Yhteystietoikonit kuvituskuva.

Kirjaamo- ja arkistopalvelut

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamo ottaa vastaan kuntayhtymälle osoitetut paperiset tai sähköiset asiakirjat sekä tietopyynnöt. Kirjaamo palvelee saapuvien asiakirjojen kirjaamisessa ja muissa asiakirjojen rekisteröintiin ja asianhallintaan liittyvissä asioissa sekä arkistopalveluissa. Kirjaamosta saa tietoja vireillä olevista asioista, päätöksistä, sopimuksista sekä asiakirjojen ja asian käsittelyjen kulusta.

Toimi näin
Voit asioida kirjaamon kanssa sähköpostitse, postitse, puhelimella tai valmiiden asiointilomakkeiden kautta. Kirjaamo vastaanottaa rekisteröitävät käsiteltävät asiakirjat ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Paperisena postitse saapuneet muutetaan sähköiseen muotoon. Asiakirjojen toimituksissa tiedostoformaattina suositellaan käytettäväksi PDF-muotoa, mutta myös yleisimpiä Word-, RTF-, Excel ja Powerpoint tallennusmuotoja voi käyttää.

Sähköpostitse
Kirjaamo(at)ysao.fi

Postitse
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Kirjaamo
PL 30, 74101 Iisalmi

Puhelimitse
Puh. +358406887333

Asioi verkkolomakkeiden kautta

Asiakirjojen antaminen ja maksut

Asiakirjojen luovuttamiseen ja lunastukseen sovelletaan Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) § 34 Maksut sekä kuntayhtymän hallintosäännön kohtaa 8.10 Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut, ks. Asiakirjan antaminen ja maksut hinnasto 1.5.2019 alkaen.

Liittyvät palvelut