Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kehittämispalvelut pyytää tarjoustanne videotuotannosta.
Hankinta on osa ESR-rahoitteista EMill ennakointimalli -hanketta ja EAKR-rahoitteista Kestech osaamiskeskittymä hanketta.

Tavoitteenamme on hankkia esim. 10 + 3 kpl videoita, joissa kerrotaan aiemmin hahmotelluista skenaarioista. Arvioitu hankintamäärä on 3 kpl noin 3–5 minuutin mittaisia ja 10 kpl noin 30–60 sekunnin mittaisia videoita. Lyhyet videot voivat olla klippejä pidemmistä videoista. Tarjoaja voi ehdottaa tarjouksessaan vaihtoehtoista toteutustapaa.

Videotuotannon ydinviesti on saada katsoja kiinnostumaan hankkeen aikana tehdystä skenaariotyöstä ja perehdyttää katsojat skenaarioiden sisältöön. Skenaariovideoiden avulla saadaan jaettua tietoa skenaariotyöstä sosiaalisen median kanavilla sekä ne toimivat varsinaisen kirjallisen skenaarioraportin täydentävänä materiaalina. Tarjoaja saa skenaarioraportin käyttöönsä videotuotantoa varten. Linkki aineistoon: https://kestech.
fi/wp-content/uploads/sites/21/2023/07/Yla-Savon-skenaariot-Loppuraportti-EMill-
Kestech.pdf
)

Videotuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa tilaajan toimittaman käsikirjoitusluonnoksen pohjalta. Palveluntarjoaja voi ehdottaa omia sisältöehdotuksia käsikirjoitukseen. Käsikirjoitus pitää sisällään sisältöidean videon etenemisestä sekä valmiit tekstitykset videon sisällöstä. Palveluntarjoajan tulee sisällyttää tarjoukseen tekstityksen ääneenluku (puhe) sekä taustamusiikki. Suomenkielisen puheen tulee sisältyä tarjoukseen. Myös toimitettavat tekstitykset pitää näkyä videolla.

Videoihin annetaan alustava ohjeistus toimeksiannosta yhteistyökokouksessa-/kokouksissa. Tuotannon tulee sisältää kaksi vedoskierrosta, joiden perusteella videoita voidaan muokata tilaajan toivomalla tavalla.

Videoilla tulee olla yhtenäinen ilme, ja niissä tulee näkyä hankinnan toteuttajien logot sekä ESR- ja EAKR- hankerahoitusten edellyttämät logot. Logot toimitetaan erikseen. Videoiden tulee täyttää saavutettavuuden vaatimukset (sis. tekstitykset ja ääneen luku).

Aineisto tulee toimittaa tilaajalle latauslinkin kautta (tilaaja tallentaa videot itselleen) ja tilaajalla tulee olla videoihin täydet käyttö- ja julkaisuoikeudet. Videoiden tallennusmuoto sovitaan yhteistyökokouksessa. Hankittavien videoiden tulee olla hyväksytysti toimitettu 24.11.2023 mennessä.

Päätöksenteon perusteet
Hankinnan valintaperusteena on edullisin hinta ja ehdotus videoiden toteutustavasta.
Tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden valinta- ja vertailuperusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta, painotuksella hinta 50 % ja laatu 50 %. Vertailtava hinta on kokonaishinta ilman arvonlisäveroa. Hinta- ja laatuvertailujen pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut tarjoaja on tarjouskilpailun voittaja. Tasatilanteessa tarjouskilpailun voittaja ratkaistaan ensisijaisesti hintavertailun perusteella.

Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset
Edellytämme liitteenä vastuullisuusselvitystä. Ystävällisesti pyydämme teitä kuvaamaan yrityksenne vastuullisuutta ja sen varmentamista seuraavien näkökohtien osalta: ympäristöystävällisyys, eettisyys, työolot, sosiaalinen vastuu ja läpinäkyvyys. Toivomme, että voitte kertoa tietoa esimerkiksi materiaalien alkuperästä, ympäristövaikutuksista,
sertifikaateista sekä vastuullisuusraporteista. Arvostamme myös mahdollisia kolmannen osapuolen arviointeja tai suosituksia vastuullisuudestanne.

Lisätietokysymykset ja -vastaukset
Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee esittää viimeistään 22.9.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen heidi.huttunen@ysao.fi. Mahdollisten lisäkysymysten vastaukset esitetään 26.9.2023 klo 15.00 mennessä osoitteessa: tällä www-sivulla. Tarjoajien on tarkistettava mahdolliset lisätiedot ja otettava ne tarjouksessaan huomioon.
Mahdolliset lisätietokysymykset ja vastaukset:

Tarjousten lähettäminen
Tarjoukset on lähetettävä 29.9.2023 14:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@ysao.fi. Nimeä viestin aihe Tarjous skenaariovideotuotannosta. Lähetetyn tarjouksen perille saapumisesta vastaa tarjoaja. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Katso tarkemmat tiedot:
Tarjouspyyntö skenaariovideotuotannosta