Lopullinen tarjouspyyntö koskee KVR-urakkana toteutettavaa Peltoniemen kampusalueella sijaitsevan nykyisen navetan saneeraus urakkaa. KVR-urakka käsittää kaikki kohteen toteuttamiseksi tarvittavat työt ja toimet. KVR-urakkaan sisältyy saneerattavan nuorkarjanavetan suunnittelun ja rakentamisen LVISA- töineen täysin käyttövalmiiseen kuntoon, mahdollisine maanrakennus-, piha- ja aluetöineen sekä asiakirjojen mukaisine kalusteineen, varusteineen, laitteineen ja koneineen sekä tarvittavine rakenteineen ja liittymineen. KVR-urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön mukaisena päätoteuttajana. Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut, jotka koskevat sivu-urakoitsijoita ja rakennuttajan hankintoja.

Tilaaja valitsee lopullisten tarjousten perusteella yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Lisätietopyynnöt ja -vastaukset
Mikäli urakkalaskenta-aineistossa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa kirjaamo@ysao.fi viimeistään 9.2.2024 klo 9.00 mennessä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tilaaja toimittaa suoraan tarjoajalle sähköpostitse 12.2.2024 klo 12.00 mennessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Tarjouksen jättäminen
Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan tarjouslomakkeella mainitut suunnitelmat. Tarjoussuunnitelmat tulee olla sähköpostin liitteenä pdf-muodossa yhdessä ”Saneerattavan nuorkarjanavetan tarjoussuunnitelmat” nimisessä kansiossa. Tiedostojen tulee olla nimetty Tarjoussuunnitelmat -kohdan mukaisina nimikkeinä (esim. Pohjapiirustus jne.). Urakkatarjous on annettava käyttämällä sitä varten laadittua tarjouslomaketta. Tarjouslomake ja muut tarjousasiakirjat toimitetaan sähköpostin liitteenä pdf-muodossa erillisessä kansiossa nimellä ”Saneerattavan nuorkarjanavetan Urakkatarjous”. Tarjous jätetään viimeistään Tarjous tulee jättää viimeistään 20.2.2024 klo 14.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella kirjaamo@ysao.fi.

Tarjouspyyntöasiakirjat
1 Tarjouspyyntökirje navettasaneerauksen KVR
2 Tarjouslomake navettasaneerauksen KVR
3 Urakkaohjelma navettasaneeraus Peltoniemi
4 Nuorkarjanavetan saneerauksen suunnitteluohjelma
5A Viitteellinen pohjapiirros saneerauksesta
5B Viitteellinen pohjapiirustus (dwg)
6A Navetan nykytilanne asemapiirros
6B Navetan nykytilanne asemapiirros (dwg)
7 Turvallisuusasiakirja
8 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
9 Suunnittelun tehtäväluettelot
10 Esisopimusluonnos
11 Urakkasopimusluonnos
12 Kosteudenhallintaselvitys – Nuorkarjanavetan saneeraus
13 LVI-piirustukset nykytilanne