Logistiikkaosaaminen

Ajoneuvoasentaja

Autotekniikan osaamisala

Autoalan perustutkinto -opinnot suorittaneelta ajoneuvoalan ammattilaiselta hoituvat käden käänteessä ajoneuvojen huollot, vianmääritykset ja korjaukset. Autoalan perustutkinnon suorittanut työskentelee auto- tai työkonetalon, maahantuojan tai erilaisten korjaamojen palveluksessa. Valintojensa mukaisesti ajoneuvoasentaja voi toimia korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä ajoneuvo- tai konekorjaamoiden työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ajoneuvoalan yrityksissä.

Ajoneuvoasentajan ammatti kysyy hyvää tekniikan tuntemusta, kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia sekä halua työskennellä niin itsenäisesti kuin tiimissäkin. Monipuoliset tehtävät vaihtelevat vikojen diagnosoinnista aina asiakaspalveluun, ja opit käyttämään nykyaikaisia korjaamolaitteita. Autoalan perustutkinto -opinnot edellyttävät, että sinulla on myös hyvä kunto ja moitteeton näkökyky.

Autoalan perustutkinto -opintojen aikana perehdyt myös sähkö- ja hybridiautotekniikkaan, ja saat valmiudet työskennellä autokorjaamoissa huolto- ja korjaustehtävissä sekä ajoneuvojenrakentamiseen liittyvissä tehtävissä.

Ajoneuvoasentaja osaa tehdä ajoneuvojen tai koneiden huoltoja, vianhakua ja korjauksia itsenäisesti ottamalla huomioon ajoneuvoalaa koskevat säädökset. Teknisen osaamisen lisäksi työssä korostuvat asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa valita ja käyttää alan työkaluja, oikeita työmenetelmiä, osia ja tarvikkeita työkohteen mukaan. Hän käyttää työssään tietokoneita, diagnosointilaitteita sekä maahantuojien ja varaosaliikkeiden tietokoneohjelmia. Ajoneuvoasentaja noudattaa työssään ajoneuvon valmistajien ohjeita ja ottaa huomioon työturvallisuuden sekä ympäristösuojelun edellyttämät menettelytavat.

Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta ko. alasta. Sopii alanvaihtajille, perusosaamista vahvistaville tai ensimmäistä ammatillisista tutkintoa suorittaville. Perustutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet alan työtehtäviin. Tutkinto antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Koulutuksen toteutus

IisalmiKoulutuksen aloitus ja kesto määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan huomioon ottaen koulutuksen aikataulu ja järjestämismahdollisuudet.Linkki tutkinnon perusteisiinOltava B-luokan ajo-oikeus
Kielitaitovaatimus B1
Oppilaitoksesta otetaan sinuun yhteyttä 2 viikon sisällä hakemuksen jättämisestä ja selvitetään opiskelumahdollisuus. Opiskelijavalintaan vaikuttaa hakemukseen täyttämäsi tiedot sekä mahdolliset haastattelut ja/tai soveltuvuuskokeet. Selvitä omalta kohdaltasi opintojen aikainen toimeentulo tästä linkistä
Tutkinto
Autoalan perustutkinto
Toteutusmuoto
Opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena ja ne koostuvat lähi-, sekä etäopetuksesta ja ohjatuista verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opinnot voi suorittaa oppisopimuksella
Muut mahdolliset kustannukset
Muita mahdollisia kustannuksia voi olla alakohtaisesti tarvittavat mahdolliset työvälineet, työasut, viranomaismaksut (kortit/luvat), opintomatkat. Kysy tarvittaessa lisätietoja alla olevaan kenttään kirjatulta yhteyshenkilöltä.
Maksuttomuuden piirissä olevat opiskelijat
Opiskelu on maksutonta niille opiskelijoille, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, pääasiassa vuonna 2005 syntyneet, keväällä 2021 perusopetuksen päättäneet ja myös niitä henkilöitä, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021.
Lisätietoja antaa
Riitta Härö, p. 0400793179, riitta.haro@ysao.fi
Huom!
Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet koulutusten tietojen muutoksiin
Hae koulutukseen - jatkuva haku nuorille ja aikuisilleMuut alan tutkinnot - logistiikkaosaaminen

Sinua saattaa kiinnostaa myös Rakennusalan perustutkinto, Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala -koulutus, tutustu!