Tehtävän kuvaus

Haluatko olla mukana varmistamassa, että tulevaisuuden ammattilaiset ovat valmiita työskentelemään kansainvälistyvissä työyhteisöissä? Haemme YTO -tiimiin innostunutta englannin kielen päätoimista tuntiopettajaa vakituisesti 1.8.2024 alkaen.

Opetat ja ohjaat opiskelijoiden kielitaidon kehitystä monipuolisin menetelmin eri oppimisympäristöissä, heidän erilaiset oppimisvalmiutensa ja -tavoitteensa huomioiden, myös suomen kielellä. Kannustat, annat palautetta oppimisesta ja arvioit heidän saavuttamaa osaamista. Osaamisesi mukaan voit toimia myös muiden yhteisten tutkinnon osien opetuksen tehtävissä, jolloin työtä voi olla kokoaikaisestikin. Muita opetettavia osa-alueita voisivat olla esim. S2, työelämätaidot tai toiminta digitaalisessa ympäristössä. Opettajan tehtäviin kuuluu kiinteästi kehittämistyö yhdessä tiimin ja asiantuntijoiden kanssa, etenkin verkko-opetuksen kehittäminen (eKampus). Tehtävässä pääset liikkumaan YSAOn eri kampuksilla.

Opetus-, kehittämis- ja vastuutehtävät vahvistetaan vuosittain työaikasuunnitelmassa. Päätoimisen tuntiopettajan vuosityöaika on vähintään 800 tuntia ja se voi vaihdella vuosittain.

Tehtävissä onnistuminen edellyttää vahvaa ohjauksellista työotetta, taitoa toimia monenlaisten oppijoiden kanssa, yhteistyötaitoja sekä digitaitoja. Arvostamme laajaa kielitaitoa, sekä osaamista ja halukkuutta myös muiden yhteisten tutkinnon osien oppimisen ohjaukseen.

Virkasuhde edellyttää asetuksen 1150/2017 5 luvun mukaista yhteisten tutkinnon osien englannin kielen opettajan kelpoisuutta. Suomen kielen taitotaso tulee olla vähintään B.2. Huomioimme myös muut osaajat kelpoisten hakijoiden puuttuessa, jolloin virkasuhde voidaan täyttää määräaikaisesti. Jos Sinulla on ulkomailla suoritettu tutkinto, liitä hakemukseen mahdollinen OPH:n antama tutkintosi rinnastamispäätös. Jos suomi ei ole äidinkielesi, liitä myös kielitestin todistus. Voit skannata asiakirjat yhteen liitteeseen.

Tarjoamme Sinulle tilaisuuden olla tukemassa sekä oppilaitoksemme että työelämän kansainvälistymistä, mikä on tärkeä osa myös YSAOn strategiaa. Työsi tueksi saat osaavan tiimin sekä koko YSAO yhteisön tuen, meillä on vahva yhdessä tekemisen meininki! Saat käyttöösi asianmukaiset monipaikkaisen työn työvälineet, sekä hyvinvointietuudet, kuten ePassin ja työsuhdepolkupyöräedun. 

Valittavan tulee esittää lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES osio C, KL 1 mukaan. Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa:                                      1.8.2024

Palkkaus:                                       OVTES osio C KL 1

Työavain:                                       YSAO-03-2-24

Haku päättyy: 27.5.2024 15:00                      Työsuhteen kesto: Vakinainen

Ilmoitus jätetty: 8.5.2024 14:00                     Työn luonne: Osa-aikatyö

Yhteyshenkilö: vs. koulutuspäällikkö Iliana Kashevskiy, 0400 793369, iliana.kashevskiy@ysao.fi