Logistiikkaosaaminen

Maarakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

HAKU TE-TOIMISTON KAUTTA kohdasta " Hae koulutukseen". Haku päättyy 28.10.2022!


Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja -koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja maarakennusalasta, joita hän voi kehittää jatkuvasti. Hän pystyy toimimaan omatoimisesti, vuorovaikutuksellisesti ja yhteistyökykyisesti eri toimijoiden kanssa. Hän osaa ilmaista selkeästi näkökantansa ja herättää luottamusta toiminnassaan.

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan kuljettajana vähintään yhdellä maarakennuskonetyypillä alan erilaisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä sekä suoriutumaan työmaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa.
Koulutus antaa perusteet hakeutua myöhemmin muihin maarakennusalan tehtäviin ja erikoistyökoneiden kuljettajaksi.

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja -koulutuksen suorittanut opiskelija huomioi työssään työturvallisuuden ja edistää sen kehittymistä alalla. Hän on tietoinen rakentamisen ja siinä käytettävien materiaalien vaikutuksesta ympäristöön ja osaa vastata asiakkaiden esittämiin kysymyksiin niiden käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista.

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja -koulutus on suunnattu maarakennusalasta kiinnostuneet, motivoituneet ja alalle soveltuvat henkilöt, joilla on B- tai BC-ajo-oikeus

Kielitaitovaatimus B1 sekä tarvittavat tietotekniikkataidot.

Koulutuksen toteutus

IisalmiKoulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.Linkki tutkinnon perusteisiinKielitaitovaatimus: B1
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Arto Mustonen, p. 0295 043634, arto.mustonen@te-toimisto.fi

Koulutusjärjestelyt:
Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä. Lähiopetus tapahtuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8-15 välisenä aikana. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu työpaikan työvuorojen mukaisesti, joka voi rakennusalalla olla myös vuorotyötä. Edellyttää usein myös matkustusvalmiutta.

Koulutukseen sisältyy mahdollisesti myös etäopiskelua esim. Teams-sovelluksen kautta.

Työssäoppimisjärjestelyt:
Työssäoppimispaikat järjestellään yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS)

Näyttösuunnitelma:
Näytöt järjestetään työpaikalla tavanomaisissa työtehtävissä tutkinnon perusteissa olevien ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Näytöt suoritetaan, kun vastuuohjaaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija toteavat opiskelijan osaamisen olevan tutkinnon perusteissa olevan ammattitaitovaatimusten mukaista. Näytöistä laaditaan etukäteen suunnitelma, josta ilmenee milloin ja millaisissa työtehtävissä osaaminen osoitetaan. Mahdollisesta uusimisesta sovitaan tapauskohtaisesti
Valintoja toteutetaan joustavasti vuoden kuluessa. Oppilaitos haastattelee koulutukseen hakeneet.
Täytäthän hakemuksesi huolellisesti, erityisesti kohdan ”Tarkemmat perustelut”, sillä haastatteluun kutsuttavat valitaan hakemuksen perusteella. Voit seurata hakemuksesi käsittelyä Oma asiointi -verkkopalvelusta kohdasta Työvoimakoulutus > Hakemusteni tilanne.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.
Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä
Tutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Hakuaika päättyy
28.10.2022
Toteutusmuoto
Lähiopetus tapahtuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.00-15.00.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu työpaikan työvuorojen mukaisesti, joka voi rakennusalalla olla myös vuorotyötä. Edellyttää usein myös matkustusvalmiutta.

Koulutukseen sisältyy mahdollisesti myös etäopiskelua.
Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat
Opiskelu on maksutonta niille opiskelijoille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, pääasiassa vuonna 2005 syntyneet, keväällä 2021 perusopetuksen päättäneet ja myös niitä henkilöitä, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021.
Lisätietoja antaa
Riitta Härö, p. 0400793179, riitta.haro@ysao.fi
Huom!
Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Hae koulutukseenMuut alan tutkinnot - logistiikkaosaaminen

Sinua saattaa kiinnostaa myös Talonrakennusalan koulutus, tutustu!