, kustannustehokkuus, hukkien poistaminen, ylituotanto, odottaminen, turhat kuljetukset ja siirrot, yliprosessointi tai väärä prosessointi (väärä työmenetelmä ja/tai –kone), ylisuuret varastot, turhat liikkeet, askeleet, haut, välikäännökset jne. (työjärjestelyt), virheet, henkilöstön luovuuden käyttämättömyys, keskijohdon muutosvastarinta.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET:

K: Kuinka monta lähipäivää kuuluu koulutukseen?
V: Noin 4-6 lähipäivää Liperin kampuksella.
K: Sisältyykö korttikoulutusten maksut koulutuksen sisältöön?
V: Kyllä sisältyy.
Infra-alan koulutuksen lähijakso, verkko-opetus Teamsin ja Its learning verkkoympäristön kautta ajalla 11.12.2023 - 22.3.2024.

Työssäoppiminen infra-alan yrityksissä ajalla 25.3.2024 - 20.6.2024 oppisopimuksella, yrittäjän oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Tässä koulutuksessa on mahdollista suorittaa myös pelkän teoriajakson.

Työssäoppimisen aikana oppimisen ohjaukseen nimetään infra-alan yrityksesta työpaikkaohjaaja tai mentori.
Koulutus
Infra-alan työnjohtajakoulutus
Ilmoittautuminen alkaa
02.05.2023
Ilmoittautuminen päättyy
10.12.2023
Koulutus alkaa
11.12.2023
Koulutus päättyy
20.06.2024
Lähiopetuspäivien lukumäärä
6
Koulutuspaikka
Pajapolku 5 A, 80400 YLÄMYLLY ja eYSAO verkkokoulutus ohjattu sekä itsenäinen
Toteutusmuoto
Oppiminen tapahtuu lähiopintoina, alan työpaikoilla sekä verkko-opintoina eYSAOn kautta
Hinta
250 € kurssimaksu on veroton maksu, eikä sisällä arvonlisäveroa.
Hinta sisältää
Opiskelumateriaalin käytön itslearning -verkko-oppimisympäristössä, Infra ryl käytön ja opetuksen.
Lisätiedot
Infra-alan koulutuksen lähijakso, verkko-opetus Teamsin ja Its learning verkkoympäristön kautta ajalla 11.12.2023 - 22.3.2024.

Työssäoppiminen infra-alan yrityksissä ajalla 25.3.2024 - 20.6.2024 oppisopimuksella, yrittäjän oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Tässä koulutuksessa on mahdollista suorittaa myös pelkän teoriajakson.

Työssäoppimisen aikana oppimisen ohjaukseen nimetään infra-alan yrityksesta työpaikkaohjaaja tai mentori.
Lisätietoja antaa
Peter Torn (0400792825 / peter.torn@ysao.fi)
Lisätietoja koulutukseen ilmoittautumisesta
Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttaminen viikkoa ennen koulutuksen alkamista on maksuton. Peruutus viikon sisällä ennen koulutusta, veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuspäivänä, osallistumismaksu peritään kokonaisuudessaan, jos ei ole esittää lääkärintodistusta.
Huom!
Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Koulutuksen järjestäjä
Ylä-Savon ammattiopisto

Osallistujia: