Palveluosaaminen

HAKU TE-TOIMISTON KAUTTA kohdasta " Hae koulutukseen". Haku päättyy 15.10.2023!

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia työskennellä erilaisissa valmistus- ja palvelukeittiöiden tehtävissä.

Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin opiskeltavat sisällöt ja tutkinnon osat opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti.

Esimerkkejä valittavista tutkinnon osista:
– Erityisruokavalioaterioiden valmistaminen
– Annosruokien valmistus
– Lounasruokien valmistus
– Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä
– Kahvilapalvelut
– Katu- ja pikaruokapalvelut
– Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
– Ravitsemispalveluissa toimiminen
– Suurkeittiön ruokatuotanto
– Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
– Tilaus- ja juhlaruokien valmistus
– Tilaus- ja juhlatarjoilu

Koulutuksen sisältöä on mm. raaka-ainetuntemus, keittiön koneet ja laitteet, erilaiset valmistusmenetelmät, elintarvikehygienia ja omavalvonta, asiakaspalvelu, kassatoiminnot, erityisruokavaliot teoriassa ja käytännössä. Edellä mainituista aiheista perusvalmiudet opiskellaan oppilaitoksessa ja osaamista syvennetään työpaikoilla jokaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat saavuttaneet ravitsemisalan osaamista työkokemuksen kautta tai ovat aikaisemmin hankkineet ravitsemis- tai keittiöalan koulutuksen ja ovat olleet poissa alan työtehtävistä.

Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on A2.2 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Koulutuksen toteutus

IisalmiKoulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.Linkki tutkinnon perusteisiin Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä

Tutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Hakuaika päättyy
15.10.2023
Toteutusmuoto
Opetuspäivän pituus teoriaopetuksessa on klo 8-15. Koulutus toteutetaan joustavasti päivä- ja monimuotokoulutuksena. Koulutuksen kesto ja lähiopetuspäivät määräytyvät henkilökohtaistamisen mukaan. Koulutuksen alussa opiskellaan oppilaitoksessa, jonka jälkeen opiskelijat lähtevät työelämässä oppimaan.
Lisätietoja antaa
Jaana Huttunen, p. 0401778534, jaana.huttunen@ysao.fi
Huom!
Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin

Hae koulutukseenMuut alan tutkinnot - palveluosaaminen