Logistiikkaosaaminen

Maarakennuskoneenkuljettaja

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Puulogistiikka ja maarakennus, moniosaaja -koulutus tarjoaa hyvän jatkumon maarakennus- ja puulogistiikka-alan moniosaajaksi. Näin voit paremmin vastata vuodenaikojen myötä vaihteleviin alan työtehtäviin. Tutkinnon myötä laajennat osaamistasi maarakennus- ja puulogistiikka-alalla.

Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisala
Metsäteollisuuden kuljetusten osaamisalan kuljetusalan tutkinnon suorittanut osaa toimia työryhmän jäsenenä edistäen toiminnan kannattavuutta ja sujuvuutta. Hän osaa toimia erilaisissa ajoneuvojen varikko- ja terminaalialueilla. Hän tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset sekä tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden.

Metsäteollisuudenkuljetusten osaamisalan suorittanut voi toimia monenlaisissa kuljettajan tehtävissä kuljetusalan tai kuljetuksia toteuttavissa organisaatioissa tai yrityksissä.

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Rakennusalan ammattilainen toimii usein kansainvälisessä ympäristössä myös kotimaan rakennustyömailla. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

Haluatko laajentaa osaamistasi moniosaajaksi maarakennus- ja puulogistiikka-alalle? Mikäli sinulla on jo työkokemusta maarakennus-, logistiikan ja/tai puulogistiikka-alalta ja vähintään C tai CE -luokan ajo-oikeus hae tähän ammattitaitoasi syventävään koulutukseen! Sinulla tulee olla myös perustason ammattipätevyys voimassa tai C-ajo-oikeus on myönnetty ennen 10.9.2009.

Koulutuksen toteutus

IisalmiKoulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.Linkki tutkinnon perusteisiinMoniosaajuutta oppimaan, maarakennusta ja puulogistiikkaa. Kouluttaudu alojen monisaajaksi ja työllisty tulevaisuuteen.
Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (katso liitteet)
Oppilaitoksesta otetaan 2 viikon sisällä hakemisesta yhteyttä hakijaan ja selvitetään opiskelumahdollisuus. Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä
Tutkinto
Kuljetusalan ammattitutkinto
Toteutusmuoto
Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena ja ne koostuvat lähi-, sekä etäopetuksesta ja ohjatuista verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opinnot voi suorittaa oppisopimuksella
Opiskelumaksu, jos tavoitteena on suorittaa koko tutkinto
250 €
Opiskelumaksu, jos tavoitteena on suorittaa tutkinnon osa tai osia
150 €
Lisätietoja antaa
Riitta Härö, p. 0400793179, riitta.haro@ysao.fi
Huom!
Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Hae koulutukseen - jatkuva haku nuorille ja aikuisilleMuut alan tutkinnot - logistiikkaosaaminen

Sinua saattaa kiinnostaa myös Kuljetusalan ammattitutkinto, tavarakuljetusten osaamisala, tutustu!